EKONOMİK COĞRAFYA (TARIM) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: EKONOMİK COĞRAFYA (TARIM) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, EKONOMİK COĞRAFYA (TARIM) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

EKONOMİK COĞRAFYATarımTarım, insanın topraktan çeşitli ürünler elde etmesi ve onlardan kazanç sağlamasıdır. Uygarlıkların ilk etkinliklerinden biri olan tarım, yüzyıllar boyunca insanın zekası ile durmadan gelişmiştir.Tarımı Etkileyen KoşullarDoğal Koşullar   İklim•  Toprak Tipi•   YerşekilleriBeşeri Koşullar   Pazarlama•   Toprak Bakımı•   Makineleşme•   Sulama ve Gübreleme•   Tohum

Bölgelerin Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alan Oranları:
1. Marmara Bölgesi: %30
2. İç Anadolu Bölgesi: %27
3. Ege Bölgesi: %24
4. G.Doğu Anadolu Bölgesi: %20
5. Akdeniz Bölgesi: %18
6. Karadeniz Bölgesi: %16
7. Doğu Anadolu Bölgesi: %10

·        Türkiye ortalama yükseltisi fazla ve engebeli bir ülke olması dolayısıyla ekili – dikili alanlar geniş yer kaplamaz. ·        Ekili – dikili alanlar ülke topraklarımızın 1/3′ünü oluşturur.·        Dağlık ve engebeli alanlarda tarımda makine kullanımı sınırlıdır.·        Türkiye’de aynı anda farklı iklim özelliklen görülür. Bu nedenle ürün çeşidi bakımından zengindir.·        Kışların uzun ve soğuk geçtiği yerlerde ürün çeşidi azdır.
İşlenen tarım alanlarının kullanışa göre dağılımı (%)

Yıl İşlenen Tarla Alanı Sebze Bahçeleri Alanı Bağ Alanı Meyve ağaçlarının kapladığı alan Zeyttnağaçlarınınkapladığı alan
Ekilen Nadas
2000 69,02 18,29 3,01 2,03 5,38 2,27
2001 68,64 18,65 3,03 2.00 5,40 2,28
2002 68,18 18,96 3,13 2,00 5,40 2,33
2003 67,48 19,18 3.14 2.04 5,76 2,40
2004 68,10 18,64 3,03 1.96 5,86 2,42

İşlenen tarla alanlarının kullanışa göre dağılımları

Yıl Tahıllar Baklagiller Endüstriyel Bitkiler Yağlı Tohumlar Yumru Bitkiler Yem Bitkileri Nadas
2000 60,61 6,70 6.03 2,76 1,39 1,56 20,95
2001 59,95 6,85 5,92 2,66 1,38 1,55 21,69
2002 59,51 6,88 6,16 2,84 1,30 1,55 21.76
2003 59,48 6,71 5.76 2,87 1,29 1,76 22,13
2004 59,97 5,75 5,37 2,75 1,18 3,49 21,49

Buğday: Temel tüketim mallarından olduğu için bütün tarlaların yarıdan fazlasını tek başına buğday kaplar. Ülkemizde birinci sırayı İç Anadolu almakta, arkasından Marmara ve Akdeniz bölgeleri gelmektedir.
Buğday tarladan toplandıktan sonra çeşitli aşamalardan geçerek tüketime uygun hale gelmektedir.Mısır: Suya çok ihtiyaç duyan tahıllar arasında yeralır. Sıcaklık ve yaz yağışı ister. Yağışın az olduğu yerlerde sulama yapılarak yetiştirilir. Un, nişasta, mısır özü yağı, ispirto ve çerez yapımı amacıyla yetiştirilir. En fazla Akdeniz Bölgesi’nde üretilmektedir. Karadeniz ve Marmara da mısır üretiminde önemli bir paya sahiptir.Mısır üretiminde ABD ilk sırada yer almaktadır. Türkiye 12. sıradadır.Pamuk: Pamuklu dokuma sanayinin hammaddesidir. Yüksek yaz sıcaklığının yanında, yetişme döneminde bol nemlilik, hasat döneminde kuraklık ister.Pamuk üretiminde; Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz ilk sıralarda yer alır. Dokuma ve tekstil fabrikalarında işlenir. Dünya’da en çok pamuk yetiştirilen ülkeler ABD, Hindistan, Çin, BDT, Mısır ve Türkiye’dir.
Şeker Pancarı: Ilıman iklim bitkisidir. İyi toprak ve bol nem ister. Şekerpancarı ilkbaharda ekilir, sonbaharda toplanır. Bütün bu işler insan eliyle yapılır. Üretimde, İç Anadolu Bölgesi birinci sırada yer alır.
Tarımı destekleyen kuruluşlarTİGEM… “Milli ekonominin temeli ziraattır.” öngörüsüyle Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar Türk tarımına rehberlik yapan, bereket kazandıran bir tarım kuruluşudur. Bir kolu Osmanlı’ya, diğeri de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarına kadar uzanarak tarımı uzun yıllar desteklemiştir.Tarım Kredi Kooperatifleri; ortaklarının üretimlerini artırmak için ucuz üretim kredisi temin etmek, tarımsal kredi, alet ve makine yardımı ile ortaklarını zararlı kredi yollarına başvurmaktan alıkoymak, böylece yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünü geliştirmek gibi görevler yüklenmiştir.Devlet Su İşleri kurduğu bent, gölet, barajlar ile tarımın sulama ihtiyacını karşılamaktadır.Ziraat Bankası, üreticilere kredi vererek onları desteklemektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver