Ekonometrist Bölümü Okuyanlar Ne Olur Ekonometrist İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Ekonometrist Maaşları Ne Kadar

Ekonometrist Mesleği Nedir Ekonometrist Nasıl Olunur Ekonometrist Ne İş Yapar Ekonometrist Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Ekonometrist Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Ekonometrist Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Ekonometrist Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Ekonometrist Mesleği

TANIM

Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir.

GÖREVLER
· Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar.

Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler,
Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler,
İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar,
Hesap makinesi,
Çeşitli iletişim araçları,
Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ekonometrist olmak isteyenlerin;

Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
Sosyal olaylara ilgili,
Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan,
Değişik görüşlere ve yeniliklere açık,
Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip

kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin “Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir:

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Erzurum,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çukurova Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Adana),
Dokuz Eylül Üniversitesi.-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İzmir),
Gazi Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Ankara),
İnönü Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Malatya),
İstanbul Üniversitesi-İktisat Fakültesi (İstanbul),
Karadeniz Teknik Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Trabzon),
Marmara Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İstanbul),
Süleyman Demirel Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Isparta
Uludağ Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Bursa).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe,
Matematik,
Sosyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Ekonometri” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ekonometri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabi Bilimler alan kol veya bölümlerinden mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Borsa ve Finans, Sigortacılık,Para ve sermaye yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde “Ekonometri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.Eğitim süresince öğrencilere:
1. Yıl: İktisat, İşletme, Muhasebe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Hukuka Giriş, Matematik, Medeni Hukuk, İstatistik,
2. Yıl: Mikro İktisat, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Envanter Bilanço, Bilgi İşlem, İstatistik, Makro İktisat, Mali Analiz Teknikleri, Model Kurma Teknikleri,
3. Yıl: Bilgisayar Programlaması, Matematiksel İstatistik, Ekonometriye Giriş, Matematiksel İktisat, Doğrusal Cebir, Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Karar Teorisi, Araştırma Yöntemleri,
4. Yıl: Uluslararası İktisat, Ekonometrik Modeller, uygulamalı Ekonometri, Planlama ve Programlama Teknikleri, Fizibilite Analizi, Örnekleme ve seçmeli dersler gibi mesleki konularda dersler verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ekonometri” lisans diploması ve “Ekonometrist” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ekonometri bölümünü bitirenler;

Kamu kurum ve kuruluşlarında,
Bankacılık sektöründe,
Araştırma şirketlerinde,
İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde,
Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar.

Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç durumu ise, işletmenin yapısı, büyüklüğü ve kişinin yetenek ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.
BENZER MESLEKLER

İşletmeci,
Ekonomist,
Endüstri mühendisi,
İşletme mühendisi,
Maliyeci,
Muhasebeci.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2008,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver