Denizcilik İşletmeleri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Denizcilik İşletmeleri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Denizcilik İşletmeleri Maaşları Ne Kadar

Denizcilik İşletmeleri Mesleği Nedir Denizcilik İşletmeleri Nasıl Olunur Denizcilik İşletmeleri Ne İş Yapar Denizcilik İşletmeleri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Denizcilik İşletmeleri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Denizcilik İşletmeleri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Denizcilik İşletmeleri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Denizcilik İşletmeleri Mesleği

TANIM

Deniz yolu ile taşımacılık işlemlerini planlayan ve yöneten kişidir.
GÖREVLER
Çalıştığı işletmenin sahip olduğu yük ve yolcu gemilerinin en verimli şekilde çalışması için işletme planı hazırlar. Bunu yaparken;

Kurumun para, malzeme ve insan gücünün en ekonomik şekilde kullanılması ve deniz taşımacılığı ile ilgili yasalara uygun davranılması için çaba sarfeder,
İşletmeye bağlı olan veya olmayan yük ve yolcu gemilerinin hareket saatlerinin bağlantısını sağlar,
Hazırladığı plana göre kendisine bağlı olarak çalışanlara görev dağıtımı yapar ve çalışmalarını kontrol eder,
Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler, inceler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Telsiz, fax gibi iletişim araçları,
Bilgisayar,
Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi olmak isteyenlerin

Normalin üzerinde bir genel yeteneğe, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak
ifade edebilme gücüne sahip,
Bir işi planlayabilen ve bunu uygulayabilen,
Başkalarını etkileyebilen ve yönlendirebilen,
Yaratıcı,
Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
Sorumluluk duygusuna sahip,
İleri görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan

kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek bu alanda başarıyı artırıcı bir faktör olabilir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Denizcilik işletmeleri yöneticisi, resmi veya özel deniz taşımacılığı şirketlerinde çalışır ve görevini genellikle büroda yürütür. Birinci derecede sayısal verilerle ilgilidir. Ancak, yönetim görevi insan ilişkilerini gerektirir. Yönetici olarak emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketleri elemanları ile diğer yerli ve yabancı işletmelerin yöneticileri ve kaptanları ile etkileşim halindedir. Denizcilik işletmeleri yöneticisinin ileri görüşlü olması gereklidir. Aksi halde şirketi zarara uğratması söz konusu olabilir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, aşağıdaki eğitim kurumlarında verilmektedir.

-İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,
-Kocaeli Üniversitesi Barboros Denizcilik Yüksek Okulunun Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,
-Zonguldak karaelmas Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulunun Denizcilik İşletmeleri Yönetimi,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans programı için yeterli “YGS-6” puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanından mezun iseler YGS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Meslek Liselerinin Deniz ve Liman İşletme bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavı (YGS) kazanıp, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Deniz işletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Öğretim dili İngilizce’dir. Dil sınavında başarılı olanlar, hazırlık sınıfı okumadan birinci sınıfa geçerler.
Deniz İşletmeleri Yönetimi programı kapsamında; İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, Pazarlama, Organizasyon, Personel Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar, Finansman gibi temel nitelikteki dersler yanında aşağıda belirtilen meslek dersleri okutulmaktadır.
– Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları,
– Deniz İşletmeciliği Yönetimi Şekilleri,
– Deniz Sigorta ve Uygulaması,
– Deniz Ticareti ve Politikası,
– Taşımacılık İlkeleri ve Teknolojisi,
– Acente ve Broker İşletmeciliği,
– Temel Gemicilik Bilgileri,
– Denizcilik Haberleşme Sistemleri,
– Gemi Yapımı ve Yükleme,
– Tedarik Yöntemi,
– Uluslararası Denizcilik Kurumları,
– İşletmelerde Yazışma, Sözleşme ve Müzakere Teknikleri.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 4 yıllık öğrenim süresince toplam 12 haftalık üç staj yapma zorunluluğu vardır. Stajlar işletme, tersane ve gemi stajlarıdır. Gemilerde staj olanağı kısıtlı olduğundan, staj için gemi bulunmaması halinde gemi stajı yerine ikinci işletme stajı yapılabilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Denizcilik İşletmeleri Yönetimi” lisans diploması ve “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İş bulma sorunu hemen hemen hiç olmayan bir meslektir. Bu konuda eleman yetiştiren eğitim kurumunun az olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin iş bulma şansı çok yüksektir. Mezunlar genel işletmecilik disiplini gerektiren tüm işkollarında görev alabilirler. Ayrıca,

Özellikle Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimler ile özel sektöre bağlı denizcilik kurum ve kuruluşlarında,
Gemilerde ve özel limanlarda,
Kendisine ya da bir başkasına ait deniz acentaları ve sigorta şirketlerinde

çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.
EĞİTİM SONRASI
Mezuniyet sonrası kazanç, çalışılan işletmeye ve kişinin başarısına göre çok farklılık göstermektedir. Ancak bir çok mesleğe göre kazanç durumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Yüksek miktarlarda gelir elde etmek mümkün olabilmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme ve yükselme kişinin gayret, başarı ve deneyimine bağlıdır. Okul başarısı yüksek olan ve yaptığı stajlarda kendini kanıtlamış bir öğrenci, mezuniyetinden hemen sonra da yönetici pozisyonuna gelebilir. Ancak özellikle kamu kuruluşlarında, yöneticilik pozisyonlarına gelebilmek için deneyim (belli bir süre çalışmış olmak) şarttır.Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler

BENZER MESLEKLER

Ekonomist,
İşletmeci.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,

Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu –2010,
· Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,
· ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi–2000,

Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver