Çocuklarda Zehirlenmeler

Kazalar
Sık rastlanan, fakat çabuk farkedilen bir kazadır. Hâlâ ağzında bulunan ilaçları par mağınızın yardımıyla çıkartıp, muhafaza edin. Çünkü bunlar, doktora ne kadar ilaç al dığı hakkında bir fikir verecektir.
Diğer nedenler
Yaygın bir ilaç olsa da, çocuğa ilaç ver meden önce, bunun çocuk dozu olup olma dığından emin olun. Çünkü aşırı doz kazası her zaman mümkündür.
Ayrıca, doktor tavsiye etmedikçe çocuk lara hiçbir ilaç vermeyin.
Yapılması gereken
• Eğer hasta kişi (çocuk ya da yetişkin), tamamen bilinçli ise, parmaklarınızı ağ zına sokarak kusturmayı denemek gere kir. Kustuklarını, doktora göstermek için saklayın.
• Eğer zehirlenen kişi baygınsa, kendisi ni emniyetli yan pozisyonda yatırın
• Soluması kesilirse, reanimasyonagiri siminde bulunun. Yardım ye­tişmesini bekleyin.
Her ne olursa olsun, yine de durumu dok tora haber verin, çünkü bütün toksik maddelerin atılıp atılmadığından emin olamazsınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver