Çocuklarda Bebeklerde Karın Ağrısı

Çocuklarda ve Bebeklerde Karın Ağrısı ve Tedavisi

Karın ağrısı, apandist ya da başka bir rahatsızlı­ğa bağlı olabileceği kaygısıyla anne ve babaları üzerek telaşa kapılmalarına sebep olur. Fakat, çocuklarda karın ağrısı sık gö­rülen ve çok çeşitli nedenleri olan bir rahatsızlık­tır. Bedenin çok uzak başka yerlerin­deki, örneğin bademciklerdeki iltihaplar karındaki lenf bezlerinin şişmesine ve karın ağrısına se­bep olabilir. Bağırsakların ishal nede­niyle aşırı hareketi sonucu, gelip geçici ağrılar türün­de de görülebilir. Kabızlık, nadir olarak karın ağ­rısına sebebiyet verir. An­cak kabızlığı gidermek için kullanı­lan müshil ilaçları, karın ağrısına neden olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Ayrı­ca duygusal sarsıntılar ve stres, karın ağrısı­na neden olabilir. Ancak bu durumlar­da çocuğun numara yapıp yapmadığından emin ol­mak lazımdır. Karnı gerçekte ağrımayan çocuk, bu şikâyetinin dışın­da tümüyle sağlıklı bir görüntü verecektir.

Çocuğun, karnının neresinin ve nasıl ağrıdığını ta­nımlaması zordur. Karın ağrısı deyimini, büyüklerin kullan­dığından farklı anlamda kulla­nabilir, “karnım ağrıyor” diyen çocuk, gerçekte midesinin bulantısın­dan ya da genel bir halsizlik duygusun­dan şikayet ediyor da olabilir.

Akut apandisit

Apandist, karnın alt, sağ yanında yer alır. Akut apandisit ağrısının ola­ğan belirtisi, göbekten baş­layarak çocuğun sağ yanına yayılan ağrıdır. Bu arada karnın alt sağ yanı hassaslaşır. Ağrı devamlıdır ve ha­reket edildikçe ağırlaşır. İştah azalması başlar v­e kusma görü­lür. Bağırsaklar genellikle ağrı başlamadan 12 saat önce çalışmasını dur­durur. Dil sağlıklı, pembe rengini yitirir ve 37.2 ile 37.8 o C derece arasında hafif ateş var­dır.

Çocuklarda Karın ağrısının Tedavisi

Karın ağrısının her tü­rü özellikle çocukta, sık kar­şılaşılan bir durum değil­se ve karın ağrısına sebep olan şey bilinmiyorsa, ciddiye alınma­lıdır. Çocukta genellikle görülen yatma isteği desteklenmelidir. Ağrının verdiği sı­kıntı, karnın üzerine içi ılık su dolu bir şişe konula­rak biraz ağrısı hafifletile­bilir. Çocuğa, su ve çay gibi sin­dirim güçlüğü yaratmayan içecekler dışın­da katı gı­dalar verilmemelidir. Acıyı azaltmak amacıyla gereken dozda aspirin v­e benzeri ağrı kesici ilaçlar içirilebilir.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Çocuk hasta görünüyor­sa, acı sürekliyse ya da çok şiddetli bir acıysa, Akut bademcik iltihabı, gastroentestinal bir rahat­sızlık ya da duygusal stres gi­bi bilinen, açık bir ne­den yok ise, Ağrı 6 saatten daha u­zun sürerse, Ağrı, karnın sağ alt yanında yoğunlaşıyor­sa ve kar­nın o bölgesi özellikle hassaslaşmışsa.

Konuyla ilgili aramalar: çocuğumun karnı ağrıyor , bebeğimin karnı ağrıyor ne yapmalıyım , bebeğimin karnı şiş , karnı sert

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver