En Güzel Öğretmenler Günü Mesajları Kısa Sözler Anlamlı Mesajlar 2012-2013 Facebook Paylaş

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler; Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Sponsorlu Bağlantılar

Öğretmen, bir bahçıvandır en güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir, çiçeklerin arasından hiç yorulmadan, devamlı uçarlar çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Tüm fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren sizlere çok şey borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Siz öğretmenler sevgi elçilerisiniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur…
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar. Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu… Alın benim gönlümden de o kadar ve onlar, yıldızlar gibi gözleri ışıl ışıl yananlar oyuncak için değil, kâğıt kalem, kitap için ağlayanlar… Cahit Külebi
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin… M.L. Boren
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir… Socrates
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir… H.V. Dyke
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum… Diyojen
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur… Addison
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum… Hz. Ali
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmenlik tanrı sanatıdır… Hz. Ali
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları
Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Türkiye’nin bir kaç yıla sığdırdığı askerî, siyasî, idarî inkılâplar sayın öğretmenler sizin sosyal ve fikrî inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazanması için yolu açtı gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Muallimler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmenler; Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir… Mustafa Kemal Atatürk
Ekleyen: dilek (Diğer Ekledikleri) 16.11.2011 / Öğretmenler Günü Mesajları

Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olmaya mahkûmdurlar. Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver