Elektronik Yüzyıl Çalışma Kağıdı ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: Elektronik Yüzyıl Çalışma Kağıdı özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, Elektronik Yüzyıl Çalışma Kağıdı hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

Elektronik Yüzyıl Çalışma Kağıdı1. İnsanların davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim dalı hangisidir?Yanıt: İnsanların davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim dalı psikolojidir
2. Sosyal bilimleri oluşturan bilim dalları hangileridir?       Yanıt: Psikoloji, coğrafya, sosyoloji, hukuk ve ekonomi sosyalbilimleri oluşturan tarih, bilim dallarındandır
3.  Sosyolojinin çalışma alanı hakkında bilgi veriniz.                       Yanıt: Sosyoloji toplum bilim demektir. Toplum ile insanın çalışma yapar.karşılıklı      etkileşim     üzerinde
4.  Tarih nedir?Yanıt: Tarih, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak inceleyen bilim dalıdır.5.   Nükleer enerji nedir, nasıl elde edilir?Yanıt: Nükleer enerji, maddenin en küçük birimi olan atomun parçalanması veya birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan enerji olup “atom enerjisi” de denir. Uranyum ve toryum bu enerjinin ham maddesini oluşturur.
6.    Nükleer enerji konusundaki ilk denemeler ne zaman hangi ülke tarafından başlatılmıştır?Yanıt: Nükleer enerji ile ilgili ilk denemeler Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 20. yüzyılın başlarında olmuştur. II. Dünya Savaşı sırasında da barışçı olmayan amaçlar için kullanılmıştır.
7.     İletişim alanında görülen teknolojik gelişmeler hangileridir?Yanıt: Telgrafın icadı, telefon, radyo, televizyon, faks, İnternet, iletişim alanında görülen teknolojik gelişmelerden bazılarıdır.
8.   Hava yolu İle yolcu taşımacılığı hangi dönemden itibaren önem kazanmıştır? Yanıt: Hava yolu ile yolcu taşımacılığı II. Dünya Savaşı’ndan sonra önem kazanmıştır.
9.  Uzayın keşfi ile insanoğlunun hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Yazınız.Yanıt: Uzayın keşfi ile insanoğlunun hayatında meydana gelen değişiklikler şunlardır:– Uzay bilimi deneysel bir bilim hâline geldi.  Gök cisimleri ve gezegenler hakkında daha gerçekçi bilgiler elde edildi.– Uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyanın gerçek boyutları ölçüldü.İletişim teknolojisinde büyük gelişmeler oldu.  Uydu fotoğrafları yardımı ile meteorolojide hava tahminleri doğru olarak yapılmaya başlandı.____________________________________
10. Nanoteknolojiden hangi alanlarda yararlanılmaktadır?Yanıt: Nanoteknolojiden sağlık, eğitim, iletişim, tarım, ekonomi gibi alanlarda yararlanıl­maktadır.
11-GPS nedir?Yanıt: GPS (Global Positioning Sistem) Türkçe anlamı Küresel Konumlandırma Sistemi demektir. Bu sistem sayesinde insanlar gidecekleri yerleri kolaylıkla bulabilmektedirler.
12. Organ bağışı ne demektir?Yanıt: Organ bağışı bir kişinin hayatta iken kendi isteği ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.
13. Buluşların patent ile korunmasının amaçları nelerdir?Yanıt: Buluşların patent ile korunmasının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:– Yaratıcılığın korunması ve desteklenmesi,  Buluş faaliyetlerinin özendirilmesi,– Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,– Araştırma, geliştirme sonuçlarının açıklanarak yaygın kullanılmasının sağlanmasıdır.
14. Korsan ürün ne demektir?Yanıt: Başkalarının ürünleri izinsiz, yasa dışı yollarla kopyalanarak veya taklit edilerek üretilirse, ürün korsan ürün adını alır
15. Atatürk’e göre cumhuriyet öncesi geri kalmışlığın temel nedeni nedir?Yanıt: Atatürk’e göre cumhuriyet öncesi geri kalmışlığın temel nedeni bilim ve teknolo­jiden uzak kalmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver