Demokrasinin Serüveni Çalışma Kağıdı ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: Demokrasinin Serüveni Çalışma Kağıdı özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, Demokrasinin Serüveni Çalışma Kağıdı hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

Demokrasinin Serüveni Çalışma Kağıdı1.    Halkın halk tarafından, halk için yönetilmesine ne denir?Yanıt: Demokrasi denir.
2.   Demokrasilerde halk, egemenlik hakkını nasıl kullanır?Yanıt: Demokrasilerde halk, egemenlik hakkını ya doğrudan ya da seçeceği temsilciler aracılığıyla kullanır.
3.  Egemenlik nedir?Yanıt: Egemenlik, devlet etkinliklerinde söz sahibi olan iradedir Yani milletin sahip olduğu yönetme yetkisinin tümüdür.
4.  Demokrasinin dayandığı temel ilkeler nelerdir?Yanıt: Milî egemenlik, eşitlik, özgürlük, çoğulculuk, çoğunluk
5.   Ülkemizde hangi demokrasi şekli uygulanmaktadır?Yanıt: Ülkemizde temsilî demokrasi uygulanmaktadır.
6.   Günümüzde daha çok hangi demokrasi şekli uygulanmaktadır?Yanıt: Günümüzde daha çok temsilî demokrasi uygulanmaktadır.
7.  Teokrasi nedir?Yanıt: Teokrasi bir devletin dinî kurallara dayalı olarak yönetilmesidir.
8.   Demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı sistem hangisidir?Yanıt: Demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı sistem, cumhuriyettir.
9.  Küçük bir azınlığın yönetimde olduğu devlet biçimine ne ad verilir? Yanıt: Küçük bir azınlığın yönetimde olduğu devlet biçimine oligarşi denir.
10.  İktidarı tek kişinin elinde bulundurduğu yönetim biçimi hangisidir? Yanıt: İktidarı tek kişinin elinde bulundurduğu yönetim biçimi monarşidir.
11. İlk demokrasi denemeleri nerede başlamıştır?Yanıt: İlk demokrasi denemeleri Eski Yunan Uygarlığı‘nda başlamıştır.
12. Demokrasinin tüm dünyada yaygınlaşması ve halk egemenliğine dayanması hangi olayla olmuştur?Yanıt: Demokrasi, 1789 Fransız İhtilali’nden sonra yaygınlaşarak halk egemenliğine dayanmaya başlamıştır.
13. Günümüzde en yaygın yönetim şekli hangisidir?Yanıt: Günümüzde en yaygın yönetim şekli demokrasidir.
14.  Demokrasilerde egemenlik hakkı kime aittir?Yanıt: Demokrasilerde egemenlik hakkı millete aittir
15.  Doğrudan demokrasinin günümüzde uygulanamamasının nedeni nedir?Yanıt: Günümüzde doğrudan demokrasi nüfusun kalabalık oluşu nedeniyle uygulana­mamaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver