Dörtgenler Nedir Kısaca Dörtgenler Hakkında Bilgi Özet

Dört kenarlı çokgenlere verilen ad. Başlıca beş çeşit Dörtgen vardır: Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar Dörtgen, yamuk. Bunların iç açılan toplamı 360 derecedir. Hepsinde de karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarlar bulunur. Karşılıklı köşeleri birleştiren doğrular da köşegenlerini meydana getirir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bütün açıları ve kenarlara birbirlerine eşit olan Dörtgenlere verilen ad. Köşe Genlerin birleştiği nokta, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle dar açı da birbirine eşit olduğuna göre, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle çarpımına eşittir.

Dikdörtgen

Bütün açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgendir. Bu duruma göre, açıları doksanar derecedir. Bir dikdörtgenin alam, tabanı ile yüksekliğimi çarpımına eşittir.

Paralelkenar

Karşılıklı açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgenlerdir. Bu duruma göre, karşılıklı iki açısı doksanar dereceden küçüktür. Alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Eşkenar dörtgen

Karşılıklı açılan birbirine eşit, kenarları da birbirine eşit dörtgendir. Bu duruma göre, karşılıklı iki açılardan birisi doksanar dereceden küçüktür. Alanı, köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir.

Yamuk

İki kenarı birbirine paralel olan dörtgendir. iç açılarının toplamı 360 derecedir, fakat, birbirlerine eşit olmayabilir. Yamuğun paralel kenarlarına “taban”, iki taban arasındaki dik çizgiye “yükseklik” denir. Taban açılara eşit olan yamuklara “ikizkenar yamuk” adı verilir. Bir yamuğun alanı, iki taban toplamının yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir.

Özetle;

Dörtkenarı olan kapalı geometrik şekillere dörtgen denir.

Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az birini oluşturan doğru parçaları paraleldir. Yani alt taban ile üst taban birbirine paraleldir. Aralarındaki mesafe eşittir.

Paralelkenarın karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paraleldir.

Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenar çiftlerini oluşturan doğru parçaları paralel ve kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar dörtgen paralelkenarın bütün özelliklerini taşır.

Paralelkenar ile eşkenar dörtgen arasındaki fark şudur, eşkenar dörtgenin bütün kenarları eşittir ama paralelkenarda değildir.

Dörtgenlerin iç açılarının ölçülerini toplamı 360 derecedir. Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir.

Paralelkenar ve eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşittir.

Dörtgenlerde ardışık köşeleri birleştiren doğru parçası kenar, ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçası köşegendir. Dörtgenlerde iki köşegen vardır. Kare ve dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşit, paralelkenarın ve eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları ise farklıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver