Eczane Hizmetleri Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Eczane Hizmetleri Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Eczane Hizmetleri Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Eczane Hizmetleri Teknikeri Mesleği Nedir Eczane Hizmetleri Teknikeri Nasıl Olunur Eczane Hizmetleri Teknikeri Ne İş Yapar Eczane Hizmetleri Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Eczane Hizmetleri Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Eczane Hizmetleri Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Eczane Hizmetleri Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Eczane Hizmetleri Teknikeri Mesleği

TANIM

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, laboratuvarda, ilaç sektöründe, ilaç depolarında ara eleman olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER

· Reçetede yer alan ilaçları hazırlayıp hastaya sunar, reçetede yazılı bilgileri hastaya iletir,
· Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda hastayı bilgilendirir,
· Eczacıdan iş talimatı alır, işçi sağlığı ve güvenliğe ilişkin önlemler alır,
· İlaç/İtriyat/Kozmetik Müstehzar/Medikal Malzeme eksiklerini tespit eder, eczacının direktifleri doğrultusunda raflanmasını sağlar, vitrin düzenlemesi yapar
· Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılmasını sağlar,
· Her akşam eczane kapanırken “Nöbetçi Eczane” bilgisini eczanenin vatandaşlara görünen bölümünde ilan eder,
· Eczaneye gelen müşteriyi karşılar, gerekli durumlarda yapılacak ilk yardım konusunda eczacıya yardımcı olur,
· Eczanenin laboratuar bölümünde kullanılan malzemenin temizliğini ve gerektiğinde sterilizasyonunu yapar
· Kişiye özel majistral ilaçların hazırlanması söz konusu olduğunda gerekli madde ve malzemeleri hazırlar, eczacı tarafından kontrol edildikten sonra banko üzerine çıkartılmasını sağlar,
· İlaç hammadde temininde eczacıya yardımcı olur,
· Eczanede kullanılan her türlü maddenin son kullanma tarihlerini periyodik olarak kontrol eder, eczaneye yeni giren malzemelerin fiyatlarını yasal kar oranını da dikkate alarak Eczacı ile birlikte belirler,
· Kontrolü eczacı tarafından yapılan reçetelerin kapsamı içindeki ilaçları banko üzerine çıkartılmasına yardımcı olur,
· Eczaneye ait her türlü faturayı keser, eczane iş ve işlemleri ile ilgili bilgisayar programını ve POS cihazını kullanır,
· Eczanede çalışan yardımcı elemanlar arasında iş bölümü yapar ,
· Provizyon sistemine reçetelerin kaydını yapar.
· Reçeteyi kayıt defterine kaydeder.
· Takip edilmesi gereken ilaçlarla ilgili reçetelerin kaydını tutar.
· Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler.
· Eczanenin temizlik, düzen ve intizamından sorumludur.
· Meslekle ilgili toplantı, seminer ve mesleki geliştirme eğitimlerine katılır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
· İlaç yapımında kullanılan kimyasal malzemeler,
· Bilgisayar, tartı ve boy ölçüm aleti, hassas terazi, hesap makinesi, ısıtıcılar, laboratuvar araç ve gereçleri, numaratör, soğutucular, tansiyon aleti, kan glikozu ölçüm cihazı, telefon, faks, yazar kasa, POS cihazı

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Eczane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;

· Kimya ve biyoloji alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı
· Sorumluluğunu bilen,
· Dikkatli, tertipli ve düzenli,
· Sözel iletişim kurma becerisine sahip,
· Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmaması,
kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Eczane Hizmetleri Teknikerleri genellikle eczanelerde, devlet dairelerinin varsa eczane ile ilgili bölümlerindeilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Çalışma ortamları temizdir. İlaçların yapısında bulunan kimyasal maddelerden kaynaklanan koku vardır. Eczanelerde görev yaparken insanlarla sürekli etkileşim halindedirler

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi,
· Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Meslek Yüksek Okulu (Eskişehir)
· “ Eczane Hizmetleri”
· Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri
· Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim)
· Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim)
· bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Fen Bilimleri (Kimya, Biyoloji)
· Matematik,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Meslek liselerinin “Kimya, Kimya Teknolojisi”alanından mezun olanlar “Eczane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim süresince
öğrenciler aşağıdaki dersleri alır.

1.Yarıyılda; Matematik ve Uygulamaları, Temel Kimya, Biyolojiye Giriş,
Mikrobiyolojiye Giriş, Bilgisayar Uygulamaları I (Teorik-Uygulamalı)
Türk Dili (I), Y. Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi)

2. Yarıyılda; Eczane İşletmecisi ve Muhasebe, Bilgisayar Uygulamaları II (Teorik-Uygulamalı) Biyokimyaya Giriş, Türk Dili (II), Y. Dil

3. Yarıyılda; Halkla İlişkiler, Temel İlaç Bilgisi, Bitkisel Ürünler (Teorik-Uygulamalı) , İnsan İlişkileri, İlaç Şekilleri I (Teorik-Uygulamalı),

4. Yarıyılda; İlk Yardım, Yasalar ve Mesleki Etik, Halk Sağlığı, İlaç Şekilleri II(Teorik-Uygulamalı), Kozmetik Ürünler,
Ayrıca, 8 hafta (240 saat) bir eczanede staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamla***** mezun olanlara ön lisans diploması ve “Eczane Hizmetleri Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
· Kamu ve özel eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında çalışabilirler.
· Ülkemizde bulunan yaklaşık 24.000 eczane ile ilaç hizmet sektörünün çeşitli noktalarında (kamu ve özel hastane eczaneleri, ilaç ve sağlık ürünleri dağıtım kanalları, ilaç fabrikaları vb) çalışma olanağı olan iş yerlerinde eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilir. Ülkemizde ilaç sektörünün tüm aşamalarında yaklaşık 35.000 eczane hizmetleri teknikeri açığı vardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve harç kredisi ile öğrenci yurtlarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücret kadar olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Eczane Hizmetleri ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Kimya ve Kimya Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni,
· Tıbbi Laboratuar Teknikeri,
· Kimya Teknisyeni,
· Kimya Teknikeri,

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· 2010 ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Başvuru Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
· Okul ders kitapları,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları,
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver