Edat, Bağlaç, Ünlem, Eylem Dersi İzle Videolu Konu Anlatımı YGS / LYS

  • EDAT: Başlı başına anlamı olmayan sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kuran sözcüklerdir. Tek başına cümleye anlam kazandırdığı gibi birlikte kullanıldığı sözcüklere sıfat zarf öbeğide oluşturabilir. BAĞLAÇ: Başlı başına anlamları olmayan cümleleri ya da eş görevli kelimeleri kelime öbeklerini hem biçimce hem de anlamca birbirine bağlayan sözcüklerdir. ÜNLEM: Bir heyecanın etkisiyle duygularımızı canlı bir biçimde anlatmaya yarayan kelimelerdir.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver