Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Balıklarda Dolaşım Sistemi, Kurbağlarda Dolaşım Sistemi, Omurgasızlarda dolaşım sistemleri, Sürüngenlerde Dolaşım Sistemi

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Dolaşım Sistemi:

Besin ve oksijenin hücreler götürülmesi ve hücrede oluşan atıkların (karbondioksit ve zararlı madde) hücrelerden dışarı atılması dolaşım sistemi  ile sağlanır. Canlılarda dolaşım, dolaşım çeşitlerini, dolaşım sistemindeki yapıların özelliklerini bu ders notumuzda bulabilirsiniz.

Hücre ve tek hücreli canlılarda taşıma

Endoplazmik retikulum
Sitoplazmik hareketler
Difüzyon ve osmoz olayları
Rotasyon-sirkülasyon hareketleri
Mikrotübül ve mikroflamentler

Not:Mikrotübül ve mikroflamentler hücrede organel (Mitokondri,saldı kofulları vb) ve büyük moleküllerin (DNA vb) taşınımında rol alırlar

2-Bitkilerde taşıma sistemleri:
A-Su ve karayosunlarında taşıma:

Madde alış verişi tüm yüzeyle yapılır
Özelleşmiş taşıma sistemleri bulunmaz
Su ve nemli ortamlarda yaşarlar
Vücut oldukça küçüktür

B-Eğreltiler ve tohumlu (Çiçekli) bitkiler

Karasal yaşama uyum sağlamışlardır
Madde alış verişi belirli vücut bölgeleri ile yapılır
Özelleşmiş taşıma sistemleri bulunur
Vücut oldukça büyüktür

Bitkilerde madde taşınmasında rol alan faktörler

Hormonların taşınması,Soymuk borularında besin ve azotlu bileşiklerin taşınması,Gazların taşınması,suyun yanal taşınması: Difüzyon, Aktif taşıma (Yavaş gerçekleşir)
Odun borularında su ve suda erimiş maddelerin taşınması:Kök basıncı, Terleme,Kılcallık, Kohezyon ve Aldezyon gücü (Hızlı gerçekleşir)

3-Hayvanlarda dolaşım sistemleri:
A-Dolaşım sistemi olmayan Süngerler,sölentereler ve planarialarda

Özelleşmiş dolaşım sistemleri bulunmaz
Bu organizmalarda vücud küçük ve basit yapılıdır.
Vücutlarında ortam sıvısının dolaşımını sağlayan kanallar ve boşluklar bulunur.
Bu kanal ve boşluklarda ortam suyunun dolaşımı silli hücreler ve kaslarla sağlanır
Vücudta dolaşan ortam suyu dolaşım sıvısı gibi hücrelerin solunum,beslenme,boşaltım gibi yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alır

B-Dolaşım sistemi taşıyanlar
Hayvanlarda dolaşım sistemi özelliklerine göre ikiye ayrılır.
1-Açık dolaşımın temel özellikleri:

Omurgasızlarda görülür (Yumuşakçalar,eklem bacaklılar,derisi dikenliler)
Dolaşım oldukça yavaştır
Trake solunumu hariç diğer solunum sistemlerine sahip canlılarda taşıyıcı pigment içerir
Kalp ve kısa atar damar bulunur. Bazılarında ilave olarak toplar damarda bulunur
Kılcal kan damarları bulunmaz
Dolaşım sıvısı bir süre kalp damar sistemi içinde hareket ettikten sonra sistem dışına çıkarak hücreler arası boşluklarda dolaşır
Madde alış verişi hücrelerle hücreler arası dolaşan sıvı ile olur
Madde ve enerji ihtiyacı az olan canlılara özgüdür

2-Kapalı dolaşımın temel özellikleri:

Bazı omurgasız (Örn: Toprak solucanı) ve tüm omurgalılarda bulunur
Kalp,atar ve toplar damar ile kılcal kan damarları bulunur
Hücrelerle dolaşım sıvısı arasında madde alış verişi kılcal kan damarları aracılığı ile gerçekleşir
Dolaşım oldukça hızlıdır
Dolaşım sıvısı kalp damar sistemi dışına çıkmaz
Taşıyıcı pigment içerir

Omurgasızlarda dolaşım sistemleri
A-Süngerlerde:Özelleşmiş dolaşım sistemi bulunmaz.Porlar ve kanallar içerisinde silli hücrelerin sil hareketi ile dolaşan ortam suyu dolaşım sisteminin görevini üstlenir.
B-Hidralarda: Özelleşmiş dolaşım sistemi bulunmaz.Sindirim boşluğu aynı zamanda dolaşım sisteminin görevini üstlenir.
C-Planaria da: Özelleşmiş dolaşım sistemi bulunmaz.Sindirim boşluğu aynı zamanda dolaşım sisteminin görevini üstlenir.

D-Toprak solucanlarında:Kapalı dolaşım sistemi görülür.7 ile 11 segmentlerde ki halkasal damarlar kasılıp gevşeme hareketleri ile kalp ödevi görür.Sırtta arkadan öne ,karında ise önden arkaya kan taşıyan iki büyük damar ve bunlara bağlı daha küçük damarlar ile kılcallardan oluşmuş bir sistemdir.Taşıma sıvısı pigment bulundurur ve gaz taşınımında rol alır.
E-Yumuşakçalarda:Açık dolaşım görülür.5-7 odacıklı kalp ve buna bağlı kısa atar ve toplar damarlardan oluşmuştur. Taşıma sıvısında taşıyıcı pigmentler bulunur ve gaz taşınımındada rol alır.
G-Böceklerde: Açık dolaşım görülür.5 odacıklı bir kalp ve buna bağlı atar damardan meydana gelmiştir.Taşıma sıvısı gaz taşınımında rol almaz.

Omurgalılarda dolaşım sistemleri
A-Balıklarda:

Kalp iki odacıktan oluşur(Bir kulakçık ve bir karıncık)
Kalpte kirli kan dolaşır
Kalpten çıkan kan direkt solungaçlara gider
Vücud ta temiz kan dolaşır
Değişken vücud ısılı canlılardır
Tek dolaşım vardır

B-Kurbağalarda:

Kalpleri üç odacıklıdır (İki kulakçık ve bir karıncık)
Sağ kulakçığa vücud tan kirli kan gelir
Sol kulakçığa akciğerlerden temiz kan gelir
Karıncıkta temiz ve kirli kan karışır
Kalpten vücuda karışık kan pompalanır
Dolaşım büyük ve küçük dolaşım diye ikiye ayrılır.Ancak ayrılma tam değildir.
Değişken vücud ısılı canlılardır

C-Sürüngenlerde:

Kalpleri üç-dört odacıklıdır
Sağ kulakçığa vücud tan kirli kan gelir
Sol kulakçığa akciğerlerden temiz kan gelir
Üç odacıklı kalplerde karıncıkt temiz ve kirli kan karışır
Dört odacıklı kalplerde sağ karıncıkta kirli sol karıncıkta temiz kan bulunur
Üç odacıklı kalpten vücuda karışık kan pompalanır
Dört odacıklı kalplerde kalpte karışmayan kirli ve temiz kan kalpten çıktıktan sonra akciğer atar damarı ile ana atar damar arasında bulunan panizza kanalı ile karışır
Dolaşım büyük ve küçük dolaşım diye ikiye ayrılır.Ancak ayrılma tam değildir.
Değişken vücud ısılı canlılardır

D-Kuşlarda:

Kalp dört odacıklıdır(İki kulakçık ve iki karıncık )
Kalbin sağ kısmında kirli kan sol kısmında temiz kan bulunur
Kalpte temiz ve kirli kan karışmaz
 Dolaşım büyük ve küçük dolaşım diye ikiye ayrılır
Değişmez vücud ısılı canlılardır

E-Memelilerde:

Kalp dört odacıklıdır(İki kulakçık ve iki karıncık )
Kalbin sağ kısmında kirli kan sol kısmında temiz kan bulunur
Kalpte temiz ve kirli kan karışmaz
Dolaşım büyük ve küçük dolaşım diye ikiye ayrılır
Değişmez vücud ısılı canlılardır

İnsanda dolaşım sistemi
A-Kalbin yapısı:


1-Perikard:

Bağ dokudan oluşmuş çift katlı zardır
İki zar arasında perikard sıvısı bulunur
Devamlı çalışan kalbin diğer organ ve yapılara sürtünüp zarar görmesini önler

2-Miyokard:

Kalbe özgü kas dokudan oluşmuştur.(Başka hiçbir organda bulunmaz)
Kalbin esas yapısını oluşturur
Kalbin çalışmasını sağlayan esas dokudur
Karıncıklarda daha kalındır.Sol karıncıkta daha kalındır
Beslenmeleri aorttan ayrılan kroner damarlarla sağlanır

3-Endokard:

Tek katlı yassı epitelden oluşmuştur
Kanın hareketini kolaylaştırır
Beslenmelerini direkt kandan sağlarlar

4-Kapacıklar:

Bağ dokudan oluşmuştur
Kanın tek yönde hareketini sağlarlar
Kalbin Sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında üçlü,sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında ikili kapakçık bulunur.
Ayrıca kalbin odaları ile damarlar arasında üçlü yarım ay kapakçıkları bulunur

B-Kalbin çalışması

Kalbin enerji kaynağı:glikoz,laktat ve yağ asitleridir.
Kasılmasına sistol,gevşemesine ise diastol denir
Miyokard (Kas dokusu )Tarafından gerçekleştirilir
Embriyonal evreden ölünceye kadar çalışmasını sürdürür
Çalışması ile ilgili uyaran kendisi tarafından oluşturulur
Otonom sistem tarafından çalışması kontrol edilir
Kalbin çalışması özelleşmiş kas fibrillerinden oluşmuş sinoatrial  (S.A.)ve Antrioventriküler (A.V.)düğümler tarafından oluşturulan ve Antrioventriküler düğüme bağlı his demetleri tarafından yayılması sağlanan uyarılarla gerçekleşir

I-Kalbin çalışmasını artıran etkenler:

Sempatik sistem
Kanda CO2 (Asidik etken)  fazlalığı
Adrenalin
Vücud ısısının yükselmesi
Tiroksin
Kafein vb. kimyasallar ve bazı ilaçlar

II-Kalbin çalışmasını azaltan etkenler:

parasempatik sistem
Asetil kolin
Bazlar

Not:Kalbin çalışmasında rol alan vagus (Yavaşlatıcı) siniri kesilince kalp atışları hızlanır. Hızlandırıcı sinirler kesilince kalp atışları yavaşlar. Her ikiside kesilirse kalp monoton bir hızla çalışmasını sürdürür.

C-Kalbe bağlı damarları:
Kalbe kan toplar damarlarla kulakçıklardan girer,atar damarlarla karıncıklardan çıkar.
a-Sağ kulakçık:Üst ve alt ana toplar damarlar bağlıdır.Vücuttan kirli kan taşırlar.
b-Sol kulakçık:Akciğer toplar damarları bağlıdır. Akciğerlerden temizlenmiş kan taşırlar
c-Sağ karıncık:Akciğer atar damarı.Akciğerlere kirlenmiş kan taşırlar.
d-Sol karıncık:Ana atar damar(Aort) Vücuda temiz kan taşırlar

D-Kan damarları:
a-Atar damar ve özellikleri:

Dış,orta ve iç olmak üzere üç tabakadan oluşur
Dış gömlekte temel yapı fibröz bağ dokusudur
Dış gömlek kan basıncına karşı sağlam ve esnek yapının oluşumunu sağlar
Orta gömlek temel yapısı düz kas dokusu olup elastik lifler taşır
Orta gömlek kan damarlarının çapını kan hacmine ve akışkanlığına göre ayarlayarak tansiyonun korunmasını sağlar
Organlara gidecek kan miktarını ayarlar
İç gömlek yassı epitel dokudan oluşmuş olup yapıda elastik lifler taşır
İç gömlek kaygan bir yüzeyin oluşumunu sağlayarak damar içinde kanın hareketini kolaylaştırır
Yapıda kapakçıklar bulunmaz
Duvar kalınlığı fazladır

b-Toplar damar ve özellikleri

Dış,orta ve iç olmak üzere üç tabakadan oluşur
Dış gömlekte temel yapı fibröz bağ dokusudur
Dış gömlekte esnek liflerin oranı azdır
Orta gömlek temel yapısı düz kas dokusu kas oranı azdır ve elastik lifler taşımaz
Orta gömleğin esnekliğinden dolayı daha fazla esneme ve kan depolama özelliği vardır
İç gömlek sadece  yassı epitel dokudan oluşmuştur
İç gömlek kaygan bir yüzeyin oluşumunu sağlayarak damar içinde kanın hareketini kolaylaştırır
Kalp seviyesinin altındaki büyük damarlarda kalbe doğru açılan kapakçıklar vardır
Duvar kalınlığı azdır
Çap büyüktür

c-Kılcal damar ve özellikleri

Sadece iç gömlek bulunur
Yapısı tek katlı yassı epitelden oluşmuştur
Not:Damar çapları büyükten küçüğe doğru:

Toplar damar > Atar damar > Kılcal damar

Not kanın akma hızı: Çoktan aza doğru

Atar damar > Toplar damar > Kılcal damar

d-Atar damarda kanın akışını sağlayan faktörler

Karıncıkların kasılması ile oluşan basınç
Atar damarın esnek yapısı

e-Toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan faktörler

Kalbe doğru açılan kapakçıklar
Soluk alıp verme esnasında göğüs boşluğunda oluşan negatif basınç
Kalbin üst seviyesindeki kanın yer çekim etkisi ile kalbe dönüşü
İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi
Kulakçıklarda oluşan emme kuvveti
Not:Toplar damarlarda kanın hareketinin yavaş olması çok esnek yapının olmasından kaynaklanır.

f-Kılcal damarlarda kanın hareketini etkileyen faktörler

Kalbin oluşturduğu basınç etkisi ile gerçekleşir
Not:Kılcal damarlar kornea ve mercekte bulunmaz.Yağ dokuda çok az bulunur.Beyin,karaciğer kaslarda ise çok fazla kılcallaşma görülür

Kana geri emilen maddeler;
1- Su    2-CO2 veya O2    3-Mineraller    4-organik besinler    5-Metabolik artıklar 6-Hormonlar vb.
Ancak kanı terk eden akyuvarlar bazı proteinle ve suyun bir kısmı kılcal bölgeden geri emilmez. Bu maddeler lenf sistemi aracılığı  ile tekrar dolaşıma geri dönerler.

Kan dolaşımı


 D-Küçük kan dolaşımı

Kalp ile akciğerler arasında olur
Akciğer atar damarı ile akciğer toplar damarı arasında olur
Sağ karıncık ile sol kulakçık arasında olur
 Kalpten çıkan kan kirli kalbe dönen kan temizdir
Amaç kanın O2 bakımından zenginleşmesidir

E-Büyük kan dolaşımı

Kalp ile akciğer hariç diğer organlar arasında olur
Aort ile ana atar damarlar arasında olur
Sol karıncık ile sağ kulakçık arasında olur
Kalpten çıkan kan temiz kalbe dönen kan kirlidir
Temel amaç diğer sistem ve organların beslenme,solunum,boşaltım vb. yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

F-Lenf sistemi:
Lenf sistemi elemanları:

Lenf kılcalları
Lenf toplar damarları
Lenf düğümleri
Lenf sıvısı
(Balık ve kurbağalarda lenf kalpleri)

Lenf Kılcalları özellikleri

Kan damarı kılcalları bölgesinde kapalı uçla başlar
Tek sıralı yassı epitelden oluşmuştur
Geçirgenlikleri fazladır
Kan damarı kılcallarından sızan proteinlerin,amino asitlerin ve sıvının fazlası ile bu bölgede kan damarlarını terk eden akyuvarların tekrar dolaşıma geri dönmesini sağlar
İnce barsaklardaki lenf kılcalları; sindirim sonucu emilen yağların  dolaşıma katılmasını sağlar
Yapısında tek yönde açılan kapakçıklar vardır

Lenf toplar damarlarının özellikleri

Lenf kılcallarının birleşmesi sonucu oluşurlar
Küçük lenf toplar damarlarının birleşmesi ile oluşan sağda ve solda olmak üzere iki büyük lenf toplar damarı vardır
Doku bölgelerinden toplanan lenf sıvısının dolaşıma katılmasında görev alırlar
Sağdan  toplanan lenf sıvısı sağ ana lenf toplar damarı ile sağ köprücük altı toplar damarına boşaltılır
Soldan  toplanan lenf sıvısı  ve sindirim sonucu emilen yağlar lenf toplar damarları ile parke sarnıcına buradanda sol ana lenf toplar damarı ile sol köprücük altı toplar damarına boşaltılır
Lenf damarlarında tek yönde açılan kapakçıklar vardır
Lenfin hareketi oldukça yavaştır
Lenf toplar damarlarının yapısında bulunan kas dokusu lenf damarlarının kasılıp gevşemelerini sağlayarak lenfin hareketini kolaylaştırır
Lenf damarlarındaki lenf sıvısının hareketine kılcal bölgede basıncın artması,çizgili kas hareketi,kan damarlarının hareketi,organların hareketi gibi diğer faktörlerde etkilidir

Lenf sıvısı özellikleri

Kılcal damarlardan sızan ve geri emilemeyen kan hücreleri , kan proteinleri, su ve suda çözülmüş besinler,ince bağırsaklardan emilen yağlar bulunur
Renksiz bir sıvıdır
Yapısında sadece akyuvarlar bulunur
Vücuda giren mikropların yayılmasında ve kanserli hücrelerin metastaz (Yayılması) yapmasında rol oynar

Lenf düğümleri

Kasıklarda ,koltuk altlarında ve boyun bölgelerinde bulunur
lenf damarlarının birleştiği yerlerdir
Lenf sıvısı lenf düğümlerinden geçerken kendisi ile taşınan mikroplar düğümlerdeki akyuvarlar tarafından fagositozla etkisiz hale getirilir
Vücudun savunma organları olarak görev yaparlar
Enfeksiyonlarda kızararak şişerler
Enfeksiyonlu hallerde oluşurlar (Sayısal olarak artarlar)

Lenf sisteminin görevleri

Kılcal bölgelerden kan damarlarını terk eden maddelerin tekrar dolaşıma geri dönmesini sağlarlar
İnce barsaklardan emilen yağ asitleri ve gliserol ün dolaşıma katılmasını sağlar
Vücudun savunulmasında rol alır
Lenfositlerin oluşumu ve olgunlaşması

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Dolaşım Sistemi
Dosya Boyutu/Türü: 276 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver