COĞRAFYA BİLİMİNİN İLKELERİ, COĞRAFYA BİLİMİNİN YARARLANDIĞI BİLİM DALLARI Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet

COĞRAFYA BİLİMİNİN İLKELERİ, COĞRAFYA BİLİMİNİN YARARLANDIĞI BİLİM DALLARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

Coğrafya Biliminin İlkeleri : Her bilim dalının olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü metot ve ilkeleri bulunmaktadır. Coğrafya bir olayı incelerken şu ilkelerden yararlanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır ;

Sponsorlu Bağlantılar

 

1.  Nedensellik İlkesi : Coğrafi  olayların araştırılması sırasında olayların nedenleri sorulmakta ve bunlara yanıtlar aranmaktadır. Örneğin Yağmur nasıl yağmaktadır ? , Depreme neden olan faktörler nelerdir ?

 

2.  Dağılış İlkesi : Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılımı incelenmektedir. Coğrafyacı bir olayın sadece nedenini araştırmakla kalmaz bu olayın yeryüzü genelinde dağılımını da incelemektedir. Yukarıda sorulan soruları coğrafyacı şöyle devam eder ; Yağmurun ülkemizdeki coğrafi dağılımı nasıldır ? Türkiye’de depremler hangi sahalarda daha fazladır ? :Dağılış ilkesi sadece coğrafya ya haz bir özelliktir.

 

3.  Karşılıklı İlgi İlkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantıları da incelenmektedir. Örneğin Yağışın basınçla , sıcaklığın Güneş ışınlarının düşme açısı ile olan ilişkisi ya da (bilgi yelpazesi.net) Dağlık  ve engebelik alanların nüfus ve yerleşme üzerindeki etkileri de incelenmektedir.

 

Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları :

 

1. Astronomi : Uzay bilimi

 

2. Jeoloji : Yer Bilimi

 

3. Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı

 

4. Hidroloji : Sular bilimi

 

5. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı

 

6. Kartografya :Harita bilimi

 

7. Zooloji : Hayvan bilimi

 

8. Botanik : Bitki bilimi

 

9. Antropoloji : İnsan bilimi

 

10.Etnoloji : İnsan ırklarını inceleyen bilim dalı

 

11.Sosyoloji : Toplum inceleyen bilim dalı

 

12.Demografi : Nüfus bilimi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver