Enfeksiyon Hemşiresi Görev ve Sorumlulukları – Hastane Enfeksiyon Hemşiresinin Görevi

UNVANI                               : HASTANE ENFEKSİYON HEMŞİRESİARANILAN NİTELİKLER  : Hemşirelik Lisans veya Ön Lisans mezunu olmak.
     ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREV TANIMI     Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Gereği Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevleri şunlardır:
     1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik          mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile         ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon         sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları         saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin         alınmasını sağlamak,      2. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,      3. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan          enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,
     4. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu          çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
     5. En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları          değerlendirmek,
     6. Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek,          bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine          katılımlarını sağlamak,
     7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,      8. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,      9. Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda          eğitim vermektir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver