Ekokardiyografi Raporu

Ekokardiyografi Raporunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

Adı Soyadı     :                                  Tarih:Cinsiyeti         :                                  Yaş:……Kilo:……kg   Boy:……cmİstek yapan Hekim:Endikasyon ve Kısa Anamnez:
Sol Ventrikül                                                     kj  LV diyastol sonu çapı:                       cm(3.7-5.6 cm)LV sistol sonu çapı     :                       cm(2.0-4.0 cm)İnterventriküler  Septum:                   cm(0.7-1.1 cm)Arka duvar                 :                       cm(0.7-1.1cm)EF:                              (55-80%)                                            FS:LV kütlesi                  :      gr
Sağ Ventrikül                                                 şşşş RV diyastol sonu çap:                       cm(0.7-2.3 cm)
Artriyum                                                            fjhfjSol atriyum çapı:                                cm(1.9-3.8 cm)     Sağ atriyum çapı:
Aort Kapak ve Aort Kökü                                gdfAo kökü                                             :cm (2.0-3.7cm)Ao kapak alanı                                   :cm2                                           LVOT:      cmOutflow :                       Velocity:                     Gradient:Ortalama:                                           cm/s                             mmHgPik          :                                           cm/s                             mmHg
Mitral kapak                                                       ghfYetersizlik:Pik E          : cm/s (0.32-0.64)                Pik A:                     cm/s(0.51-0.81)E/A            : (0.9-1.9)DT:            ms(160-230ms)                  İVRT:                     ms (60-90 ms)Mitral kapak alanı: Planimetrik:               cm2                     PHT:               cm2
Triküspit Kapak                                                 vbcYetersizlik:Pik E:           cm/s                     Pik A:     cm/sTriküspit Kapak Alanı:            cm2        Ortalama Pulmoner Arter Basıncı:     mmHg
Pulmoner Kapak                                          vbc     
Yetersizlik
Periıkard:
SONUÇ:

Sponsorlu Bağlantılar

>>> Ekokardiyografi Raporu Örneği <<<

Ekokardiyografi Raporunu alternatif olarak BURAYA TIKLAYARAK da indirebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver