Döküm Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Döküm Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Döküm Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Döküm Teknikeri Mesleği Nedir Döküm Teknikeri Nasıl Olunur Döküm Teknikeri Ne İş Yapar Döküm Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Döküm Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Döküm Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Döküm Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Döküm Teknikeri Mesleği

TANIM

Döküm işletmelerinde; ergitilen metallerin hazırlanmış kalıplara dökülmesini ve istenen şeklin verilmesini, döküm sonucu elde edilen parçalar üzerinde oluşan fazla kısımları çeşitli yöntemlerle temizlettirip kullanılır hale gelmesi ile ilgili işlemleri yürüten kişidir.

GÖREVLER

Döküm yolu ile elde edilecek parçanın, kullanılacağı yere göre, hangi metal veya alaşımdan hangi miktarlar kullanılarak yapılması gerektiğine karar verilmesi,
Kum kalıplarının hazırlanıp döküme hazır hale getirilmesi,
Döküm parçanın mikro yapısını bilerek mikroskop ile malzeme tayini yapılması,
Metallerin teknolojik bilgilere göre ergitilmesi veya alaşımların hazırlanması,
Ergitilmiş metalin veya alaşımın daha önce hazırlanmış kalıplara dökülmesi,
Dökümü yapılan parçadan, fazla kısımların temizlenmesi ve işlemeye hazır hale getirilmesi ,
Dökülen parçanın analiz hesaplarının tutulması,
Plak model üretilmesi,

ile ilgili işlemleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çeşitli makine parçaları modelleri,
Kurutma fırını,
Ergitme ocakları,
Püskürtmeli temizleme makineleri,
Basınçlı hava musluğu,
Kalıpçı küreği, kaşığı, şiş,
Kum eleme makinesi,
Kum hazırlama ve tavlama makineleri,
Bilgisayar,Mikroskop,
Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,
Körük, hava kompresörü,
İş temizleme makineleri,
Alaşım elementleri,
Bakır makas,
Pirometre (metal sıcaklığını ölçer),
Basınçlı hava muslukları,
Su üfleyicisi,
Tandiş ve sürekli döküm makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dökümcü olmak isteyenlerin;

Sayılarla akıl yürütebilme gücüne,
Güçlü bir fiziksel yapıya sahip,
El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
Şekil, çizim ve uzay ilişkilerini görebilme gücü yüksek,
Fizik ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır. Döküm teknikerleri döküm yapılacak parçaları çizenlerle, modelcilerle ve parçayı işleyenlerle iletişim halinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi aşağıda isimleri yazılı meslek yüksek okullarının “Döküm” bölümlerinde verilmektedir.

Anadolu Üniversitesi MYO
Dokuz Eylül Üni. (İzmir Meslek Yüksekokulu.)
Elazığ Fırat Üniversitesi- (Maden Meslek Yüksekokulu)
Zonguldak Kara Elmas Üni. (Alaplı Meslek Yüksekokulu)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin “Döküm, Döküm Teknolojisi, Dökümcülük, Endüstriyel Döküm, İzabe, Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)” alanından mezun olanlar “Döküm” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
4 yarıyıl (2 yıl) boyunca teorik ve uygulamalı ders eğitimi yapılır.Bu programda öğrencilerin 1.yıl sonunda 8 haftalık, 2.yıl sonunda ise 6 hafta endüstriyel staj eğitimi işletmelerde gerçekleştirilir.

1. Yılda: Matematik, Genel İletişim, Döküm Materyalleri teknolojisi, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Kimya, Teknik Resim, Meslek Resmi, Fen Bilgisi, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi dersler görülür.

2 .Yılda : Bilgisayar Uygulamaları, İstatistiksel Kalite Kontrolü, Meslek ve Döküm Resmi, Döküm Metalürjisi, Kalite Kontrol, Üretim Kontrolü, İş Uygulama ve Denetim Çalışmaları, Mesleki İngilizce gibi dersler görülür.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Döküm” ön lisans diploması ve “Döküm Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Döküm teknikerleri fabrikalarda, dökümhanelerde, özel sektör veya kamuya ait olan, endüstriyel seri üretim yapan büyük işletmelerde (Demir çelik fabrikaları gibi), küçük ölçekli-orta ölçekli dökümhanelerde, çalışabilecekleri gibi gerekli makine alet ve malzemelere sahip olmak koşuluyla kendi işyerlerini de kurabilirler.

Eskiden erkeklerin çalıştığı döküm dalında kadınlarında çalıştığı görülmektedir. Özellikle izabe denilen dökümcülere alaşım yapma ve ergitme bölümlerinde kadınlar rahatlıkla çalışabilmektedirler. Döküm Teknikerinin iş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışan teknikerler bulundukları derece ve kademeye göre ücret almakta olup, bu ücret ortalama olarak net asgari ücretin 2-3 katı civarındadır.

Özel sektörde ücretler işletme politikalarına göre farklı olmakta ve görüşmeye göre belirlenmektedir. Tecrübe ücret belirlenirken önem kazanmaktadır. İlk işe girişte tecrübesiz bir döküm teknikeri asgari ücretten biraz fazla kazanmakta, ücreti; gösterdiği başarıya ve edindiği deneyime bağlı olarak artmaktadır. Ücret asgari ücretin 3-5 katına ulaşabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Döküm ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, “İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Metalürji mühendisi,
Döküm teknisyeni,
İzabe teknisyeni,
Metalürji teknisyeni

EK BİLGİLER

Dökümcülükte yeni teknolojiler kullanılsa da Şu an için ölçülebilen parametrelerin sayısı fazla değildir. Ergitilen metal, bir kalıba döküldükten sonra içini görebilmek mümkün olamadığından ısı kaybının nerelerde olduğu, hava kabarcıklarının nerelerde oluştuğu gibi ölçümleri yapmak bazen güç olabilmektedir. Bunun için yeni teknikler üzerinde çalışılmakta, yurtdışında geliştirilen bir yöntemle döküm işlemi önce bilgisayar ortamında yapılmakta, oluşan problemlerin bu yolla daha çabuk ve ekonomik olarak çözüleceği belirtilmektedir. Bu da döküm teknikerlerinin meslekleriyle ilgili kaynak ve yayınları takip ederek kendilerini geliştirmelerini gerektirmektedir. Bu meslekte de beden gücü kullanımı gittikçe azalmaktadır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları
ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver