Coğrafya Elemanı ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Coğrafya Elemanı, Coğrafya Elemanı hakkında, Coğrafya Elemanı ile ilgili bilgi, Coğrafya Elemanı mesleği, Coğrafya Elemanı nasıl olunur, Coğrafya Elemanı olmak için, Coğrafya Elemanı olmak için hangi okulu okumalı, Coğrafya Elemanı özellikleri, Coğrafya Elemanı ne yapar, ,meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Coğrafya Elemanı Görevleri
Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Coğrafya öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Coğrafya Elemanı Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

 

Coğrafya Elemanı Özellikleri
Coğrafya öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Coğrafya öğretmeni olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Sözlü ifade gücüne sahip,Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

Coğrafya Elemanı Okulu
Mesleki eğitim üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Coğrafya Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

 

Coğrafya Elemanı Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim fakültelerinin coğrafya öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl süreli eğitim verilmektedir.

 

Coğrafya Elemanı Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Coğrafya öğretmenliği Lisans Diploması” ve ”Coğrafya Öğretmeni” unvanı verilir.

 

Coğrafya Elemanı Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; coğrafya, Türkiye coğrafyası fiziki, Türkiye beşeri ve ekonomik coğrafyası, ülkeler coğrafyası, sosyal bilgiler jeoloji, çevre ve insan Turizm, Çevre sistemleri derslerine de girebilirler.

 

Coğrafya Elemanı Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver