Coğrafya Öğretmenliği Bölümü olan üniversiteler, Coğrafya Öğretmenliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversite sınavına hazırlanan ve Coğrafya Öğretmenliği bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Coğrafya Öğretmenliği Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :Ortaöğretim kurumunda, Coğrafya konusunda hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı konusunda MEB tarafından onaylanan öğretim  programlarını  uygulayacak kişileri yetiştiren bir programdır.

Çalışma Alanları :

Sponsorlu Bağlantılar

Coğrafya öğretmenliğ programını bitirenlere “Coğrafya  Öğretmeni” ünvanı verilir. Resmi ve özel liseler veya dershanelerde öğretmen olarak çalışabilirler.

Mezunların orta öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Bakanlığın ihtiyaçlar doğrultusunda kontenjan açması ve bu kontenjanın mezun sayısının altında olması, iş bulma olanaklarının çok rahat olmadığının göstergesidir. Mezunlar resmi ve özel liselerde orta düzeyde, özel dershanelerde ortanın üstünde bir gelirle iş bulma olanakları vardır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Okullaşma oranı arttıkça Coğrafya öğretmenlerine olan gereksinim de artacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sosyal bilimler alanında başarılı olması, Tarih ve Jeolojiye ilgi duyması
Sabırlı ve hoşgörülü olması
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilmesi
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabiliyor olması gerekir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver