Emeviler Nedir Kimlerdir Ve Nerede Yaşamışlardır Hakkında Bilgi

Emeviler Nedir Kimlerdir Ve Nerede Yaşamışlardır

Emeviler Nedir Kimlerdir ve Nerede Yaşamışlardır, Emeviler Nerede kuruldu, Emevilerin önemi tarihi

Emeviler anlamı bilgi bankası

Sponsorlu Bağlantılar

anlamı nedir, ne anlama gelir

Emeviler Nedir, Emeviler Ne Anlama Gelir, Emeviler Ne Demektir, Emeviler Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Emeviler ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Emeviler Anlamı

Dört halife döneminden sonra Arabistan’da iktidarı ele geçiren ve İslâm devletine egemen olan Arap hanedanı. Adı, kurucusu Ebu Süfyan oğlu Muaviye’nin Beni Ümeyye ailesinden olmasından gelir. İslâm devletini yönetmeye başlamaları, nedeni Hz. Osman’ın öldürülmesi olarak gösterilen sülâleler arası bir anlaşmazlığın sonucudur.

Hz. Muhammed’in eşi ve Hz. Ebubekir’in kızı olan Hz. Ayşe’nin bir deve üstünde savaşa katılmasından dolayı “Cemel vakası” olarak bilinen savaşın ardından, Hz. Ayşe ve sülâlesi, yenilgiyi kabul ederek Hz. Ali’ye boyun eğdiler. Ancak bu kez Hz. Ali’nin karşısına, Hz. Osman’ın soyundan gelen I. Muaviye çıktı. İktidarı ele geçirmek bahanesiyle Hz. Osman’ın öldürülmesinden Hz. Ali’yi sorumlu tutuyor ve katillerini istiyordu. Hz. Ali’nin bu isteği reddetmesi üzerine, 657 yılının ilkbaharında 110 gün sürecek bir savaş başladı. Hz. Ali savaşı kazanmak üzereyken, Muaviye’nin askerlerinin mızraklarının ucuna Kur’an sayfaları takarak Kur’an’ın hakemliğine sığındıklarını belirtmelerinden etkilenen Irak birlikleri savaşmak istemeyince, anlaşma konuşmaları başladı.

Uzun tartışmalardan sonra hakem olarak ortaya çıkan Amr ibnül’as, Hz. Ali’nin halifelikten istifa edip yeniden seçilmesini önerdi. Hz. Ali, bunun bir hile olabileceğine inanmayıp halifeliği bıraktığını açıklayınca Amr ibnül’as, Muaviye’yi halife ilân etti. Kûfe’ye çekilen Hz. Ali, yine de bundan sonraki dört yıl boyunca, büyük bir çoğunluk tarafından halife sayılıyordu. Hz. Ali, 24 Ocak 661′de öldürülmesinden sonra Dicle’nin doğusundaki eyaletleri yönetimi altına alan Muaviye, böylece Emevî Devleti’ni kurmuş oldu.

Emevî hanedanı iktidarı 14 halifeyle 89 yıl (661-750) ellerinde tutmuştur. Ancak 749′da batıdaki illerin desteğini alan Haşimiler, Ebu’l-Abbas’ın halifeliğini ilân ettiler. Böylece Emevîlerden sonra iktidara gelecek Abbasî hanedanının ilk halifesi Ebu’l-Abbas oldu. Sınırların çok genişlemesi, merkezî otoritenin zayıflaması ve Abbasî hanedanının muhalefeti nedeniyle Emevîler 750′de yıkıldı.

Emevîler dönemindeki devlet yönetimi sonraki İslam devletlerine örnek oluşturdu. Ömer döneminde (634-644) ortaya çıkan divan adlı kurumu Emevîler daha da geliştirdi. Halifeler devlet işlerini vezirler aracılığıyla yürütmeye başladılar. Emevî toprakları eyaletlere ayrılarak yönetildi, ama eyaletler Şam’daki merkezi devlete bağlıydı. Emevî Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap devletiydi. Emevîler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı; Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlardı. Emevî Devleti’nin yıkılmasında en önemli etkenlerden biri bu ayrımcılık oldu. Araplaştırma siyasetinin bir sonucu olarak Arapça devletin tek resmi diliydi. Devlet gelirleri, dinsel gereklerden kaynaklanan vergiler ile fethedilen yerlerden ve savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşuyordu. İslam tarihinde ilk altın para da Abdülmelik döneminde (685-705) basıldı.

Emevi Halifeleri:

Hükümdarlar Saltanat Dönemi
Şam Halifeleri
I. Muaviye bin Ebu Süfyan 661 – 680
I. Yezid bin Muaviye 680 – 683
II. Muaviye bin Yezid 683 – 684
I. Mervan bin el-Ḥakem 684 – 685
Abdülmelik bin Mervan 685 – 705
I. Velid bin Abdülmelik 705 – 715
Süleyman bin Abdülmelik 715 – 718
Ömer bin Abdülaziz 717 – 720
II. Yezid bin Abdülmelik 720 – 724
Hişam bin Abdülmelik 724 – 743
II. Velid bin II. Yezid 743 – 744
III. Yezid bin Velid 744
İbrahim bin Velid 744
II. Mervan 744 – 750
Kordoba Emirleri
I. Abdurrahman 756 – 788
I. Hişam 788 – 796
I. el-Hakem 796 – 822
II. Abdurrahman 822 – 852
I. Muhammet 852 – 886
el-Mündir 886 – 888
Abdullah bin Muhammet 888 – 912
III. Abdurrahman 912 – 929
Kordoba Halifeleri
III. Abdurrahman, halife ünvanını aldı 929 – 961
II. el-Hakem 961 – 976
II. Hişam 976 – 1008
II. Muhammet 1008 – 1009
II. Süleyman 1009 – 1010
II. Hişam, tekrar 1010 – 1012
II. Süleyman, tekrar 1012 – 1017
IV. Abdurrahman 1021 – 1022
V. Abdurrahman 1022 – 1023
III. Muhammet 1023 – 1024
III. Hişam 1027 – 1031

Konu ile ilgili aramalar: Emeviler Nedir Emeviler ödev ara Emeviler kelime anlamı Emeviler sözlükte ara Emeviler ansiklopedi bilgi bankası ara Emeviler ne demek Emeviler neye denir

Emeviler ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver