Deri Mühendisliği Bölümü olan üniversiteler, Deri Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlık yapan adaylar için, Deri Mühendisliği hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan en yeni bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Deri Mühendisliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.(e-okul)

Deri Mühendisliği

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Tanım:

Türk Deri endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR – GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sorunlarını bilimsel, teknik ve teknolojik anlamda çözebilecek, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilecek nitelikte Deri Mühendislerinin yetiştirildiği bölümdür.

Faaliyet Alanları:

Sektör ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek, sonuçlarını yayınlamak, bu alanda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek, bölge ve ülke bazındaki deri sanayicilerine rehberlik etmek, yeni teknik ve teknolojileri tanıtmak ve yaymak, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak Deri Mühendisliği Bölümünün faaliyetleri arasında yer almaktadır.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Bu bölüm mezunları Tarım Orman ve Köyişleri, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı çeşitli kuruluşlarda ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Bölüm mezunları oldukça zor koşullarda kısıtlı iş bulma olanağına sahiptirler. Olanakları olanlar kendi işletmelerini kurabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Bu alanda iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artacaktır.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmaması

Bilimsel merakı olması

Yeni ve güncel teknolojileri takip edebilmesi ve bundan hoşlanması

Masa başı iş beklentisi olmaması

İletişim becerisine sahip olması gerekir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)
ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)         239,621     308,000     362,584

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver