Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Bölümü Okuyanlar Ne Olur Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Maaşları Ne Kadar

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Mesleği Nedir Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Nasıl Olunur Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Ne İş Yapar Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Mesleği

TANIM
Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir.
GÖREVLER
Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi olarak da deniz ticaret filosunda çalışır ve şu görevleri yapar;
· Gemilerin güvenli bir biçimde çalıştırılmasını ve işletilmesini sağlar,
· Yüklerin ilgili limana teslim edilmesini sağlar,
· -Limanda deniz ticareti ile ilgili (brokerlik, forvarderlik, acentelik, sigorta,
· gümrükler vb.) işleri yürütür,
· Teknik kadrolar ile yönetim kadroları arasında iletişimi sağlar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Harita,
Meteoroloji aletleri,
Gemi makineleri,
Radar, cayro pusula, manyetik pusula, GPS vb. gibi seyir aletleri,
Bilgisayar ve diğer büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Deniz ulaştırma işletme mühendisi olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde genel akademik yeteneğe,
Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme gücüne,
Sayısal düşünebilme yeteneğine,
Mekanik yeteneğe sahip,
Göz ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen,
Bir işi planlayan ve uygulamaya koyabilen,
Fen bilimlerine, özellikle matematiğe ve mekaniğe ilgili, bu alanlarda başarılı,
Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen ve çizebilen,
Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
Uzak görüşlü, risk alabilen ve ticaretten hoşlanan

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Deniz ulaştırma işletme mühendisi, resmi ve özel deniz taşımacılık şirketlerinde, gemilerde ve limanlarda çalışır. Denizde açık havada çalışabileceği gibi büro ortamında da çalışır. Çalışma ortamı; büro olduğu zaman temiz, gemilerde çalıştığı zaman sıcak, soğuk, nemli, tozlu, gürültülü, sarsıntılı, ıslak, ani ısı değişimi olabilmektedir. Çalışırken birinci derece verilerle (sayılarla) ilgili olmakla birlikte, gemi makineleriyle de ilgilidir. Ancak işi gereği insanlarla da iletişim halindedir. Emrinde çalışan personelle, deniz sigorta şirketi elemanlarıyla, yerli ve yabancı işletmelerin elemanlarıyla iletişim halindedir. Düşme, boğulma, mali kayıp gibi işin tehlikeleri olabilir. İşin gereği denizaşırı ülkelere seyahat söz konusu olabilir.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi”Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Matematik,Fizik,Kimya.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine yüksekokullarda girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda yeterli YGS-1 puanı almak
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Mesleğin eğitimine fakültelerde girebilmek için ise,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ”Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” Lisans programı için yeterli “MF-4” puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programı, denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişkiyi kurabilecek donanımdaki yönetim elemanları yetiştirme amacına yöneliktir. Uluslararası STCW sözleşmesi gereği her ülke aynı konuları okutur.Öğrencilere eğitimleri süresince;Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Statik, Ekonomi, İşletme, Deniz Hukuku, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Malzeme Bilgisi, Denizde Güvenlik, Navigasyon, Gemi İnşa ve Stabilite, Gemi Manevrası, Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi, Vardiya Esasları, Yöneylem Araştırması vb. dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile bitirenlere”Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” ve “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Resmi ve özel deniz ticaret firmalarında, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, denizcilikle ilgili sigorta ve finans kuruluşlarında, kaptan veya gemi makine mühendisi olarak gemilerde çalışabilirler.
Günümüz dünya ticaretinin % 85′inin denizyoluyla gerçekleştirilmesi, üç yanı denizlerle çevrili ve denizciliğin gelişmesine uygun şartlara sahip olan ülkemizin ekonomik kalkınmasında denizcilik sektörünün önemini ortaya çıkarmaktadır.Deniz sektörü, deniz yoluyla yapılan bir taşıma faaliyetinin ötesinde, limancılık, işletmecilik, gemi yapımı, uluslararası anlaşmalar ve pazarlamalar, deniz sigortacılığı ve hukuku, makinecilik vb. bir çok faaliyetleri içermektedir. Uluslararası düzeyde çok yönlü rekabet ve çalışma şartları altında bulunan denizcilik sektöründe gerek kara ve gerekse denizde çalışabilecek üst düzey elemanlara ihtiyaç vardır. Özellikle son yıllarda denizciliğe yapılan teşviklerle, uluslararası katkılarla, uluslararası düzeyde gelişmelere açılan denizcilik sektörümüz, mezunlara geniş çalışma alanı vermektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün tüm yüksek öğrenim öğrencilerine verdiği kredi haricinde herhangi kazanç söz konusu değildir. Başarılı öğrenciler çeşitli kurumların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Mesleki eğitimin tamamlanmasından sonra denizcilik sektöründe işe giren elemanlardan denizde çalışanlar en az 1200, karada çalışanlar ise en az 600 (dolar) kazanç elde ederler.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler Karada çalışanlar, çalıştıkları işyerlerinde yöneticilik, müdürlük, işletme ya da şirket müdürlüğüne kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

Makine Mühendisi,
İşletme Mühendisi,
Gemi İnşaatı Mühendisi,
Gemi ve Deniz Yapıları Mühendisi,
Denizcilik İşletmecisi,
Güverte Zabiti,
Makine Zabiti.

EK BİLGİLER
SORUMLULUK
Denizde görev yapanlar, geminin emniyeti, gemideki canlı ve cansız her türlü varlığın sağ ve eksiksiz olarak biran önce gideceği yere varmasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde olmalıdırlar.
Aynı şekilde, karada görev yapanlar da yönetimde ve her türlü ticari faaliyetler esnasında yapacakları bir ihmal ve hatanın tekrar telafisi olmayacak manevi ve maddi zararlara yol açacağının bilincinde olarak hareket etmelidirler.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları,
2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS ) Kılavuzu,
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2010
· ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

· Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver