Eddie Vedder – Long Nights Şarkı Çevirisi Çeviri Türkçe Şarkı Sözü Türkçe Çevirisi Sözleri Türkçesi

Have no fear
For when I’m alone
I’ll be better off than I was before

Korkum yok
Yalnız olduğum için
Öncekinden daha iyi olacağım

Sponsorlu Bağlantılar

I’ve got this light
I’ll be around to grow
Who I was before
I cannot recall

Bu ışığım var
Büyümek için görünürlerde olacağım
Önceden kimdim
Hatırlamıyorum

Long nights allow me to feel…
I’m falling…I am falling
The lights go out
Let me feel
I’m falling
I am falling safely to the ground
Ah…

Uzun geceleri hissetmeme izin ver…
Düşüyorum… Düşüyorum
Işıklar söner
Beni hisset
Düşüyorum
Toprağa güvenli bir şekilde düşüyorum
Ah…

I’ll take this soul that’s inside me now
Like a brand new friend
I’ll forever know

İçimdeki bu ruhu alacağım artık
Hiç kullanılmamış bir dost gibi
Ebediyen bileceğim

I’ve got this light
And the will to show
I will always be better than before

Bu ışığım var
Ve amaç göstermek
Her zaman öncekinden daha iyi olacağım

Long nights allow me to feel…
I’m falling…I am falling
The lights go out
Let me feel
I’m falling
I am falling safely to the ground

Uzun geceleri hissetmeme izin ver…
Düşüyorum… Düşüyorum
Işıklar söner
Beni hisset
Düşüyorum
Toprağa güvenli bir şekilde düşüyorum

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver