Çocuklarda Sepsiz Hastalığı, Sepsiz Hastaları, Sepsiz Hastalığı

sepsiz hastalığı hakkında bilgi, sepsiz hastalığı nedenleri, sepsiz hastalığı tedavisi,

Sepsis Hastalığı Nedir? Sepsis Hastalığı Hakkında Herşey

Dr. Mustafa Eraslan Soru Sor

Sponsorlu Bağlantılar

Enfüzyon, enjeksiyon ya da nakil yolu ile oluşan sepsis hastalığı  genellikle kan dolaşımında bakteriler nedeni ile meydana gelen bir enfeksiyondur. Sepsis hastalığı,  bakteri, virus ve mantar gibi farklı mikrop türleri ile gelişebilir. Bu makalemizde sizleri bilgilendirmek adına, Sepsis hastalığına deyiniyoruz…

 

Risk gruplarında MEDS skoru değişkenlerinin tanımlaması

Orjinal MEDS skorunda mortalite öngörmede 9 belirteç vardır ve toplam maksimum skor 27’dir. Bu çalışmada bu belirteçlerden nötrofil bantları çıkarıldı (tablo 1). MEDS skoruna göre ölüm riski çok düşük (0-4), düşük (5-7), orta (8-12), yüksek (12-15) ve çok yüksek (>15) olabilir.7 Çalışmamızda bunlardan düşük, orta ve yüksek olanları kullandık.

MEW skoru değişkenlerinin ve risk gruplarının tanımlanması

MEW skorunda 5 fizyolojik parametre vardır: kalp hızı, solunum hızı, sistolik kan basıncı, ateş ve bilinç düzeyi. Ateş 2 olmak üzere her parametreye, normal aralıktan deviasyonuna göre 0-3 puan verilir. >5 skor, YB gereksinimi ve artmış mortalite ile ilişkili kabul edilir.

Sonuç değerlendirmesi ve istatistiksel analiz

Gönüllü olan hastalar, daha önceden yayınlanan sınırlara göre NPT düzeyleri, MEW ve MEDS skorlarına göre risk gruplarına atandı.7,9,15 MEDS skoru için hastalar 0-4 (düşük), 5-12 (orta) ve >12 (yüksek) risk gruplarına atandı. MEW skoru için <5 düşük, >5 yüksek risk kabul edildi. Laktat için, hastalar düşük (<4 mmol/L) ve yüksek (>4 mmol/L) risk gruplarına ayrıldı.

Her iki hastaneden elde edilen veriler için ayrı ve kombine analizler yapıldı.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver