Enerji Sistemleri Mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Enerji Sistemleri Mühendisi, Enerji Sistemleri Mühendisi hakkında, Enerji Sistemleri Mühendisi ile ilgili bilgi, Enerji Sistemleri Mühendisi mesleği, Enerji Sistemleri Mühendisi nasıl olunur, Enerji Sistemleri Mühendisi olmak için, Enerji Sistemleri Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Enerji Sistemleri Mühendisi özellikleri, Enerji Sistemleri Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Görevleri
Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür. Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar, Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar, ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Enerji dönüşümü Birinci sınıf; elektrik üretim santrali (generatör) İkinci sınıf ; güneş pilleri,rüzgar tirbünleri, Üçüncü sınıf; yakıt pilleri.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Özellikleri
Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin, Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli, sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı, Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan, yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi sadece Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin süresi 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Diploma
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Enerji Sistemleri Mühendisi ” lisans diploması ve unvanı verilmektedir.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Çalışma Alanları
Günümüzde enerji kullanımında güvenlik, ekonomiklilik ve çevre dostu olma gibi özellikler hedef olarak alınmaktadır. Dünyanın mevcut durumdaki fosil yakıta dayalı enerji sistemi yukarıda belirtilen hedefleri tam olarak sağlamamaktadır. Bu enerji sistemlerini etkin olarak yönetmek için de, bilgili ve lider enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamuda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik İletim A.Ş. (EİAŞ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Ticaret A.Ş.,(TETAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır.Özel Sektörde konuya ilişkin yürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve bioenerji gibi…) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir. Özel sektörde sanayi ve endüstrinin geliştiği yerlerde daha rahat iş bulunabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok kuruluş biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek olacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak Enerji Sistemleri Mühendislerini eklemek mümkündür. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir. Bağımsız çalışanlar ise enerji sektörüne danışmanlık, müşavirlik yapabilir, proje üretebilirler. Yurt içinde yabancı sermayeli şirketlerde proje mühendisleri olarak da görev alabilmektedirler.

 

Enerji Sistemleri Mühendisi Meslekte İlerleme
Meslekte ilerleme kişinin kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce ve almanca) bağlıdır. Lisans eğitiminden sonra kişi isterse yüksek lisans, doktora yapabilir ve araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapabilirler. Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici de olabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver