Erkek Üreme Organları? Erkek Üreme Sistemi?

Erkek Tohum Hücresi (Sperm-Spermatozoit)

Erkek Üreme Sistemi

Sponsorlu Bağlantılar

Erkek tohum hücreleri husyeler (testiler) de oluşur. Bun­lar iki adet, yumurta biçimli ve kendilerine ait özel bir zarla deriden torbaların için­de yer almış bezlerdir. Testisler, içleri yumak şeklinde ince borulardan meydana gelmiştir. Boru­lar iplik kadar ince olup içlerindeki hücre sıralarından spermatozoitler meyda­na gelir.

Testislerin başka bir özelliği de spermatozoitlerin doğuşunu etkile­yen ve erkeğe erkeklik niteliklerini veren bir hormonu salgılamasıdır. Bu hormon, erkek­te sakal bıyık meydana gelmesi ve kıllanmanın gerçekleşmesi, vücut yapısının özelliği, ses kalın­lığı gibi özelliklerin ortaya çıkmasını ve sürekliliğini sağlar.

Testislerde spermatozoit oluşumu bluğ çağın­da yani 12-14 yaşlarında başlar. İhtiyarlık çağında da devam ede­bilir. İplik şeklindeki ince boruların iç çeperlerindeki yuvarlak hücreler çeşitli dev­reler geçirerek spermatozoit durumuna gelir. Spermatozoit tek bir hüc­re olup insan hücreleri arasında en küçüklerindendir. Mikroskoptaki görünüşü adeta dur­gun sularda sürüler halinde dolaşan kurbağa yavrularını andırır. Yani bir başı, bir göv­desi ve uzun bir kuyruğu olan hareketli hücrelerdir. Yumurta biçimindeki baş kıs­mında, hücre zarı çekirdeği yer alır. Daha sonraki bölümlerde belirtileceği gibi, kadın yumurta hücre­sine giren, erkek tohum hücresinin baş kısmıdır. Kuyruk ise kamçı gibi olup spermatozoitin hare­ket yeteneğini sağlar. Cinsel ilişki sırasında kadının haznesine dökü­len spermler bir iki dakika içerisinde rahim ağzını örten salgıların içine girer­ler. Ancak, testislerde oluşan spermatozoitler hemen dışarı atılmaya hazır değildir­ler. Spermler önce yumak şeklinde açıldığı zaman 5-6 metreyi bulan bir kanala gelir­ler, bundan sonra 30 cmlik ikinci bir kanalı geçip tohum keseleri denen, prostatın i­ki yanındaki keselerde toplanırlar. Bütün bu yol boyunca canlılıklarını sağlayacak bir takım madde­leri, prostat ve bunun gibi iç salgı bezlerinin çıkardığı sıvılardan sağlarlar ve ade­ta onların içinde yüzerler.

Depo edilmiş spermatozoitler 30-40 gün yaşar­larsa da, yaşlandıkça canlılık ve döllenme yetenekleri azalır. Bu şeklide yaşlanan ve ölen­lerin yerlerini hemen yeni oluşan taze spermatozoitler alır ve depolanır. Spermatozoitlerin ka­dın vücudunda 5-6 gün, dış ortamda ise 48 gün yaşadıkları tespit edil­miştir.

Cinsel ilişki sırasında erkekten atılan spermatozoitlerin sayısı 200-600 milyon arasın­da değişir. Bunlardan 1000 tanesi kanallara kadar varabilir ancak döllen­meyi yani dişi yumurta hücresi içine girmeyi tek sperm başarabilir.

Konuyla ilgili arama anahtarları: erkek üreme organları , erkek üreme sistemi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver