Enzim Nedir Görevi Vücuttaki Görevi Nedir? Hakkında Bilgi

Enzim Nedir Görevi Vücuttaki Görevi Nedir?

Enzim Nedir Görevi Vücuttaki Görevi Nedir
Enzim anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Enzim Nedir, Enzim Ne Anlama Gelir, Enzim Ne Demektir, Enzim Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Enzim ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Enzim Anlamı

Enzim, canlıların metabolizma süreçlerindeki biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için, her biri belirli bir tip tepkimede katalizör işlevi gören maddelerin ortak adı. Yaşamın sürüp gitmesi için enzimlerin varlığı zorunludur. Hayvan, bitki ve mikroorganizmaların hücrelerinde gerçekleşen karmaşık ve birbiriyle bağlantılı kimyasal tepkimelerin hemen hepsi enzimlerce denetlenir.

Üreme, sindirim ve solunum olaylarından görme olayına kadar birçok işlevin yerine getirilmesinde rol oynayan enzimler, bütün hücrelerde bulunur. Her enzim tek bir kimyasal tepkime türüne özgüdür. Bu nedenle canlının hücre sayısındaki artışa paralel olarak enzim sayısı da artar. Örneğin ortalama büyüklükteki bir memelide 3 bin kadar enzim bulunur. Bazı enzimler vücudun bütün hücrelerinde, bazılarıysa belirli hücrelerde üretilir. Enzimlerin tıp ve sanayide de çok önemli uygulamaları vardır. Şarabın, ekmeğin ve peynirin mayalanması enzimlerin etkisiyle gerçekleşir.

Ayrıca hastalık yapıcı mikroorganizmaların öldürülmesinde, yaraların iyileştirilmesinde ve bazı hastalıkların tanısında kullanılan enzimlerin tıptaki önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Her katalizör gibi enzimler de bir tepkimenin aktivasyon enerjisini (Ea veya ΔG‡) azaltarak çalışır ve böylece tepkime hızını çarpıcı şekilde artırır. Çoğu enzim tepkimesi, ona karşılık gelen ve katalizlenmeyen tepkimeden milyonlarca kere daha hızlıdır. Diğer katalizörler gibi enzimler de katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmez, ve bu tepkimelerin dengesini değiştirmez. Ancak, diğer çoğu katalizörden farklı olarak enzimler çok daha özgüldür (spesifiktir). Enzimlerin 4000′den fazla biyokimyasal tepkimeyi katalizlediği bilinmektedir.[3]

Enzimlerin büyük çoğunluğu protein olmakla beraber, ribozim adlı bazı RNA molekülleri de tepkimeleri katalizler, bunun en iyi bilinen örneği ribozomu oluşturan bazı RNA’lardır.[4][5]

Enzimlerin etkinliği başka moleküller tarafından etkilenebilir. İnhibitörler enzim aktivitesini azaltan moleküllerdir, aktivatörler ise enzim aktivitesi artıran moleküllerdir. Etkinlik ayrıca sıcaklık, kimyasal ortam (örneğin pH) ve substrat konsantrasyonu tarafından etkilenir. Bazı enzimler endüstriyel amaçla kullanılırlar, örneğin antibiyotik sentezinde. Ayrica bazı ev ürünlerinde biyokimyasal tepkimeleri hızlandırmak için enzim kullanılır (örneğin, çamaşır tozunda bulunan enzimler lekelerdeki protein ve yağları parçalar).

Konu ile ilgili aramalar: Enzim Nedir Enzim ödev ara Enzim kelime anlamı Enzim sözlükte ara Enzim ansiklopedi bilgi bankası ara Enzim ne demek Enzim neye denir

Enzim ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver