Duvar Süsleme Sanatları Bölümü Okuyanlar Ne Olur Duvar Süsleme Sanatları İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Duvar Süsleme Sanatları Maaşları Ne Kadar

Duvar Süsleme Sanatları Mesleği Nedir Duvar Süsleme Sanatları Nasıl Olunur Duvar Süsleme Sanatları Ne İş Yapar Duvar Süsleme Sanatları Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Duvar Süsleme Sanatları Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Duvar Süsleme Sanatları Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Duvar Süsleme Sanatları Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Duvar Süsleme Sanatları Mesleği

TANIM

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme işlerini gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

Duvar süsleme sanatları teknikeri, yeni yapılan veya eski binaların, mimari planına uygun olarak duvar süsleme işlemlerini yapmak için;

Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,
Süsleme olarak kullanılacak motifleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar,
Gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,
Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,
Sentetik ve selülozik boya, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun,
Hava kompresörü,
Seramik fırını,
Taşlama makineleri,
Koruyucu maske, gözlük, eldiven.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Duvar Süsleme Sanatları teknikeri olmak isteyenlerin,

Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
Görme keskinliğine sahip,
Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Estetik görüşü olan,

Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar.Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar.. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Duvar Süsleme Sanatları” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Mimari Dekoratif Sanatlar” olarak değişmesi nedeniyle, “Duvar Süsleme Sanatları” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Duvar Süsleme Sanatları” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Duvar Süsleme Sanatları” programlarında verilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu,
Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
· Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Grafik/Grafik Sanatlar, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi, Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Uygulamalı Resim (Kız Meslek Lisesi) bölümlerinden mezun olanlar “Duvar Süsleme Sanatları” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Sözel (SÖZ)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Bölümde okutulan dersler: Temel Plastik Sanatlar Eğitimi,Sanata Giriş, Geleneksel Türk El Sanatları, Mesleki Resim, Duvar Süsleme Teknikleri, Sanat Tarihi, Mesleki Temel eğitim, Tasarım-Proje, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkelleri ve İnkılap tarihi

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Duvar Süsleme Sanatları” ön lisans diploması ve “Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Duvar Süsleme Sanatları Teknikerleri; Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitimi yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, , Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atelyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.
· İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistik-tarihi açıdan yeterli ve gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süsleme gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu alanı seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Teknik Hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Duvar Süsleme Sanatları önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;

· Geleneksel Türk El Sanatları,
· Geleneksel Türk Sanatları,
· Eski Çini Onarımları
lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Restorasyon ve Konservasyon teknikeri,
El Sanatları Teknikeri,
Seramik Teknikeri,
Çini İşlemeciliği teknikeri.

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Yaptıkları işler ve kullandıkları malzemelerden dolayı (hava kompresörü, kesici, yakıcı aletler, cam, kurşun, alçı, beton sentetik ve selülozik boya, tiner, vernik ve seramik vb.) çalışırken gerekli önlem ve tedbirler alınmaz ise yaralanma-çarpılma-yanma-zehirlenme gibi iş kazaları geçirilebilir. Çalışma öncesi ve esnasında gerekli önlemler, titizlik, disiplin, sabır ve dayanıklılık tüm bunları engelleyici ve önleyici unsurlar.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Duvar Süsleme Sanatları Programı),
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver