Ekonomist Bölümü Okuyanlar Ne Olur Ekonomist İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Ekonomist Maaşları Ne Kadar

Ekonomist Mesleği Nedir Ekonomist Nasıl Olunur Ekonomist Ne İş Yapar Ekonomist Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Ekonomist Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Ekonomist Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Ekonomist Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Ekonomist Mesleği

TANIM

Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER

Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar.

· Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesapla***** fiyatını belirler,

İş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler,
Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler,
Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir,
Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çeşitli konularda yazılmış kitap, dergi, istatistiki bilgileri içeren kaynak yayınlar,
Çeşitli büro malzemeleri,

· Muhasebe defteri ve gerekli dokümanlar,

Faaliyet alanına giren konularda kullanılan çeşitli evrak ve belgeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ekonomist olmak isteyenlerin;

Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Araştırma ve incelemeye meraklı,
İletişim ve işbirliğine açık

kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ekonomistler, görev yaptıkları kurumlarda büro ortamında çalışırlar. İşletmeci, maliyeci, istatistikçi gibi diğer araştırmacı ve uygulayıcılarla işbirliği yaparlar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin “İktisat”veya “Ekonomi” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Türkçe,Matematik,Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Ekonomi” veya “İktisat”lisans programları için yeterli “TM-1” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ““Ekonomi” veya “İktisat”lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu veya “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunu iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler
Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Borsa ve Finans, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Dış Ticaret, Emtia Borsası, İthalat–İhracat, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Para ve Sermaye Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi önlisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “İktisat” veya “Ekonomi” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince öğrenciler: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Genel Muhasebe, İktisadi Sistemler, Çalışma Ekonomisi, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstatistik, Tarım Ekonomisi, İktisadi Büyüme Teorileri, Sanayi Ekonomisi, İşletme, Para Politikası, Ekonometri, Türkiye İktisat Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Maliye Politikası, Devlet Bütçesi, Uluslararası İktisat Politikası, Mali Analiz Teknikleri, Kamu Yönetimleri, Davranış Bilimleri, Türk Vergi Sistemi, Büyüme Teorileri, Türkiye’nin İdari Yapısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Konjonktür ve Tahmin, Yatırım Proje Değerlendirmesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Ekonomisi gibi mesleki konularda dersler almaktadırlar.
Ayrıca, Matematik, Toplumbilim, Hukuk, Yabancı Dil, Bilgisayar, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi dersler de okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İktisat”, “Ekonomi” lisans diploması ve “Ekonomist” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda “Uzman” olarak, özel ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.Çalışma alanları çok geniştir. Özellikle, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanların, iş bulma olanakları çok daha iyidir.
Gelecekte Meslek Görülebilecek Değişiklikler
İş alanı bakımından, oldukça geniş bir alanda hizmette bulunduklarından bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik, borsa, pazarlamacılık, ithalat, ihracat ve parasal konular, ekonomik sorunlar ve çözüm yolları gibi konulardaki gelişmelerin izlenmesi önemlidir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisini alabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Çalışma alanları çok geniş ve kapsamlı olduğundan, bu meslek elemanlarının almış oldukları ücretler de değişiktir. Devlet memuru olarak çalışanlar, yasalarla belirlenen ücreti almaktadırlar. Özel sektörde çalışanlar ise bilgi, beceri ve deneyime göre değişik düzeylerde ücret alabilmektedirler. Ancak ücret düzeyi asgari ücretin 2 katından daha fazla olmaktadır.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

BENZER MESLEKLER
Ekonometristlik, İşletmecilik,İşletme Mühendisliği,Maliyecilik,Muhasebecilik,Tarım Ekonomistliği,Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği,Pazarlamacılık.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
“Üniversite Adayları için Rehber” MEF Yayınları,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver