Diyaliz Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Diyaliz Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Diyaliz Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Diyaliz Teknikeri Mesleği Nedir Diyaliz Teknikeri Nasıl Olunur Diyaliz Teknikeri Ne İş Yapar Diyaliz Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Diyaliz Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Diyaliz Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Diyaliz Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Diyaliz Teknikeri Mesleği

TANIM

Böbrek yetmezliği olan hastaya yardımcı olmak üzere çalışan teknik elemana “Diyaliz Teknikeri” denir.

GÖREVLER
· Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz
· makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir,
· Hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip eder,
· Makinenin bakımını yaparlar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar,
· Hastaların diğer sorunlarıyla ilgilenir,
· Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur,
· Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir,
· Hasta yakınlarına bilgi verir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

· Hemo diyaliz makinesi,
· Hemo diyaliz setleri,
· Fistül iğneleri,
· Tansiyon aleti,
· Enjektörler,
· Tamponlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diyaliz teknikeri olmak isteyenlerin;
· Mesleğini ve insanları seven,
· Mekanik aletlere karşı ilgi duyan,
· Hoşgörülü, dikkatli ve araştırıcı,
· Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları, bilimsel yayınları takip eden,
kimseler olması gerekir.
Diyaliz teknikeri olabilecek kişinin hareketlerini kısıtlayan rahatsızlığı, özrü, hastalığı olmaması, kulak, göz ve ellerini kullanmaya engel durumu olmaması gerekir (diyaliz makinelerinin kullanımı ve vereceği alarma karşı duyarlı olmalıdır).

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diyaliz teknikerleri, hastanelerin diyaliz ünitelerinde görev alırlar. Çalışmalarını genellikle ayakta yürütürler. Kişi çalışırken, hastalarla ve yakınlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle, meslektaşlarıyla ve diğer teknisyenlerle iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Diyaliz” programlarında verilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Sağlık Hizmetleri MYO,
Denizli Pamukkale Üniveristesi Denizli Sağlık Hizmetleri MYO,
Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO.’
Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Fen Bilimleri,
Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin “Ebelik, Ebelik-Hemşirelik,Yaşlı Hizmetleri,Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu ve Veteriner- Laboratuvar” alanından mezun olanlar “Diyaliz” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere;

1.yılda; güz yarıyıl: Anatomi – Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Psikoloji, Hemşirelik Tekniği, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli ders.

Bahar yarıyılı: Patoloji, Farmakoloji, Beslenme İlkeleri, Kişiler Arası İlişkiler, İç Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli ders.

2.yılda; güz yarıyılı: Enfeksiyon Hastalıkları, İlk Yardım,Çocuk Sağlığı, Çocuk Nefrolojisi, Psikiyatri, Diyaliz.

Bahar yarıyılı: Bilgisayara Giriş, Diyaliz Uygulaması gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Diyaliz” ön lisans diploması ve “Diyaliz Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Diyaliz teknikerleri, özel ve kamu kurumlarına bağlı hastanelerde, diyaliz ünitelerinde çalışabilirler.

Günümüzde böbrek hastalarının ihtiyacına cevap verebilecek sayıda diyaliz ünitelerinin olmamasına rağmen bu ünitelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak diyaliz teknikerliğine olan ihtiyaç da artacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan diyaliz teknikerleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenen tarifelere göre ücret alırlar.
o Ayrıca hastane döner sermayesinden gelir elde edebilirler.
· Özel sektörde çalışanlar ise işverenlerle aralarında yaptıkları anlaşmaya göre ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Diyaliz” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde;

· Hemşirelik,
· Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Diğer sağlık teknikerlikleri,
Sağlık memuru,
Hemşire.

EK BİLGİLER

Böbrek yetmezliği; böbreğin kanı temizlememesi ve böbrek rahatsızlığının en son safhasıdır.

Diyaliz ikiye ayrılır; 1- Periton diyaliz, 2- Hemodiyaliz.

Periton diyalizde hastanın karnına sıvı verilip-alınarak diyaliz yapılır. Hastanın karnına takılı “katatere” günde 4 kez sıvı verilir.

Hemo diyalizde hasta sağlık merkezine ve sağlık personeline bağlıdır. Makineye bağlı olarak kan temizlenir. Makineye bağlama süresi ilgili hekim tarafından tespit edilir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2005
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver