Ekoloji Nedir Hakkında Bilgi

Ekoloji Nedir

Ekoloji anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Ekoloji Nedir, Ekoloji Ne Anlama Gelir, Ekoloji Ne Demektir, Ekoloji Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Ekoloji ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Ekoloji Anlamı

Organizmaların yaşamlarını, birbirleriyle ve içinde bulundukları ortamla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı; çevre bilimi. Doğal olarak insan da bu bilim dalının konularından birini oluşturur. Özellikle çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra ekolojinin inceleme ve araştırma konuları genişlemiştir. Ekoloji insanlığın ve doğal yaşamın geleceğini güvenceye almaya çalışan bilim dalıdır. Ekoloji, ayrıca, canlıların yaşam ilkelerini, dolayısıyla doğayı korumanın ilkelerini araştıran ve bunu insanlara öğretip yaymaya çalışan bir bilim dalıdır.

Ekoloji (veya çevre bilimi ya da çevrebilim), canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilimdir. Ekosistemse canlı ve cansız çevrenin tamamıdır. Ekosistemi de abiotik faktörler (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörler olmak üzere iki faktör oluşturur.

Bu tanımlamadaki organizmalar; diğer bir deyim ile canlılar veya canlı çevre, insan, hayvan ve bitkilere ait bireyleri veya bunlardan oluşmuş toplulukları ifade etmektedir. Tanımlamanın içinde geçen organizmaların içinde yaşadıkları ortam deyimi ise cansız çevre olarak da ifade edilir ve hava, su, toprak, ışık gibi faktörleri kapsar. Ekolojinin anatomi, bitki beslenmesi, botanik, fizik, fizyoloji, klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji ve zooloji gibi bilim dalları ile yakın ilgisi vardır.

Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardımıyla çevre bilimi diğer doğa bilimlerinden ayırma olanağı vardır. Ekoloji, bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise ekolojinin bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ve diğer canlılarla olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir.

Konu ile ilgili aramalar: Ekoloji Nedir Ekoloji ödev ara Ekoloji kelime anlamı Ekoloji sözlükte ara Ekoloji ansiklopedi bilgi bankası ara Ekoloji ne demek Ekoloji neye denir

Ekoloji ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver