Duvarcı ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler:Duvarcı, Duvarcı hakkında, Duvarcı ile ilgili, Duvarcı mesleği, Duvarcı nasıl olunur, Duvarcı olmak için, Duvarcı olmak için hangi okulu okumalı, Duvarcı özellikleri, Duvarcı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

Duvarcı Görevleri
Yapılacak inşaatın plan ve projelerini inceler, örülecek duvarın cinsine göre kullanacağı harcı hazırlatır, örülecek tuğlaları briket ve taşlarla birlikte inşaatın yapılacağı yere taşıtır, taşları çekiç ve balyozla kırarak düzeltir, mala ile harç yayar ve yatay sıralar halinde, süs ve şekil vererek taşları, tuğlaları veya briketleri döşer, harç sürülen yeri mala ile düzeltir, inşaat işlerinin ilerlemesi sırasında yapının dik ve yatay olarak düzgünlüğünü şakul ve gönye ile kontrol eder, hatalı örülen kısımları yıkarak tekrar örer, duvar inşaatının yüzüne karo, fayans veya çini döşeyebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Duvarcı Kullanılan Malzemeler
El aletleri: Mala, tuğla çekici, duvarcı gönyesi, metre, şakul, düzgeç, su terazisi, harç teknesi, hortum, el arabası, kum eleği, varyoz, madırga, taş tarağı, murç ve yassı kalem, çarpacak, mucarta, mastar ve ip, agrega ölçeği, sehpa, ahşap veya madeni tokmak, Makineler: Vinç, asansör, betonyer, vibratör, elek serisi. Bulundurulması önerilen makineler: Sarsmalı elek makinesi, Taş kesme makinesi, darbeli matkap, taş perdahlama makinesi, taş cilalama makinesi.

Duvarcı Özellikleri
Bedence sağlam ve güçlü, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, el becerisine sahip, dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir.

Duvarcı Çalışma Alanları
Duvarcılar inşaat şirketlerinde çalışabildikleri gibi bağımsız olarak da çalışabilirler. Yaz mevsiminde inşaat işleri çok hareketlidir, ancak kışın soğuk günlerde hemen hemen durma noktasına gelebilmektedir. Ülkemizdeki büyük boyutta yaşanan konut ihtiyacı ve hareketli inşaat sektörü faaliyetleri nedeniyle, bu meslekte yetişmiş nitelikli elemana daima ihtiyaç vardır.

Duvarcı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “İnşaat Teknolojisi” alanı “Duvarcılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Duvarcı Okulu Kaç Yıllıktır
Duvarcılık mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.

Duvarcı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde insan sağlığı ve iş güvenliği, iş ve insan ilişkileri, çalışma hukuku, işletme bilgisi, sigorta ve vergi mevzuatı, muhasebe ve ekonomi derslerinin yanı sıra ileri meslek bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik Açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Bu meslekte sıkça görülen, inşaatın tamamını veya bir bölümünün işini alıp, taşeronluk yapmaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver