COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ – 2 (6. SINIF DERS NOTU) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ – 2 (6. SINIF DERS NOTU) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, COĞRAFYA VE DÜNYAMIZ – 2 (6. SINIF DERS NOTU) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARIDünya’nın iki türlü hareketi vardır.1.   Kendi ekseni etrafında dönmesi2.   Güneş etrafında dönmesiDünya’nın Güneş etrafında dönerken izlediği yola Yörünge denir.DÜNYA’NIN GÜNLÜK HAREKETİDünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlar, bu da bir günü meydana getirir. Dünya’nın bu hareke­tine günlük hareket denir. Bu sırada Dünya’nın bir yüzü aydınlık, diğer yüzü karanlık olur. Aydınlık ve karanlık alanlar sırasıyla yer değiştirir.Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü so­nunda gece ve gündüz meydana gelir.Dünya batıdan doğuya doğru döndüğünden, Güneş doğuda erken doğar erken batar. Batıda geç doğar, geç batar. Buna bağlı olarak da yerel saat doğuda ileri, batıda geridir.Güneş ışınları sabah ve akşam saatlerinde eğik, öğle vaktinde ise dik veya dike yakın açıyla gelir. Buna bağlı olarak da;***Günlük sıcaklık farkları oluşur.***Cisimlerin gün içinde gölge uzunlukları değişir. Sabah ve akşam saatlerinde uzun, öğle vak­tinde kısa olur.***Hava, su ve toprağın gün içinde ısınıp soğu­masında farklılıklar yaşanır. Bu ısınma ve so­ğumaya bağlı olarak rüzgârlar meydana gelir.DÜNYA’NIN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ HAREKETİDünya, Güneş etrafındaki hareketini elips şeklinde bir yörünge üzerinde gerçekleştirir. Dünya’nın bu hareketine yıllık hareket denir. Dünya yıllık hare­ketini 365 gün 6 saatte tamamlar. 6 saatlik süre 4 yılda birleştirilerek 1 gün olarak şubat ayına ekle­nir. O yıl şubat ayı 28 yerine 29 gün olur. Buna ar­tık yıl denir.Dünya’nın yörüngesi elips şeklinde olduğundan, mevsim süreleri birbirine eşit değildir. Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi daha uzundur.Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sonunda;   Yıl içinde belirli bir noktaya Güneş ışınları farklı açılarla düşer.Güneş ışınlarının geliş açılarına göre cisimlerin gölge boyları değişir.Cisimlerin gölge boyuna bakılarak bir noktanın yerel saati, enlem derecesi ve bulunduğu ya­rımküre tespit edilebilir. Ülkemizde bir cismin en uzun gölgesi 21 Aralık’ta Sinop’ta, en kısa gölgesi ise 21 Haziran’da Hatay’da görülür. Yine ülkemizde bir cismin öğle vakti gölgesi yıl içinde daima kuzeydedir.     Yıllık sıcaklık farkları oluşur.     Mevsimler meydana gelir.Mevsimlerin meydana gelmesinde, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin yanında, eksen eğikliği de etkilidir. Dünya, Güneş etrafında 23°27′ eğik olarak döner.    Gece ve gündüz süreleri yıl içinde değişiklik gösterir.Ekvator çevresinde gece ve gündüz süresi eşit olup 12 şer saattir.• Güneş’in doğuş ve batış saatleri değişir. Güneş Kuzey Yarımküre’de yazın erken doğup geç batarken, kışın geç doğup erken batar. Güney Yarımküre’de ise tam tersi gerçekleşir.    Güneş ışınlarının dik olarak geldiği enlemler hergün  değişir.  Yüksek ve alçak basınç merkezleri yıl içinde kara ve denizler arasında yer değiştirdiğinden, Muson rüzgârları oluşur.     Matematiki iklim kuşakları oluşur.Matematiki iklim kuşaklarını, yer ekseninin eğiklik derecesi belirler.Ülkemizde, Güneş kış mevsiminde 7.30’da doğar­ken, yaz mevsiminde 5.00’de doğar Güneş ışınlarının dik olarak geldiği noktalar 23° 27′ enlemleriyle sınırlıdır.Dönencelerden kutuplara doğru olan enlem­lere Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez.Dünya’nın yuvarlak olmasından dolayı, Güneş ışın­larının Dünya’ya geliş açıları farklıdır.Gece ve gündüz arasındaki zaman farkının en az olduğu yer Ekvator, en fazla olduğu yer Kutup noktalarıdır. Kutup noktalarında 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır.Eksen eğikliğinden dolayı, Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği enlemlere bağlı olarak dört önemli tarih ortaya çıkmıştır. Bunlar 21 Mart, 21 Aralık, 23 Eylül, 21 Haziran dır.Dünya’nın ekseni eğik olmasaydı gece ve gündüzler birbirine eşit olacak, mevsimler de meydana gelmeyecekti.21 HAZİRAN DURUMU     Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne (23°27| Kuzey enlemine) dik açıyla gelir.Bunun sonucunda;     Dünya’nın en sıcak yerleri, Yengeç Dönen-cesi’nin çevresindeki karaların iç kesimleridir.    Güneş ışınları Ekvator’un kuzeyine en dik, gü­neyine en eğik gelir.     Bir cismin gölge boyu Kuzey Yarımküre’de en kısa, Güney Yarımküre’de en uzun olur.     Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz en kısa gece yaşanırken, Güney Yarımküre’de en kısa gündüz en uzun gece yaşanır.     Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar.21 Haziran’da ülkemizde en uzun gündüz Sinop’ta yaşanır.     Gündüzler bu tarihten itibaren Kuzey Yarımkü­re’de kısalmaya başlar.     Yaz gündönümü Güney Yarımküre’de uza­maya kış gündönümü kısalmaya başlar, Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi yaşanır.     Güneş ışınları 21 Haziran’da Yengeç Dönence­si’ne en son dik açıyla gelir.     Kuzey Yarımküre’de yaz mevsiminin, Güney Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.     Kuzey Kutup Kuşağı’nda günün tamamı gün­düz, Güney Kutup Kuşağı’nda ise günün ta­mamı gece olur.     Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüz yaşanırken, Gü­ney Kutbu’nda 6 ay gece yaşanır.21  ARALIK DURUMU21 Haziranda Kuzey Yarımküre için gerçekleşen durumların tam tersi 21 Aralık’ta Güney Yarımkü-re’de gerçekleşir.21 Aralık’ta ülkemizde en uzun süreli gündüz Hatay’da yaşanır. 21 MART VE 23 EYLÜL DURUMLARI    21 Mart, Kuzey Yarımküre’de ilkbahar, Güney Yarımküre’de sonbahar mevsiminin başlangı­cıdır.    23 Eylül, Kuzey Yarımküre’de sonbahar, Gü­ney Yarımküre’de ilkbahar mevsiminin başlan­gıcıdır.    Güneş ışınları bu tarihlerde Ekvator’a dik açı (90°) ile gelir.    Bunun sonucunda da aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar.Güneş ışınları Ekvator’a sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik açıyla gelir.   Gece ve gündüz süreleri her yerde eşittir.21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Dünya1 nm her yerinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit­tir. (12 şer saattir)    Dünya üzerindeki sıcaklık Ekvator’dan kutup­lara doğru azalır.    21 Mart Kuzey Kutbu’nda 6 ay gündüzün, Gü­ney Kutbu’nda 6 ay gecenin başlangıcıdır.    23 Eylül Kuzey Kutbu’nda 6 ay gecenin, Güney Kutbu’nda ise 6 ay gündüzün başlangıcıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver