Çocuklarda Bebeklerde Kızamık Kızamıkçık

Bebeklerde ve Çocuklarda Kızamıkçık Hastalığı (Çocuk Hastalıkları)

Orta derecede bulaşıcı bir virütik enfeksiyon olan kızamık ile kızamıkçık arasında bir ilişki yoktur. Tükürük ya da bu­run akıntıları yoluyla geçen bir damlacık enfeksiyonudur. 5 yaşından küçük çocuk­larda nadiren görülür. Kuluçka devresi 2-­3 hafta kadar sü­rer. Çocuk, döküntü ortadan kalktıktan sonra 4 gün boyunca başkaları ile temastan kaçınmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Kızamıkçık Hastalığının Belirtileri ve Tedavisi

Hastalık bir ya da iki gün süren hafif ateş ve hal­sizlikle başlayabilir. Bundan sonra alınla kulak arka­larından başlayarak gövdeye ve kollara ya­yılan döküntü, hastalığın e­n karakterize belirtisidir. Dö­küntü; kaşınmaz, rahatsızlık vermez ve kimileri yan­yana gelerek lekemsi bir görünüm oluş­turan başsız, düz, pembemsi noktalar­dan oluşmaktadır. Biraz rahatsızlık ve çok düşük bir ateş görü­lebilir. Fakat ge­nellikle çocuk kendini çok iyi hisse­der. Boyundaki ve kafa­tasının arkasındaki bezeler genellikle şişer. Diğer belirtilerin genellikle bir­kaç gün içinde kaybolmala­rına karşın, döküntü, daha da kısa bir süre içinde or­tadan kalkabilmektedir. Çocuğu yeterince rahat tutmak dışında özel bir tedavi önerilmez.

Kızamıkçık Komplikasyonları

Kızamıkçığın asıl önemi, bir kadının hamileliğinin ilk dört ayı için­de yakalanması durumunda, doğacak çocukta anormalliklere ne­den olmasıdır. Bu yüz­den kızamıkçığa yakalanan çocuğun hamile bir kadınla temasında mutla­ka kaçınılmalıdır.

Hastalığı bir kez geçirenler ömrü boyunca bağışıklık kazanırlar ve bu du­rum göz önüne alınır­sa, kız çocuklarının, gebe kalabilecek yaşa gelmeden önce hasta­lığı geçirmelerine özen gösterilmeli­dir. Bu amaçla ve­rilen, ‘kızamıkçık partileri’ desteklenmesi gereken bir uygulamadır.
Kızamıkçığa karşı bağışıklık sağlayan bir aşı var­dır ve yaşı 11-13 yaşın üzerindeki kızlar, daha önce kı­zamıkçık geçirdiklerini düşünseler bi­le bu aşıyı mutlaka olmalıdırlar.

Kızamık Hastalığı, Çocuklarda Kızamık

Kızamık, aşırı şekilde bulaşıcı, virütik bir hastalıktır. An­neden alınan bağışıklık, yaşamın ilk yıllarında yitirildiği i­çin, küçük yaşlardan başlayarak çocukları etkiler. Hastalık genellikle bir hafta içinde geçer. Fakat çocuk, hastalık geçtikten son­ra bile 10 gün boyunca okula gönderilmemelidir.

Kızamık Hastalığı Belirtileri ve komplikasyonları

Kızamık, genel­likle şiddetli nezle ve burun akın­tısı, öksürük ve gözlerin kızarmasıyla başlar. 3-5 gün sonra kulak arkasından başlayarak yüze ve bedene yayılan kaşınmayan, özel bir döküntü ortaya çı­kar. Dö­küntü, zamanla biraraya gelerek lekemsi görüntüler oluşturan, küçük, kırmızı noktalardan oluşur.
En sık rastlanan komplikasyonları, kulak iltihabı v­e bronşittir. Özellikle küçük bebeklerde bu rahatsız­lık çok ciddi olabilir.

Kızamık Hastalığı Tedavisi, Kızamık Tedavi

Tedavi, değişik belirtile­re bağlı olarak yürütülür. Hastalığın en ağır aşamasında çocuk, genellikle iş­tahını yitirir ve yemeğe zorlanmamalıdır. Çocuğun su­suz kalmamasına ve ağzın nemli tutulmasına özen gösteril­melidir.
Kızamıklı çocuğun eskiden karanlık bir odada tutulması gerektiğine inanılırdı. Ancak ışık, özel olarak rahat­sızlık yaratmıyorsa, buna gerek yoktur. Gözler şişer­se ılık su ile banyo yapılabilir. Çocuğun rahatsız olabile­ceği göz önüne alınarak, televizyon izlemesi mümkün olduğunca engellenmelidir. Kulak ağrısı ya da bronşit gibi ikinci bir enfeksi­yonun belirtisi ortaya çıkarsa doktorunuz uy­gun gördüğü antibiyotiği öne­recektir.

Konuyla ilgili aramalar: kızamık, kızamıkçık hastalığının belirtileri, kızamık nedir, kızamıkçık tedavisi, çocuklarda kızamık hastalığı

–> ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver