Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni hakkında, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni ile ilgili bilgi, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni mesleği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni nasıl olunur, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak için, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni özellikleri, Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Görevleri
Endüstriyel Teknoloji alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Endüstriyel teknoloji öğretmeni söz konusu program doğrultusunda; Eğitim vereceği grubun düzeyine göre bir çalışma planı yapar. Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur. Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır. Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur. İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ve rehberlik eder. Teknolojik gelişmeleri izler, kaydettiği gelişim ve değişimlerin öğretim programına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur. Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlar. Sınıf öğretmeni olarak öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, kırtasiye, Eğitim araçları, (Tepegöz, Projeksiyon, Video, TV, Bilgisayar vb.) Planya, şerit, testere makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, sac bükme makinesi, torna makinesi vb. gibi atölye araç-gereçleri.

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Özellikleri
Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen, göz ve ellerini eşgüdümlü kullanabilen, şekil ilişkilerini görebilen, okuduğunu ve söyleneni anlayabilen ve ifade gücüne sahip, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu, araştırmayı seven, yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve ”Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni” unvanı verilir.

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Çalışma Alanları
Bölüm Mezunları, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde gördükleri alanlara yönelik olarak özel sektörde iş bulabilmektedir. Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler.

 

Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver