Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Mesleği Nedir Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Nasıl Olunur Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Ne İş Yapar Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Elektronik Ve Haberleşme Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde;

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),
Elektronik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeni olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektronik/telekomünikasyon öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, fakat biraz gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi Teknik Eğitim Fakültesi “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği ” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamakla birlikte dikey geçişle mümkün olması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Mesleğin eğitimi Marmara Üniversitesi, (İstanbul), Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.
Ayrıca üniversitelerin “Elektronik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”, programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türk Dili ve Edebiyatı,
Matematik,
Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektronik Öğretmenliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programları için Yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektronik Öğretmenliği” veya “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik, Mekatronik,Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Uçak Elektroniği, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Elektronik Öğretmenliği veya Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik-Elektronik,Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol Otomasyon, Teknolojisi, Mekatronik,Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri,Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo ve Televizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Uçak Teknolojisiön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde Elektronik Öğretmenliği”, “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programlarından birine, ayrıca ön lisans programlarından birinden mezun olanlar da sözü edilen sınavda başarılı oldukları taktirde “Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde Okutulan Temel Dersler:
Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Meslek Resmi, Devre Elemanları ve Ölçme Aletleri, Bilgisayar Programlama, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Meslek Matematiği, Programlama Dilleri, Devre Analizi, Elektronik, Mantık Devreleri, Elektronik Ölçme, Elektrik Makineleri, Mesleki Bilgisayar Uygulamaları, Mantık Devreleri, Mikroişlemciler, Lineer Kontrol Sistemleri, Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik, Telekominikasyon, Mesleki Tasarım, Endüstriyel Elektronik, Görüntü Sistemleri,

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İstatistik, Ekonomi, İş Analizi ve Program Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri,

MESLEK EĞİTİMİ

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “ Teknik Öğretmen” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği ve Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının elektronik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler.
Elektronik,/ Telekomünikasyon, Haberleşme Cihazları Bakım ve onarımı Endüstriyel elektronik, Telefon ve telekomünikasyon tesisat tamirciliği, Radyo – Televizyon Tamirciliği, Tıp Elektroniği, Tıp elektroniği,
Elektro Mekanik taşıyıcılar gemi elektroniği ve haberleşme, Kontrol Enstrümantasyon teknolojisi otomatik kumanda , Radyo televizyon uçak bakım teknisyenliği ve elektroniği. Bilgisayar donanım. Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik, Bilgisayar yazılım, Kontrol ve enstrümasyon teknolojisi, Elektroteknik alanlarının teorik ve meslek dersleri ile diğer alanların Elektronik ve Telekomünikasyon alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Alanının teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri dir.
Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına da sahiptirler.
Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
· Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylara, kontenjan durumuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan Üniversite Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır.

EĞİTİM SONRASI
· Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

· Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME

MEB’ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.
İsterlerse yüksek lisans yaparak, Üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Öğretmenliği,
Elektronik Teknikerliği,
Elektronik Teknisyenliği.

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞCİ SAĞLIĞI
Elektrik çarpmaları ve sürekli manyetik alan içinde kalma karşısında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve yerleştirme Sistemi Başvuru Kılavuzu,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2008
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
Milli Eğitim Bakanlığının 1 Temmuz 1996 tarih ve 2456 Sayılı Tebliğler Dergisi,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver