Enfeksiyon Birim Sorumlusu Görev Talimatı

 UNVANI: ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİARANILAN NİTELİKLER: Enfeksiyon kontrol hekimi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarından, tercihen hastane enfeksiyonları ve epidemiyolojisi konusunda ulusal veya uluslararası sertifikaya sahip olması yada enfeksiyon kontrol hekimliği görevini dahili branşlardan bir uzman doktor tercihen İç Hastalıkları Uzmanı veya Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı olması.   ENFEKSİYON KONTROL HEKİMİNİN GÖREV TANIMI     Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nin 12. Maddesi Gereği Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri şunlardır:

     1. En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları          değerlendirmek, gerekli görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbî          direktif ve tavsiye vermek,      2. Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmetiçi eğitim          programını denetlemek,      3. Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon          Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim vermek,      4. Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak,          periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol          komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak,
    5.  Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
    6.  Hastane enfeksiyonu salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu          çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,
     7. Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin         oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.

Sponsorlu Bağlantılar

HAZIRLAYANDOKÜMANTASYON SORUMLUSU        KONTROL EDENKALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYANBAŞTABİP                      

Word Fortmatında İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver