Erken Boşalma Nedir? Erken Boşalmanın Tedavisi Nedir?

Erken Boşalma ve Erken boşalmayı Önleyici Yöntemler

Cinsel işlev bozuklukları­nın en yayın olanlarından bir tanesi erken boşalmadır.
Cinsel işlev bozukluk­ları, cinsel istekte azalma, uyarıl ma eksikliği, ejakülasyon (boşalma) ve orgazm sorunları ile buna bağlı olarak cinsel ilişki kurmada ortaya çıkan güçlük leri kapsamakta­dır. İşlev bozuklukları, bir alanla sınırlı olabileceği gibi daha kar­maşık bir görünüm içinde de orta ya çıkabilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cinsel işlev, karmaşık psikofizyolojik et­kileşimle başlayıp süren bir yaşantıyken, bozuklukları, etkileşi­min her noktasında ortaya çıkabilmekte ve kolaylıkla süreci boza­bilmektedir. Bu nedenle, tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi cinsel işlev bozukluk­larının değerlendirilmesinde de hasta, psikolojik ve organik yönleriyle birlikte ele alın­malıdır.

Erken boşalma nedir?

Erken boşalma hakkın­da bugüne kadar bir çok tanım yapılmıştır. Erken boşalmanın kişi­nin kendisine, partnerine, psikolojik durumuna, beklentilerine ve bir çok etke­ne göre farklı tanımlamaları yapılmıştır. Bilinen bir gerçek ise erken boşalmanın bir hasta­lık olmadığıdır.

Değişik uzmanlık alanların­dan doktorlar ve bilim insanlarının tanımlarını maddeler halinde verdik­ten sonra kendi tanımımızı yapacağız.

Erken boşalma fizyolojik olayların (boşalmanın) beklenenden önce gerçekleşmesidir. İkiye ayrılır:

a) Birincil Erken Boşalma, ilk ilişkiden iti­baren olan boşalmadır.
b) İkincil Erken Boşalma, önceleri olmayıp sonra­dan meydana çıkan boşalmadır.

Erken boşalma erkeğin, partnerin ve­ya her ikisinin de boşalmayı arzulamadığı andan önce kontrol dışı bo­şalmadır.

Erken boşalma erkeğin partnerinden önce boşal­masıdır.

Erken boşalma cinsel ilişkilerin yarısından fazla bir kısmında partnerinizin tatmin olmasını engel­leyecek kadar kısa sürede boşal­maktır. (Erken Boşalmaya Çözüm)

Bu tanımlar bazıları­mız için geçerli olabilir. Erken boşalmanın erkek­ten erkeğe, partnerlere, yaşa, insanın psikolojik durumuna ve benzer faktörlere göre farklılık göstereceği unutulmama­lıdır.

Erken boşalma erkeğin partnerin­den önce boşalması olarak tanımlanırsa, karşımıza, erkek ki­me göre erken boşalıyor? sorusu çıkmaktadır. Çünkü bazı kadınlar saniyeler içinde orgazm olur­ken, bazıları dakikalar içinde orgazm olur. Bazı kadınlar ise hiç orgazm olmaz­lar.

Erken boşalma, yalnızca eşle, tatminle, kronometreyle, kontrolsüzlükle, psikolojik durum­la açıklanabilecek bir durum değildir. Erken boşalma bu etkenlerin her birinin birlik­te veya ayrı ayrı olarak etkilediği, erkeğin ve partnerin fiziksel ve duygusal durumu­na, beklentilerine ve diğer etkenlere göre değişen bir durumdur. Bu bağlam­da erken boşalma; eşlerden birinin veya her ikisinin, tatminsizlik durumunu mey­dana çıkarabilecek cinsel bir uyumsuz­luktur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver