Deniz Ulaştrma Işletme Mühendisliği Bölümü olan üniversiteler, Deniz Ulaştrma Işletme Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlık yapan adaylar için, Deniz Ulaştrma İşletme Mühendisliği hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan en yeni bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Deniz Ulaştrma İşletme Mühendisliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.(e-okul)

Genel Tanım:

Sponsorlu Bağlantılar

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programının amacı hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik şirketlerinde çalışabilecek elemanlar yetiştirmektir. Bu programda okuyan öğrenciler 1. sınıfın sonunda üç anabilim dalından birini seçmek durumundadırlar. Bunlar:

1.     Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte)

2.     Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Makine)

3.     Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme)

Bu üç daldan mezun olanlara “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmektedir. Diplomada dal adı belirtilmektedir.

Faaliyet Alanları:

Güverte mezunları; 4. kaptan olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa kadar yükselebilirler. Vardiya tutar ve geminin güvenli bir biçimde seyrini, limanlara yanaşıp geminin yükünü boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlar.

Makine mezunları; 4. Makine zabiti olarak işe başlayarak belli hizmet dönemlerinden sonra başmühendisliğe kadar yükselirler. Makine dairesinde nöbet tutmak, gemideki tüm makine donanımının bakımını yapmak, aksaklıkları saptayıp onarmak ve makinelerin düzenli olarak işleyişini sağlamak görevleri arasındadır. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür.

İşletme mezunları; denizcilikle uğraşan firmalarla yatırımları değerlendirme, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslar arası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulunması gibi işleri yürütürler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Bu bölüm mezunları, Ulaştırma Bakanlığına veya özel sektöre ait denizcilik firmalarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma şansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma ve ticarete verilen önem giderek artmaktadır. Bu durum mezunların iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

1)    Gemi Yönetimi Mühendisliğini seçenlerde olması gereken nitelikler:

Matematik, özellikle fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı olması

Bedence sağlam ve güçlü olması

Açık havada çalışmaktan hoşlanması

Aileden uzak kalabilmesi

Yöneticilik vasıflarına sahip olması

Çok dikkatli, sabırlı, sorumluluk duygusu güçlü olması

2)    Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğini seçenlerde olması gereken nitelikler:

Matematik, özellikle fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı olması

Teknolojiye ilgi duyması ve mekanik konularda başarılı olması

Denizde ve kapalı mekanlarda çalışmaktan sıkılmaması

Bedence sağlam ve güçlü olması

Çok dikkatli, sabırlı olması

3)    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğini seçenlerde olması gereken nitelikler:

Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve ikna yeteneği yüksek olması

İleriyi görebilme ve fırsatları sezme yeteneğine sahip olması

Yüksek iletişim becerisine sahip olması

Sorumluluk duygusu gelişmiş olması

Analitik düşünme yeteneğine sahip olması

Hukuk ve ekonomiyle ilgili olması gerekir.

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)

ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ     (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu)     337,206     20,500     510,245
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ         322,508     38,400     488,005
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ         317,502     45,500     480,430
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)         311,924     54,200     471,990
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ     (UOLP-SUNY Maritime)     272,880     154,000     412,910

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (YGS–1)

ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
RİZE ÜNİVERSİTESİ         320,901     73,400     480,557

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver