Demokrasiyi Oluşturan Faktörler kısa özet (hakkında bilgi) kısaca konu anlatımı

1. Milli Egemenlik

Demokraside, egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanılır.Bu esas, anayasamızda ”Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”

2. Hürriyet ve Eşitlik

Demokraside, hürriyet ve eşitlik esastırHürriyet, başkalarına zarar vermeden herşeyi yapabilmektedir. Bütün insanlar hürdür.Herkes, serbestçe düşünür ve düşüncelerini açıklayabilir.
Eşitlik ise, hiçbir ayırım olmadan herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olmasıdır.

3. Siyasi Partiler

Demokratik yönetimle idare olan ülkeler sorunlarının çözümünü aynı düşünceyi paylaşan kişiler, bir siyasi parti kurabilirler. Kişiler, kurulmuş herhangi bir partiye üye olabilirler. Ülkemizde Kurtuluş savaşından sonra kurulan ilk parti Halk Fırkası’dır. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk parti ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir.Ülkemiz 1945 yılına kadar tek parti ile yönetildi.1945 yılından sonra demokrasinin gereği olarak çok partili döneme geçildi. 1946 yılında çok partinin katıldığı seçim yapıldı.Siyasi partiler anayasa ile ilgili kanun hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürürler. İnsan haklarına saygılıdır ve Millet egemenliğini esas alır. Demokrasilerde hükümeti kurma görevi, seçimlerde en çok milletvekilliğini kazanan partiye verilir.Hükümeti kuran partiye iktidar partisi,diğer partiler muhalefet partileri‘dir.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver