Diziler, aritmetik diziler, geometrik diziler videolu konu anlatımı 11.sınıf kısa ders notları özet çözümlü sorular test çöz 2013-2014

Diziler, aritmetik diziler, geometrik diziler konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir
Diziler Konu Anlatımı, Monoton diziler , Diziler çözümlü sorlar
Tanım kümesi IN doğal sayılar kümesi, değer kümesi ise IR gerçel sayılar kümesi olan bir fonksiyona dizi denir. Dizinin verilebilmesi için her 1, 2, …, n, … doğal sayılarına x1, x2 , …., xn , … gibi gerçel sayıların karşı getirilmesi gerekmektedir. x1, x2, … .. sayılarına dizinin terimleri, n ye bağlı bir ifade olan xn ye ise dizinin genel terimi denir.
Diziler ya x1, x2, x3 ,….gibi veya xn genel terimini parantez içine alarak {xn} veya (xn) gibi de gösterilebilir.

Aritmetik Dizi
a ve d gerçel sayılar olmak üzere,
a, a + d, a + 2d, a + 3d, …
dizisinin genel terimi xn= a + (n – 1).d dir. Böyle ifade edilebilen bir diziye aritmetik dizi, d sayısına da dizinin ortak farkı denir.
(a + (n – 1).d) aritmetik dizisinde ardışık (birbirini takip eden) herhangi iki terim arasındaki farkın daima sabit olup d ye eşit olduğuna dikkat ediniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Geometrik Dizi
a ve q, q ≠ 0, gerçel sayılar olmak üzere
a, a.q, a.q2, a.q3, … dizisinin genel terimi xn = a.qn-1 dir. Böyle bir diziye geometrik dizi, q sayısına da dizinin ortak çarpanı denir.
(a.qn-1) geometrik dizisinde ardışık herhangi iki terimin oranı daima sabit olup q ya eşittir.

Konunu devamında Sonlu diziler , Sabit diziler , Eşit diziler , Monoton diziler , Alt dizi , Bir Dizinin Yakınsaklığı, ıraksaklığı ve Limiti nedir? , Alt limit Üst limit  ve çözümlü soruları bulunmaktadır. Bir çeşit anlatım dökümanını indirmek için tıklayınız 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver