Dini semboller ve anlamları, dini semboller nelerdir, çevremizde bulunan dini sembol niteliği taşıyan eserler

Etiketler:sembol, dini sembol nedir, evimizde bulunan dini semboller, dinler ve sembolleri, dini simgeler, dini semboller nedir, dınlerın sembollerı, dini sembol niteliği taşıyan eserler, dini sembol, din sembolleri, dini sembol ve işaretler, çevremizde bulunan dini semboller, dini simgeler ve anlamları, dın sımgelerı, müslüman işareti, çevremizdeki dini semboller, sembol resimleri, evimizde bulundurduğumuz dini semboller, evimizde ve çevremizde bulunan dini semboller,

Sembol (Simge) Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sembol ya da simge en genel anlamdaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol görünmez ya da algılanamaz bir şeyi benzerlikDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol uygunlukDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bütünlük gibi çeşitli yollarla temsil etmek üzere kullanılan bir maddi nesne ya da algılanan bir araçtır. Dolayısıyla sembol bir resimDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir şekilDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir sesDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir sayıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir renkDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir olayDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir kişi vs. olabilir. Semboller fikirleriDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kavramları ya da soyut şeyleri göstermeye yarayan işaretlerdir.
En temel anlamı ile bir simgeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir kavramın uzlaşımsal betimlemesidir; bir düşünceninDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol nesneninDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol niteliğinDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolniceliğin vb. ruhbilimsel ve düşünbilimsel açıdanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol tüm kavramlar doğaları itibari ile simgesel olupDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol betimlemeleri simgesel bir anlam taşıyan yapay belirtilerdir
 .
Dizgel (sistemik) görüngedenDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol örneğin haritalardaki kullanımları ileDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol simgeler ayrıca iletişim
 görevini de yerine getirmektedir: ÇizgiselDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yazılı veya somut bir nesne olarak bir diğerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol daha karmaşıkDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol somut veya soyut nesneyi veya onun özelliğinin betimlemesi olabilirler. Bunun dışındaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ayrıca mecazi kavrayışlarda da kullanılırlar.
Simgelerin başlıca uygulama alanları dillerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol matematik ve bilişsel bilimlerdir. Örneğin konuşulan dilDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol simgesel kavramları (sözcükleri) betimlemek için kullanılan işitsel belirtilerden oluşur.

Sözcük Kökeni
Simgenin Latince karşılığı olan “symbolum” sözcüğünün Grekçe’deki kökeniDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol συν- (sin) yani “birlikte” ve βολή (voli) yani “atış” köklerinden türemiş olupDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol anlamı “birlikte atmak” anlamına gelen Yunanca σύμβολον (simvolon) sözcüğü ya da “bir araya getirmekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol birleştirmekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol birlikte tartışmakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol birlikte birleştirmekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bütün haline getirmekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir arada toparlayıp bağlamakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol birbiriyle karşılaştırmakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol açıklamak” ” anlamlarına gelen “syn” ve “ballein” sözcüklerinden oluşan sumbalein (symballein) fiilinden türetilmiş sumbolon sözcüğüdür. SumbolonDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir nesnenin kırık iki parçası idi. Bu kırık parçaların mükemmelen bir araya getirilmesi kökenlerinin ortak olduğunun ispatlanmasını gösteriyordu kiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu da “çok emin bir şekilde bilmenin işareti” demekti. Yazılı olarak ilk kullanımına Homeros’un Hermes adına yazdığı ilahide rastlanmaktadır. Tam olarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Hermes’in kaplumbağaya rastladığında “συμβολον ηδη μοι” yani “bana bir sevinç simgesi” dediğinden söz eder.

Sembolün Genel Açıklanması

Sembol sanattaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol özellikle resim ve heykeltraşlıkta çok kullanılır. Örneğin arslan kudretin sembolüdür. Heykeldeki küre dünyayı temsil etmekte ve heykelde imparatorluk gücünün tüm dünya üzerindeki uygulanması simgelenmektedir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×600.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


SembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Antik Yunan kültüründeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol asli ve özel anlamıylaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kilden yapılma olupDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol iki parça halinde kırılmış bir kabın antlaşmış iki kişi arasında pay edilen kırık parçalarını ifade etmekteydi. Antlaşmanın geçerli kılınması içinDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolantlaşmış ya da hak sahibi iki kişiden her birinin iki kırık parçayı birbirine mükemmelen oturtması gerekiyordu. Mecazi anlamda semboleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol aynı anlamın iki ayrı temsilini birbiriyle irtibatlandıran bütün de denebilir. Buradan yola çıkılarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sembol kavramıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol içerdiği gizli anlama bağlı olan işitsel ya da görsel öğeye indirgenmiş bulunmaktadır. SembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol göstergebilimde (semiyoloji) anlam taşıyan bir temsildirDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir tasvirdir. BuDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yananlamınDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolbenzerliğin ifade edilmesini gösteren bir sistemdir. AyrımDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ilişki veya birleştirme işlemleri birey ya da bir topluluk için bir anlam oluştururlar. SembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol böyleceDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol beş duyu ile algılanan görünür realiteden yola çıkılarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol görünmez realitelerin keşfini sağlar. Sembolün simgelediklerinin (anlamlarının) birliği birbiri içinde erime veya karışım tarzında değilDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol üst üste eklenme (sumbolh) tarzındadır. Görünür unsur ile görünmeyen unsur bir bütün oluştururlar ve biri olmadan diğeri anlaşılamaz. Georg Friedrich Creuzer sembolü “biçim ve varlık arasında ya da ifade ile fikir arasında” aracı olarak görür.
Giderek sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol örtülü benzeşim yardımıylaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol çağrıştırdığı mevcut bulunmayanlarlaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol daha doğrusu soyut olanlarla birlikte tüm realiteyi belirtir hale gelmiştir. Sembol böyleceDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mevcut bulunmayanın ve ne algılanabilir ne kavranabilir olanın bir temsiliDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir tasviri durumuna gelmiştir. BöylelikleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol tüm sembolik sistemler fikirleriDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolkavramları ifade etmeye çalışırlar. Düzgünün (code) tekanlamlı olmasının aksineDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bulunduğu temsiller sistemine göre anlaşılabilen sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol çokanlamlıdır. Freud’çü psikanalizde bu sistemDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol özellikle oidipus kompleksiyle yapılanmış bireysel geçmişteki eğretileme kurallarının uygulanmasından ve bilinçdışının düzenlenmesinden hareketle işler. Carl Gustav Jung’un kolektif bilinçdışı denilen evrensel bilinç ya da ortak hafıza varsayımına göreyseDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bireysel semboller kolektif bilinçdışının varlığını gösterirlerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kolektif bilinçdışı yoluyla evrensel olur ve bu yolla arketipler haline gelebilirler.
Bir sembol iki öğe arasında bir bağ kurar. SembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sembolik sistemin ve simgelenenlerin benzeşim unsurlarına sahip olabildikleri zihinsel temsil yoluyla “işaret eden” rolünü oynarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Güneş-Ay ikilisinin erkek-kadınDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ışık-karanlıkDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol doğru-yalanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol hakiki olan-sahte olan ikilisini temsil etmesi örneğinde olduğu gibi.
SembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol günümüzdeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol iki öğenin arasındaki uygunluk bakımındanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kimi zamanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol alegori (istiare)Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mecazı mürselDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolamblemDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol işaretDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ikon ve fetiş ile hemen hemen eşanlamlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Gözleri bir kumaş parçasıyla örtülmüşDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol terazi taşıyan kişinin “adalet” anlamına işaret etmesindeki istiare buna örnek olarak gösterilebilir.
Sembol terimi 1380’de ortaya çıkmıştır. SonradanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol giderekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol lisan ve mimik dili gibi soyutlama biçimleri taahhütDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolmukaveleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol antlaşmaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol vaatDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kontratDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol barış gibi bazıları mühürle yapılan temsil etme gibi işlevlerinde nesnelerin yerlerini aldılar (örneğinDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol el sıkışmanın anlaşma anlamına gelmesi).
Şu haldeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu anlamda bir sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol soyut ya da doğaüstü bir realiteyi temsil etmeye yönelik olan algılanabilir bir nesnedir. Sembol görünür ve görünmez olan ifadelerin arasındaki kıyaslamada görünür olan ifadedir.
Geniş bir kullanım alanı olan semboller çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Niteliklerine göreDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol biçimsel sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolsayısal sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol renklerle ilgili sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol doğadaki canlı sembolleriDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol cansız nesnelerden oluşan sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kişi ve kişiliklerle ilgili semboller ve olaylarla ilgili semboller olarak sınıflandırılır. Alanlarına göre sınıflandırılmaları halinde çok geniş bir yelpaze oluştururlar (dinî sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sanatsal sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol siyasi sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bilimsel sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ezoterik sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol askerî sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol trafik işaretleri vb.).
Bilimlerde kullanılan semboller genellikle ölçüyü ifade etmeye yararlar. Bir değeriDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir varlığı ifade etmeye çalışırlar. Dolayısıyla tekanlamlı olan bilimsel sembollerin alamet kavramıyla karıştırılmaması gerekir. Bilimsel semboller tür ve sayı olarak değişmezler ve asla kısaltılamazlar. Fizikteki semboller özel bir isimden türetilmedikleri takdirde küçük harfle yazılırlar.
 Simgelerin Doğası

Asa ve taçDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol iktidar sembolleri

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×600.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


Bir simgenin doğası ve onun simgeleşme süreciDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sinir dizgemiz ile ileri derecede bağıntılıdır. Bu dizgenin bilinçDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboldüşünce ve öznellik ile olan bağı henüz tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bölümsel açıklamalar sunan kuramlar geliştirilmiştir.
Örneğin bir hükümdar asasıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol krallık simgesidir. Elle tutulan somut bir nesnedirDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ancak simgesel amacına ancak bir hükümdar tarafından kullanıldığında ulaşır.
NesnelerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol doğabilimsel ve kimyasal özelliklere sahiptirler. Bu durumdaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir asanın özellikleri nedir? Uygulama açısındanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol süslemeli bir değnektir; fakat asa olarak kabul görmüş her hangi bir şey bu amaçla kullanılabilir
 .
Leslie White’a göre; ekinsel bir nesnenin özüDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol simgeleşme sürecinde olan bir belirti olmasıdır. Dolayısı ileDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolsimgeleriDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol simgeleşme sürecinin ürünleri olarak tanımlamıştır. Bu durumdaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol asanın krallık simgesi olmasıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolsimgeleşme sürecinin sonucudur; halbuki bu süreç öncesinde bu anlamından yoksundu.
SimgeleşmeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol asayı bir nesne olarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol önceden sahip olmadığı bir “güç” ile donatmaktadır. Alışılmış bir değneğin olağan insanlara her hangi bir etkisi yokkenDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir asa için aynı şey söylenemez. Ancak bu “güç” sadece asada değilDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol onun konumundaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol söz konusu hükümdardaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ve insanlarda olmak üzere bölünmüştür.
ÖzetleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol insanoğlu simgeleri içerisinde yaşadığı dünyada yer alan güçleri tanımlamak ve kendi amacı doğrultusunda kullanmak için yaratmaktadır.

Dinsel Sembollere Örnekler

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


Çeşitli dinlerde çeşitli biçimlerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol resimlerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sayılar ve objeler sembol olarak kullanılmıştır. Ayrıca bazı tarikatlarda ve ezoterik ekollerde sembollerle öğretimin yapıldığı bilinmektedir. Yanda çeşitli dinlere ait bazı biçimsel semboller görünmektedir.

Bilimsel Sembollere Örnekler

 • αDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol βDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol γ – Açı
 • v – HacimDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol volt
 • t – Zaman
 • V- Hız
 • m – KütleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol metre
 • R – Direnç
 • I – Akım şiddeti

Ezoterizm’de Sembol

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


EzoterizmDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol okültizmDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mistisizm ve teozofideki sembol kavramı sembol sözcüğünün modern kullanımdaki anlamlarından yalnızca birini içerir: Bir şeklin göründüğünden daha farklı bir anlam taşımasıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ezoterik bakımdanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolbir sembol olarak nitelendirilmesi için yeterli değildir; ezoterik geleneğe göreDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol herhangi bir şeyi ifade etmek üzere kullanılan her simgeyeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol her temsileDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol her işareteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol her tasvire sembol denilmez.

Örneğin bir bilgisayar şirketiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol reklam için hazırladığı bir broşüreDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir kartvizite bir beyin ve bir klavye çizimini amblem olarak koyabilir; fakat bu bir amblemdirDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sembol değildirDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir ilhama dayalı olarak oluşturulmamıştır ve içeriğinde hiçbir evrensel bilgiyi gizlememektedir
 . Evrensel hakikatlerinDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol evrendeki ilke ve yasaların keşfinde birer araç olan ve kişiye “doğa-üstü” denilen âlemi anlamaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kavrama olanağı sunan sembollerin hiçbiri keyfi olarak oluşturulmamışDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol keyfi olarak seçilmemiştir ve genellikle doğayaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol doğal örneklere dayalıdırlar. Sembollere daha çokDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol eski uygarlıklara ait eserlerde çizimlerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kabartmalarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol freskler ve heykeller olarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mitolojilerdeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolmasallardaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol inisiyatik ve kutsal metinlerde ise sözcük ve kavramlar olarak rastlanmaktadır. Sembol sözcüğünün kökeninin eski Mısır dilinden Grekçe’ye geçmiş symbolon sözcüğü olduğu ileri sürülür. Sözcük Latince’den Fransızca’ya ve oradan da Türkçe’ye geçmiştir.

Sembollerin Çokanlamlılığı
Sözcükler bir sembolün anlamını ya da anlamlarını ifade etmek için gerekli olmakla birlikteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sembolün anlamını gerçek değeriyle ifade edemezler ve yapılan sözlü açıklamalar ve yorumlar sembolün tümüyle çözüldüğü anlamına gelmeyebilir. Zaten ezoterik ya da evrensel denilen “gerçek semboller” genellikle tek anlam içermezler. Bir sembolün çok anlamlılığı bir sözcüğün birbirine eş düzeydeki birçok anlama gelmesi gibi değildir; çok anlamlı bir sembolün içerdiği anlamlar aşağıdan yukarı doğru yükselen bir kademelenmeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir başka deyişle gitgide derinleşen bir derecelenme gösterirler. Semboller objektif olmakla birlikteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol içerikleri bakımından büyük bir sübjektiviteye sahiptir. İnsanlar kavrayışDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol anlayışDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol zihinsel yapıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol idrakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol şuur ve seziş bakımından farklı farklı olduklarından bir sembolün anlamını idrak etme dereceleri de doğal olarak farklı farklıdır. Sembol ortadadır; fakat onu herkes o anki gelişim düzeyi oranında anlar. Kuşkusuz varlık geliştikçe o sembolün yüksek anlamlarının da farkına varacaktır. Başlangıçta ilk anlamıyla ya da en kaba anlamıyla tanıdığı sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kendisi geliştikçeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kendisine daha yüksekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol daha derin sırlarını açıklayacak ve hakikate biraz daha yükselerek bakmasını sağlayacaktır. Zaten öğretilerdekiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kutsal denilen metinlerdeki sembolizmin nedenlerinden biri de budur; yani kişiyi fazla yük altında bırakmadanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol onun kaldıramayacağı derecede yüksekDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kavraması güç karmaşık bilgilerle ezilmesineDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yıkılmasına yol açmadanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol derece dereceDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yavaş yavaşDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol anladığı oranda yükselmesini sağlamaktır. Bu konudaki ünlü bir söz şudur:

“Alışık olmayan göze ışıkDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol alıştıra alıştıra verilir.”

Sembolizmdeki benzeşim ilkesi
Sembolleri çözmede bilgi ve akılDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol göz ardı edilemeyecek etkenlerse deDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol asıl etken “sezme”dir. “Sezme”de sezginin rolü varsa da “sezme” sezgi değildir. Her sembol bir bütününDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol büyük bir işaretin bir parçasını içerir.Her ne kadar bir sembolde görünenden yola çıkılıyorsa daDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol her sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol görüneni değilDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol görünmeyen bir hakikati içerir. Okültizmdeki terimlerleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol “görünür âlem”in ilkelerinin keşfi “görünmez âlem”in ilkelerinin keşfine yardımcı olur. Evrensel denilen semboller büyük ölçüde görünür âlem ile görünmez âlem arasındaki benzerlikDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol paralellikDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboldaha doğrusu uygunluk üzerine kurulmuştur. “Görünür-âlem”de “görünmez-âlem”i gösterebilmek için doğa-üstü (görünmez-âlem)Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kaçınılmaz olarak doğanın (görünür-âlem’in) araçları ve olanaklarıyla sembolleştirilmiştir. Görünür âlem ile görünmez âlem arasındaki benzeşme okültizmdeki ünlü “Yukarısı aşağıyaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol aşağıdaki Yukarıdaki’ne benzer” sözüyle ifade edilmiştir. Görünür âlemi görünmez âlemin tezahürü olarak kabul eden ve görünmez âlem ile evrendeki birtakım ilke ve yasaları görünen âlemden yola çıkarak anlamaya çalışan okültizme göreDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol insanın çevresi ve doğa da sembollerle doludur. Görünür âlem görünmez âlemin bir tezahürüDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir yansıması olduğuna göreDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol insanın beş duyusu ile algıladıklarıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol görünmez âlemin sembolleri durumundadır. Ama bu benzeşme prensibinde bir realiteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir “plan”Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir âlem kendisinden bir alt realiteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol “plan”Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol âlem ile simgelenebilmekle birlikteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bunun tersi olamaz. “Alt”Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol “üst”ü simgelerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol”üst” “alt”ı simgelemez. Bir başka deyişle dışDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol içi simgeler; içDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dışı değil. Okültizme göre bir sembol daimaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol en azından bir “üst”ü ifade etmek için vardır ve varlık nedeni de budur.

Sembollerin Masal ve Mitolojilere Geçiş Nedeni

Pamuk prenses ve yedi cüceler masalı kimi yazarlara göre ezoterik içerikli masallardan biridir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 771×599.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


Bir sembol “açıklayıcı” niteliğinin yanısıra “gizleyici” niteliğe de sahiptir. Eski çağlarda inisiyeler ezoterik bilgileri inisiyasyon topluluğu dışında kalanlardan tümüyle gizlemezlerdi. Ezoterik topluluklarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol avam-ı beşer denilen dışarıdakilere hakikatleri sembolik kılıklara sokarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol birtakım benzetmelerle vermeye çalışırlardı. Örneğin eski Yunanistan’daki inisiyasyonlardaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol zaman zaman halka açık olan inisiyatik törenler yapılır ve bu törenler sırasında ezoterik bilgilerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yer yer müzik eşliğindeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir tiyatro eserini canlandırır tarzda sunulurdu. Başvurulan yöntemlerden biri de sembolik hikâyeler anlatmaktı. Avama hakikatlerin gereken kadarıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol onların anlayabileceği düzeye indirgenerek hikâyelerle anlatılırdı. İnisiye bu anlatım sırasındaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kullandığı sözcük ve işaretlerdeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol hitap ettiği zümrenin anlayış düzeyine göre değişiklikler yapardı. Bu hikâyelerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu sözlü aktarımlar kısmen değişikliklere uğramışsa da günümüze kadar ulaşmıştır; halk masalları ve mitolojilerdeki efsanelerin hatırı sayılır bir kısmıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol inisiyatik serüveni anlatır. Sembolizmin inisiyasyonlarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dinler ve rüya’lardaki nedenleri farklıdır.
Sembolizmin inisiyasyonlardaki temel nedenleri şöyle açıklanır:

 1. Kimi hakikatlerin o hakikatleri öğrenme liyakatine ulaşmamış kişilerden gizlenilmesi gereği. Bunun üç temel nedeni şunlardır:
  1. Gelişim düzeyi geriDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dogmatik insanların hakikatlere ait bilgileri açıklayan hikmet sahiplerine karşı her devirde tehlikeliDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol tutucu tepkiler göstermiş olmaları.
  2. Hakikatlere ait bilgilerin o bilgilere gereksinimi olmayanlardanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yani gelişim düzeyleri gereğiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolgelişim gereksinimleri henüz bu yolda olmayanlardan ve o bilgilerin taşıdığı enerjiyi kaldıramayacak olanlardan saklı tutulması. Çünkü hakikatlere ait bilgiler bir tür enerji gibidir kiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kapasiteleri uygun olmayanlar bu enerji yükünü kaldıramazlar ve bu yük onlara yarar değilDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol zarar getirir. Dolayısıyla hakikatlere ait bilgiler bu enerji yüklerini henüz kaldırabilecek kapasitede olmayanlardanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembolsembollere büründürülerek gizlenir.
  3. Hakikatlere ait bilgilerin ehil olmayan ellere geçmesi tehlikesi: Hakikatlere ait kimi bilgiler bir tür silah gibidirDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ehil ve iyi niyetli olmayanların ellerine geçmemesi gerekmektedir.
 2. Hakikatlere ait bilgilerin avam-ı beşer tarafından bilinmesi gereken kısmınınDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol onların anlayabilmesi içinDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboldaha sadeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol daha basit kalıplara indirgenmesi.

 

Hint Dini Sembolleri
 • Lakşmi Yıldızı
 • Lakşmi YıldızıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir kompleks {8/2} yıldız figürüdür. Hinduizm’deki sembollerden olan bu yıldız sembolüDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboltanrıça Lakşmi’nin AşthalakşmiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sekiz formu veya “servet çeşitleri”ni temsil etmektedir.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol
Hristiyan Dini Sembolleri

Kelt haçıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Hristiyan haçı’nın kesişim yerine bir halka eklenmesi ile oluşur. Keltik Hristiyanlık’ın karakteristik sembolüdürDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ancak kökeni Hristiyanlık öncesine dayanır.
Halka ile birleştirilmiş haçların Hristiyanlık öncesinden gelen birçok türü bulunur. Sıklıkla Güneş haçı olarak adlandırılan bu tür haçlara pagan Kuzeybatı Avrupa’da (İskandinav mitolojisi’nde tanrı Odin’in sembolüdür.) veya Pireneler ve İber Yarımadası’nda rastlanabilir. Ancak Hristiyan haçı ile ortak bir köken ya da bağlantıya dair bir kanıt yoktur.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolPetrus Haçı veya Aziz Petrus Haçı ters çevrilmiş bir Latin haçıdır. Bu sembolün kökeni Petrus’un ters biçimde çarmıha gerilmesidir; İsa ile aynı şekilde çarmıha gerilmek için fazla değersiz olduğunu düşünmüştü ve bu nedenle ters biçimde çarmıha gerilmişti.
Petrus’un isteği üzerine baş aşağı çarmıha gerildiğini ilk bildiren kişi İskenderiyeli bilgin Origen’dir. Bazı katolikler bu tür haçıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol İsa ile karşılaştırıldığında değersizliğin bir sembolü olarak kullanmaktadırlar.
Sıklıkla satanizm ile ilişkilendirilmiştir. Alistair Crowley sembolün lütufun tersi veya İsa’nın lütfundan uzaklaşmak anlamına sahip olduğunu ileri sürmüştür.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


İchtys (Yunanca: ἰχθύςDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol transliterasyonları: ichtysDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol icthys veya ikhthus) Yunanca “balık” anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılırDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu sembolün ismidir. Bir balığı andıran sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ilk Hıristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Budizm Dini Sembolleri

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolSvastika (Sanskritçe: स्वस्तिक ) veya Gamalı haçDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol tarih öncesi dönemlerden kalma sembol.
Kökenbilim

Gamalı haç ismi Yunanca gama (Γ) harfine ve haç şekline (+) atfen verilmiştir. Svastika kelimesi Sanskritçe’dekisu (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “İyi olmakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mutlu ve sağlıklı olmak” anlamlarına gelir. [1]
Svastika HinduizmDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Budizm ve Jainizm’e göre kutsaldır. Kökeni pek çok antik uygarlığaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol örneğin MayalarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolNavarrolar ve Sümerler’eDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol M.Ö. 4000’li yıllara dayanır.
Vişnu’nun 108 sembolünden biridir ve kolları saat yönünde dönük olan şekliyleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol başarı ve uğurun yanısıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kolları ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder.
Svastika’nın dört koluDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dört kozmik gücü (ateşDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolsuDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolhavaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboltoprak) simgelemektedir. Ayrıca bazı kaynaklardaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol eski dönemlerde bu sembol sayesinde dört kozmik gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı belirtilir.
Bazı kaynaklarda da Svastika’nın dört adet L harfinden oluştuğu ve bunların Light-Life-Love-Luck yani Işık-Yaşam-Sevgi-Şans anlamına geldiği belirtilir.
Nazi Partisi’nde kullanımı

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol 
Nazi svastikası

Gamalı haçDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Alman Nazi partisi ve hükümeti tarafından amblem olarak kullanılmaya başlanmıştır.Daha sonra Nazi Almanyası’nında bayrağı olmuştur.

 

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

1) Ay ve yıldızDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir çok insan için İslam’ın sembolü olarak görülür. Aslında kökeni kadim ay kültlerine dayanırDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboldaha sonra Bizanslılar tarafından kullanıldı ve son olarak Türkler tarafından Müslüman ülkelere yayıldı. Resimde görülen sekiz köşeli yıldız da bu kaynaklardandır. Onun yerinde güneş veya dolunay olabilir. Türk bayrağındaki beş köşeli yıldız Mars çağrışımı yapıyor. Yukarı bakan hilal boynuzlar olarak da telakki ediliyor. Güneşe yakınlığından dolayi Venüs de hilal şeklini alırDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ancak bazı sembollerde yıldız Venüs’tür. Genel olarak bu sembolü ateş ye su birleşkeni olarak görebiliriz. Ay suyun simgesidir.

2) HeksagramDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Musevilerin sembolü olarak bilinir ve Davut yıldızı olarak anılır. AncakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu sembolü pek çok başka din ve kültürlerde de görmek mümkündürDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol özellikle Hindularda. Resimde görülen ve bir üçgeni siyah ve diğer üçgeni beyaz iç içe heksagram ateş ve suyun birleşimini simgeleyen okült bir semboldür. Ancak genelde kırmızı ve mavi renkleri kullanılır.

3) Haç sembolü Hıristiyanlıktan daha eskidir ve Mısırlılarda Ankh haçı olarak görülmektedir. Bu sembol dişi ve erkek organlar olarak da yorumlanır. Resimde görülen eşit kolu haç okült bir semboldür ve dört elementi veya dört istikameti ve rüzgarı simgeler. Bunun ayrıca ortası gülü olan gülü haç vardır. Haç iki tarafa kollarını açmış bir insan şekli olarak tasavvur etsek gül kalbe rastlar. Bu sembol dört elementin insanda dengelenip kalp merkezinin açılmasını ifade eder.

4) Zerdüst dininin amblemi olarak gözüken ve içinde ateşin yandığı kadeh deDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol hem ateşDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol hem de su sembolleri malumdur. Mecusilerin direkt olarak ateşe taptıkları doğru değildir. Ateş onlarda ilahi ışığın bir sembolüdür. Onlar ayrıca diğer elementlere de saygı gösterirler.

5) Taoizmin klasik sembolü Yin ve Yang bulunduğu Ta Ki’dir. Dişi (yın) ve Erkek ( yang ) güçlerini simgeler. Doğada da bütün tezatlı güçleri ve onların ahenkli birleşimi simgeler. Bu tabi özellikle ateş ve suDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol toprak ve hava için geçerlidir.

6) Budizmin sembolü Dharma tekerleği. Budha hava elementin hakim olduğu orta yolunun takip edilmesini önermiştir.

7) En alta Hinduizmin sembolü ve AUM mantranın karşılığı. Hindulardaki element bilimi (Tatva yoga ) Doğu Ezoterizmi: Çakra ve Kundalini sayfamızda bulabilirsiniz. Bu sembolün her bölümü beş elementten birine tekabül eder.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Görüyoruz ki din amblemleri arasında Batı dinlerinde elementlere dönük sembolizm daha yaygın ve doğu dinlerde daha kozmik ve ruhsal prensipler simgelemekte. Taoculukta Yin ve YangDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Hindularda puruşa ve prakiti ikilisine benzetebiliriz. Budizm’de ve Hinduizmde kullanılan semboller genelde kozmik siklüsleri göstermektedir (bakınız Kozmik ve Beşeri Devinimler). Dharma tekerleği veya doğa kanunların ve maddenin çarkı büyük zaman siklüslerde dönmekte ve reenkarne olan ruhların aydınlanıncaya dek sürmektedir. Ruhlar hayat çarkın içinde sürekli doğup ölmekte ve yeniden doğmakta. Hindu amblemde OM veya AUM mantrasında her harfı kozmik bütünün başka bir safhasını ele almakta. Manvantara. olarak adlandırılan Kozmosun doğuşuDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol var olma süresi ve yok oluşu üçlüsünün siklüsüdür. Brahma yaratıcı (A harfı)Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Vishnu koruyucu (U harfı ) ve Şiva yok edicidir (M harfı).

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Hıristiyan Dini Sembolü

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Lakşmi YıldızıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bir kompleks {8/2} yıldız figürüdür. Hinduizm’deki sembollerden olan bu yıldız sembolüDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol tanrıça Lakşmi’nin AşthalakşmiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol sekiz formu veya “servet çeşitleri”ni temsil etmektedir.

Hristiyan Dini Sembolleri

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Kelt haçıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Hristiyan haçı’nın kesişim yerine bir halka eklenmesi ile oluşur. Keltik Hristiyanlık’ın karakteristik sembolüdürDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ancak kökeni Hristiyanlık öncesine dayanır.

Halka ile birleştirilmiş haçların Hristiyanlık öncesinden gelen birçok türü bulunur. Sıklıkla Güneş haçı olarak adlandırılan bu tür haçlara pagan Kuzeybatı Avrupa’da (İskandinav mitolojisi’nde tanrı Odin’in sembolüdür.) veya Pireneler ve İber Yarımadası’nda rastlanabilir. Ancak Hristiyan haçı ile ortak bir köken ya da bağlantıya dair bir kanıt yoktur.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol


Petrus Haçı
 veya Aziz Petrus Haçı ters çevrilmiş bir Latin haçıdır. Bu sembolün kökeni Petrus’un ters biçimde çarmıha gerilmesidir; İsa ile aynı şekilde çarmıha gerilmek için fazla değersiz olduğunu düşünmüştü ve bu nedenle ters biçimde çarmıha gerilmişti.

Petrus’un isteği üzerine baş aşağı çarmıha gerildiğini ilk bildiren kişi İskenderiyeli bilgin Origen’dir. Bazı katolikler bu tür haçıDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol İsa ile karşılaştırıldığında değersizliğin bir sembolü olarak kullanmaktadırlar.

Sıklıkla satanizm ile ilişkilendirilmiştir. Alistair Crowley sembolün lütufun tersi veya İsa’nın lütfundan uzaklaşmak anlamına sahip olduğunu ileri sürmüştür.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

İchtys (Yunanca: ἰχθύςDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol transliterasyonları: ichtysDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol icthys veya ikhthus) Yunanca “balık” anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılırDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu sembolün ismidir. Bir balığı andıran sembolDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ilk Hıristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü.

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Svastika veya Gamalı haçDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol tarih öncesi dönemlerden kalma sembol.

Gamalı haç ismi Yunanca gama (Γ) harfine ve haç şekline (+) atfen verilmiştir. Svastika kelimesi Sanskritçe’deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “İyi olmakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mutlu ve sağlıklı olmak” anlamlarına gelir.

Svastika HinduizmDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Budizm ve Jainizm’e göre kutsaldır. Kökeni pek çok antik uygarlığaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol örneğin MayalarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolNavarrolar ve Sümerler’eDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol M.Ö. 4000’li yıllara dayanır.

Vişnu’nun 108 sembolünden biridir ve kolları saat yönünde dönük olan şekliyleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol başarı ve uğurun yanısıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kolları ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder.

Svastika’nın dört koluDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dört kozmik gücü (ateşDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolsuDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SembolhavaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Semboltoprak) simgelemektedir. Ayrıca bazı kaynaklardaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol eski dönemlerde bu sembol sayesinde dört kozmik gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı belirtilir.

Bazı kaynaklarda da Svastika’nın dört adet L harfinden oluştuğu ve bunların Light-Life-Love-Luck yani Işık-Yaşam-Sevgi-Şans anlamına geldiği belirtilir.

Nazi Partisi’nde kullanımı 

Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Nazi svastikası

Gamalı haçDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Alman Nazi partisi ve hükümeti tarafından amblem olarak kullanılmaya başlanmıştır.Daha sonra Nazi Almanyası’nında bayrağı olmuştur.

Çevremizde rastlayabileceğimiz dini semboller

İnanan bir varlık olan insanın yaşamındaDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dinin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle evimizde ve yaşadığımız çevrede dinî birer sembol olan resimDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yazı ve yapıtlara rastlarız. BunlarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dinin kültüre olan etkisinin sonucu ortaya çıkmıştır ve dinî bir inancı ya da bir olayı hatırlatır. CamiDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol mescitDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol minareDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol kiliseDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol havraDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol KabeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol seccadeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini SemboltesbihDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Kur’anıkerim veya AllahDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol MuhammedDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol BesmeleDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol KelimeitevhitDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Kelimeişahadete işaret eden güzel sözlerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bunların yazılı olduğu levhalar çevremizde bulanan dini sembollerden bazılarıdır.

Cami: Müslümanların hep birlikte ibadet etmek için toplandıkları yerdir. 

Mescit: Küçük camiye denir. 

Minare: Namaz vakitlerinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu çoğunlukla taştanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yüksek ince yapıya denir.

Kilise: Hristiyanların ibadet yerlerine denir.

Havra: Yahudilerin ibadet yerlerine denir.

Seccade: Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükteDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol halı veya kumaştan yaygıdır.

Tesbih: Allah’ın ismini anarken sayıyı şaşırmamak için ipe dizilmiş birtakım boncuk veya değerli taşlardan oluşan halka. Tespihler genellikle 33 veya 99 taneli olur.


Dini semboller
 Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dinin insanın yaşamında önemli bir yeri olduğunu gösterir. Dinî bir inancı ya da bir olayı hatırlatarakDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol onun insan zihnine yerleşmesineDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol dini duyguların canlı tutulmasına yardımcı olur. Örneğin “Allah” yazılı bir levhayı gördüğümüzde; bizleri yaratanDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol yaşatan Yüce Rabbimiz aklımıza gelir. Böylelikle onu unutmamış olurDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ona karşı yapmamız gerekenleri bir kez daha hatırlamış oluruz.

Hem dinimizle ilgiliDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol hem de diğer dinlerle ilgili sembollere saygılı olmalıyız. Aynı zamanda bu sembolleri korumaya özen göstermeliyiz. Çünkü bunlar birer tarihi mirastır ve bizi geçmişimizle bağlarımızın sürmeni sağlayan değerlerdir.

Ramazan pidesi gördüğümüzdeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bu bize neyi çağrıştırıyor? Seccade gördüğümüzde aklımıza ilk ne gelir? Minarelerin ucundaki hilalin anlamı nedir?

Din ile yakından ilgili olan simgelere dini semboller denir. Dini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol

Çevremizde dinimize ait pek çok resimDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol güzel yazı ve yapı gibi semboller bulunmaktadır. Bu sembollerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol bizim en önemli değerlerimizdendir. Evimizde bulunan Kuran-ı kerimDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol namaz kılmak için serdiğimiz seccadeDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol Allah’ın adını anarken çektiğimiz tespihDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol duvarlarımızı süsleyen besmelelerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol ayet ve hadisler birer dini sembollerdir. Aynı şekilde camilerDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol şadırvanlarDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol minareler de birer dini semboldür.

KiliseDini Sembol Resimleri - Dini Semboller Nedir? Dini Semboller Nelerdir? Dini Sembol haç ve çan da Hıristiyanlığa ait birer dini semboldür; tıpkı havranın ve kipanın (başa takılan küçük takke) Yahudiliğin sembolleri olması gibi. (Dr. Ali Kuzudişli)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver