Ekvator Başkenti Neresidir Ekvator Çıkan Madenler Ekvator Coğrafi Yapısı Özellikleri

Ekvator Ekonomik Özellikleri Ekvator insani beşeri ve ekonomik özellikleri nasıldır Ekvator Nerededir Ekvator Başkenti, Yönetimi Tarihi, Coğrafi Yapısı Ve Hakkında Bilgiler

ülkeler ile ilgili bilgiler

Ekvator Başkenti, Tarihi, Coğrafi Yapısı ve Hakkında Bilgiler, Ekvator nerededir, Ekvator insani beşeri ve ekonomik özellikleri nasıldır, Ekvator ülkesi hakkında bilgileri, Ekvator Tarihi

Sponsorlu Bağlantılar

Ekvator ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

Coğrafi Verileri

Konum: Güney Amerika’nın batısında, Pasifik Okyanusunun kıyısında, Kolombiya ile Peru arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 2 00 Güney enlemi, 77 30 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Güney Amerika
Yüzölçümü: 283,560 km²
Sınırları: toplam: 2,010 km
sınır komşuları: Kolombiya 590 km, Peru 1,420 km
Sahil şeridi: 2,237 km
İklimi: Kıyı boyunca tropikal, ülkenin iç kısımlarında deniz seviyesinden yüksek bölgelerde hava soğumaya başlar, balta girmemiş amazon ormanlarında tropikal iklim hakimdir.
Arazi yapısı: Kıyı ovaları, Andların etrafında dağlık bölgeler, doğu ormanlarında düzlükler ve inişli çıkışlı ovalar.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Chimborazo 6,267 m
Doğal kaynakları: petrol, balık, kereste, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %5.71
sürekli ekinler: %4.81
diğer: %89.48 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 8,650 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Yaygın depremler, toprak kaymaları, volkanik aktivite, periyodik kuraklıklar

Nüfus Bilgileri

Nüfusu: 14,573,101 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.5 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -3.11 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 22.87 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.42 yıl
erkeklerde: 73.55 yıl
kadınlarda: 79.43 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.68 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.3 (2003 verileri)
HIV/AIDS – hastalığı olan insan sayısı: 21,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS – hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,700 (2003 verileri)
Ulus: Ekvatorlu
Nüfusun etnik dağılımı: melezler %65, kızılderili %25, İspanyollar ve diğerleri %7, siyah ırk %3
Din: Roma Katolikleri %95
Diller: İspanyolca (resmi), kızılderili dilleri (özellikle Quechua)
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %92.5
erkek: %94
kadın: %91 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Ekvator Cumhuriyeti
kısa şekli : Ekvator
Yerel tam adı: Republica del Ecuador
yerel kısa şekli: Ecuador
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Quito
İdari bölümler: 22 bölge; Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe
Bağımsızlık günü: 24 Mayıs 1822 (İspanya’dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü (Quito’nun bağımsızlığı), 10 Ağustos (1809)
Anayasa: 10 Ağustos 1998
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CAN, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-11, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Ekvator yer altı kaynaklara ve zengin tarım bölgelerine sahip bir ülkedir. Bunun sonucu olarak ihracatında yer alan başlıca maddeler arasında petrol, muz, karides gibi ürünler vardır. Bu ürünlerin dünya pazarındaki fiyat değişiklikleri paralel olarak ülke ekonomisini de etkilemektedir. Ekvator 1996 yılında Dünya Ticaret Örgütüne katılmıştır.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi – 60.48 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH – reel büyüme: %3.6 (2006 verileri)
GSYİH – sektörlere göre: tarım: %6.3
endüstri: %33.5
hizmet: %60.2 (2006 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2006 verileri)
İş gücü: 4.57 milyon
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %8, endüstri %24, hizmet %68 (2001 verileri)
İşsizlik oranı: %10.6 (2006 verileri)
Endüstri: petrol, gıda, tekstil, metal sanayi, kağıt mamulleri, kimyasallar, ahşap ürünler, plastik ürünler, balıkçılık
Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2006 verileri)
Elektrik üretimi: 12.2 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 12.95 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 35 milyon kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 1.642 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Muz, kahve, kakao, pirinç, patates, manyok, fidanlıklar, şekerkamışı, sığır, koyun, domuz, et ve et ürünleri, süt ürünleri, balık
İhracat: 12.56 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: Petrol, muz, karides, kahve, kakao, kesme çiçek, balık
İhracat ortakları:ABD %50.6, Peru %7.9, Almanya %4.3, Kolombiya %4.3 (2005)
İthalat: 10.81 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve ekipman, hammaddeler, yakıt, tüketim malları
İthalat ortakları: ABD %22.1, Kolombiya %14.8, Venezuela %7.7, Brezilya %7.2, Çin %5.2 (2005)
Dış borç tutarı: 18.1 milyar $ (2006)
Para birimi: ABD Doları (USD)
Para birimi kodu: USD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 1,701,500 (2005)
Telefon kodu: 593
Radyo yayın istasyonları: AM 392, FM 35, kısa dalga 29 (2001)
Radyolar: 4.15 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 7 (2001)
Televizyonlar: 1.55 milyon (1997)
Internet kısaltması: .ec
Internet servis sağlayıcıları: 13 (2000)
Internet kullanıcıları: 616,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 966 km (2006)
Karayolları: 43,197 km (2004 verileri)
Su yolları: 1,500 km
Boru hatları: ham petrol 1,386 km; petrol ürünleri 1,185 km
Limanları: Esmeraldas, Guayaquil, La Libertad, Manta, Puerto Bolivar, San Lorenzo
Hava alanları: 359 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
Ekvator Başkenti Neresidir, Ekvator Coğrafi Yapısı Özellikleri, Ekvator nerededir, Ekvator insani beşeri ve ekonomik özellikleri nasıldır, Ekvator Tarihi, Ekvator, Ekvator Sınır Komşuları Nelerdir, Ekvator Nüfus Özellikleri, Ekvator Üye Olduğu Kuruluşlar, Ekvator Çıkan Madenler, Ekvator Ekonomik Özellikleri, Ekvator Telefon Kodu ve İletişim Bilgileri

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver