Dünya Üzerinde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etkenler (6. Sınıf Ders Notu) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: Dünya Üzerinde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etkenler (6. Sınıf Ders Notu) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, Dünya Üzerinde Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etkenler (6. Sınıf Ders Notu) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

DÜNYA ÜZERİNDE NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN ETKENLER Dünya üzerinde; nüfus ve ekonomik etkin­likler her tarafta dengeli bir şekilde dağılma­mıştır. Bu dağılışı etkileyen başlıca etkenler şunlardır:1. İklim özellikleri (sıcaklık, yağış, nem vb.): Çok sıcak ve çok soğuk alanlar ile kurak böl­geler tenha nüfusludur. Hatta buzlarla kaplı Antartika da olduğu gibi nüfuslanmamıştır.2.  Su: Kurak bölgeler tenha nüfusludur. Yaşamın olabilmesi için su şarttır. Bu yüzden insanlık tarihi boyunca insanlar akarsu ve gol kıyılarını yerleşim alanı olarak seçmişlerdir3. Yeryüzü şekilleri: Dağlık alanlar tenha; nüfusludur. Orta kuşakta dağlık alanlar tenha nüfusludur. Bu bölgelerde ulaşım zor, tarım alanları sınırlı ve sıcaklık düşüktür.(Ekvator iklim kuşağında sıcaklık çok yük­sek, nemlilik çok fazladır. Yükseklere çıkıldıça sıcaklık düştüğünden ve nemlilik azaldığından bu iklim kuşağında yaşayan insanlar yüksek yerleri tercih ederler.)4. Ulaşım: Ulaşımın zor olduğu yerler tenha nüfusludur. Büyük yolların geçtiği yerler ile bu yolların kesişim alanları nüfuslanmıştır.5. Turizm ve ticaret: Turizm ve ticaretin geliştiği yerler nüfuslanmıştır.6. Sanayi: Sanayinin geliştiği yerler, iş ola­naklarının fazlalığı nedeniyle nüfuslanmıştır.7.   Bitki örtüsü: Doğal bitki Örtüsü iklim özellikleriyle ilişkilidir. Dolayısıyla ekvator or­manları gibi çok sık bitki örtüsünün olduğu bölgelerle, bitki örtüsünden yoksun alanlar tenha ya da nüfuslanmamış bölgelerdir.8.   Büyük kara parçalarının iç kesimleri: Deniz kenarından karaların iç kesimlerine doğru gidildikçe sıcaklık düşer, yağışlar azalır. Buna bağlı olarak nüfus tenhalaşır.9. Yer altı zenginlikleri (madencilik): Yer al­tı zenginliklerinin işletildiği yerlerde nüfuslanma da artar.10.  Tarım: İklim ve yeryüzü şekillerinin el­verişli olduğu yerlerde tarım alanları da geniş­ler. Buralarda nüfuslanma artar.Yukarıda dünya üzerinde nüfusun dağılışı­nı etkileyen etmenleri kısaca açıkladık. Şimdi bu etmenlerin dünya üzerinde bölgelere göre etkilerini yoğun nüfuslu, seyrek nüfuslu ve nü­fuslanmamış bölgeler hâlinde ana hatlarıyla inceleyelim.YOĞUN NÜFUSLU BÖLGELERDünya üzerinde nüfusun büyük bir bölü­mü uygun yaşam koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır. Bunlar:1.  Güney ve Güneydoğu Asya (Muson As-yası): Asya kıtasının güney ve güneydoğu­sundaki Çin, Hindistan, Kamboçya, Vietnam, Malezya, Endonezya gibi ülkeler çok nüfuslu­dur. Çok yağışlı olan bu bölgelerde çay ve pi­rinç tarımı önem taşır.2. Avrupa: Endüstri, madencilik ve ticaretin çok geliştiği Avrupa kıtası çok nüfuslanmıştır. Avrupa’da nüfusun yoğun olduğu yerler Batı, Orta ve Güney Avrupa’dır. İskandinavya Yarımadası ile Doğu Avrupa’da nüfus yoğunluğu azalır.3.  Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyılan: Sanayi, ticaret ve madenciliğin etkisiyle çok nüfuslanmıştır.4.  Japonya: İklimin elverişli olması ve sa­nayinin gelişmiş olması nedeniyle yoğun nü­fusludur.5.  Akarsu havzaları: İkliminde elverişli ol­duğu Asya’da (Hindistan’da) Ganj ve İndus, Afrika’da (Mısır’da) Nil, Türkiye ve Irak’ta Fırat ve Dicle ırmaklarının havzaları yoğun nüfuslu yörelerdir. Buralarda nüfusun yoğun olması tarım etkinliklerinin yoğun olmasından kay­naklanır.SEYREK NÜFUSLU BÖLGELERİklim koşullarının ve yeryüzü şekillerinin el­verişsiz olduğu yöreler tenha nüfuslu alanlardır.1.  Yüksek dağlık alanlar: Yükselti arttıkça iklim sertleşir, özellikle ılıman ve kutup kuşak­larında yüksek yerler yerleşime elverişli değil­dir. Yükseltinin arttığı yerlerde iklimin sertleş­mesinin yanı sıra ulaşım zor ve tarım alanları sınırlıdır. Bu yüzden dağlık alanlar seyrek nü­fuslu yerlerdir. Ancak çok yüksek kesimler nüfuslanmamış alanları oluşturur. Bir başka de­yişle yükselti arttıkça, nüfus azalır; belli bir yükseltiden sonra yerleşim alanlarına rastlan­maz.2.  Soğuk bölgeler: Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey Kutup Noktası arasında kalan Grönland adası ile Kuzey Amerika’da İskandinavya Yarımadası iklimin çok sert (soğuk) olması ne­deniyle seyrek nüfuslanmış yörelerdir.3.  Ekvator iklim alanları: Güney Amerika (Amazon ırmağı havzası) ve Afrika’da (Kongo Irmağı havzası) ekvator ve çevresidir. Buralar sıcaklık ve nem oranı çok yüksek olduğunda yaşamaya elverişli değildir. Bu yüzden dünyanın az nüfuslanmış yörelerindendir. Ayrı za­manda buralar çok sık ormanlarla kaplıdır.Ekvatoral iklim kuşağında, sıcaklığın daha düşük, nem oranın daha az olması nedeniyle yüksek yerler alçak yerlere göre daha falza nüfuslanmıştır.NÜFUSLANMAMIŞ BÖLGELERİklim ve yer şekillerinin yaşama elverişli olmadığı yerlerdir.1. Kutup bölgeleri: Güney Kutup Nokta ve çevresini kaplayan 14 milyon km2 yer tutan Antartika kıtasında yerleşik hayat yoktur. Bu kıta tamamen buzlarla kaplıdır. Üzerinde su olmayan tek kıtadır.Bilgi: Antartika’da bazı ülkelerin bilimsel araştırma ve askerî üsleri bulunur. burada kalan araştırmacıların tüm İhtiyaçla­rı kendi ülkelerinden karşılanır. Son yıllarda Antartika’ya turistik geziler de düzenlenmektedir. Fakat bu durum Antartika’da yer­leşik hayatın olduğunu göstermez.
2. Çöl alanları: Suyun yetersiz olduğu alanlardır. Su olmayan yerde yaşam da olmayacağından çöller nüfuslanmamıştır. Ancak çöllerde vaha adı verilen, su çıkan kuyular sulak alanlar çevresinde çok az da olsa nüfuslanma görülebilir. Başlıca büyük Meksika çölleri, Afrika’da Büyük Sahra ve Arabistan çölleri, Avustralya’da Büyük Kum, Gibson, Büyük Vîctorya çölleri ile Asya’nın iç kesimlerindeki İran, Kızılkum. kum, Taklamakan ve Gobi çölleri insan yaşamasına ve yerleşmesine uygun değildir

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver