Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri, Afişleri ve Sloganları Resimli

Konu ile alakalı etiketler: çocuk hakları nelerdir, çocuk hakları sözleşmesi, çocuk hakları ile ilğili afiş, çocuk hakları sözlesmesinin maddeleri, çocuk hakları bildirgesi, çocuk hakları afiş, çocuk hakları, çocuk hakları sözleşmesi maddeleri, çocuk hakları maddeleri, , çocuk hakları sloganları, çocuk haklarıyla ilgili sloganlar, çocuk hakları slogan, çocuk hakları afişi, çocuk hakları vikipedi, çocuk hakları ile ilgili slogan, çocuk hakları ile ilgili afişler, çocuk hakları ihlali, çocuk haklarının maddeleri, çocuk hakları ile ilgili sloganlar, çocuk hakları maddesi, çocuk haklariyla ilgili afiş, çocuk hakları sloganı, çocuk hakları ile ilgili afiş çalışması, çocuk hakları ihlalleri, 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi Nerede Kabul Edildi Çocuk Hakları Sözleşmesi Hangi Yıl Kabul Edildi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Resimleri Çocuk Hakları Sözleşmesi Hakkında Çocuk Hakları Sözleşmesi Afiş Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapak Çalışması Çocuk Hakları’nı Korumanın Önemi Çocuk Hakları Sözleşmesi Kavramı Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Diliyle Ve Kısaltılarak Yazılışı

Sponsorlu Bağlantılar

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 

Vietnam’da mülteci kampında bulunan bir çocuk (1980)

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 

Hindistan’da dilenci çocuk

Çocuk haklarıÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğuÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S eğitimÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S sağlıkÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S barınma; fizikselÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları Spsikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.
Çocuk haklarıÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. BugünÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleriÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerekÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S emek sömürüsüÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S pornografiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S şiddetÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları Syasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilindeÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.


Tarihçe
Yirminci yüzyılın başlarında çocukların erişkinlerden farklı haklara sahip olduğuÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S dolayısıyla da bu hakların ayrıca tanınması gerektiği konusundaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S değişik ülkelerde farklı hareketler ortaya çıkmaya başlamıştır. Leh eğitimci Janusz Korczak’ın 1919 yılında yayımlananHow to Love a Child (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından sözetmiştir. 1917Ekim Devriminin ardından Proletkult örgütünün Moskova şubesi bir Çocuk Hakları Bildirgesi üretti.[1] Ancak çocuk haklarını savunma konusunda ilk etkili girişim 1923 yılında Eglantyne Jebb tarafından taslağı hazırlanan ve 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir. Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmişÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş[2] ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir. Bu sözleşmeÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S BM üyesi ülkelerin ikisi hariç tamamı yani 193 ülke tarafından kabul edilmiştir.[3][4]Amerika Birleşik Devletleri ve Somali[5]Birleşmiş Milletler’in 1940’larda kuruluşundan bu yana çocuk hakları hareketi dünya üzerinde her zaman ilgi görmüştür. 20 Kasım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü (Universal Children’s Day) veya Çocuk Hakları Günü yılındaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S hariç en fazla sayıda ülke tarafından onaylanan insan hakları belgesidir. olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında çeşitli ülkelerde farklı günlerde çocuk günü kutlanmaktadır.
Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilk olarak Nisan 1929 kutlanmaya başlandı ve bu tarihte örgütlenen 4 bin çocuk ilk kez TBMM’den haklarını talep etti. [6] İlk olarak 1924’te çocukların korunmasına yönelik çalışma yürürlülüğe girmiştir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 759×599.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S

Sağlıklı yaşam hakkı

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×532.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çok sayıda maddesi çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini desteklemektedir. Sözleşme’nin 6. maddesine göre her çocuk esas olarak yaşama hakkına sahiptir.[7][8] İhmal edilenÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S terkedilenÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları Sistismaraişkenceye tâbi tutulan çocukların iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırmasından devletler sorumludur.[9] uğrayan ya da İlavetenÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 24. madde gereğince her çocuk ulaşılabilir en yüksek sağlık standartlarından yararlanabilmelidir; gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilmelidir.
Eğitim hakkı 

Eğitim hakkıÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocukların en önemli haklarından biridir. Unicef’in 1999 tarihli raporunda da belirttiği gibi okuma-yazma bilmeme çok ciddi sorunlara neden olmaktadır. Anne ve çocuk ölümlerinin önde gelen etkenlerinden biriÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü veya okuma-yazma bilmemesidir. Kız çocuklarının okullaşma oranındaki 10 puanlık bir artış sonunda bebek ölüm hızı binde 4.1 azalmaktadır. Şu halde çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ile eğitim hakkı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Yaşama hakkının yanı sıraÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuğun bedenselÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S zihinselÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S duygusal sosyal ve ahlak gelişimi için eğitime gereksinimi vardır. İnsanın doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştiren en önemli araç eğitimdir. Eğitimsizlik sonucu ortaya

çıkan sorunlar şunlardır:


İnsanlar üretken biçimde çalışamazlar.

Sağlıklarına özen gösteremezler.

Kendilerini ve ailelerini gereği gibi koruyamazlar.

Kültürel açıdan zengin bir yaşam sürdüremezler.
Kız çocukların da gereksinlerimini karşılayacak ve kendilerine yaşam becerisi kazandıracak nitelikli eğitim görmeye hakkı vardır. Oysa tüm Dünya’da okula gitmeyen 6-11 yaşlarındaki 130 milyon çocuğun 73 milyonunu kız çocukları oluşturmaktadır. Kız çocukların eğitiminin önemi 1990’lar boyunca her fırsatta vurgulanmıştır. Bu konuÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 1990 yılında 155 ülke tarafından onaylanan Herkes İçin Eğitim Dünya Bildirgesinde geniş olarak yer almıştır.Bu bildirgede En acil öncelikÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S kızlarla kadınların eğitime erişbilirliğini sağlamakÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S bu eğitimin niteliğini yükseltmek ve cinsiyete dayalı her türlü yargı yok edilmelidir denmektedir.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800×546.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları SÜstünde İngilizce ve Yidiş1 Mayıs 1909 ‘daki New York işçi yürüyüşünde çekilmiş bir fotoğraftan. dilinde “Çocuk Köleliğini Durdurun” sloganı yazılı olan bant taşıyan iki kız. Büyük olasılıkla 

Diğer temel çocuk hakları

Sözleşmeye göreÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S her çocuğunÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S temel yaşam hakkının yanındaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S nüfus kütüğüne kaydolmaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S isimÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır. Buna paralel olarakÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S taraf devletlerinÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuğun kimliğiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S tabiiyetiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S isim ve aile bağları dahil olmak üzere her türlü koruma hakkına saygı gösterme ve bu konularda yasa dışı müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü bulunur.

Şikayet hakkı


İsveçÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Finlandiya ve Ukrayna başta olmak üzere pek çok ülkeÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuk haklarını korumaya yönelik şikayet merciileri oluşturmuştur. Çocuk hakları ihlallerinin değerlendirilmesine yönelik ilk şikayet merciiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 1981 yılında Barneombudet adı altında Norveç’te kuruldu.[10] Başlıca görevleri arasında tehlike altında olan çocukların güvenliğini sağlamakÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocukların toplum içinde söz sahibi olmalarını teşvik etmek ve eğitimÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S sağlıkÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S kültür gibi konuları esas alarak çocukların içinde yetiştikleri koşulları denetlemek olan ombudsmanÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S[11] yasalar çerçevesinde bağımsız ve tarafsız[10] olarak hareket etmektedir. UkraynaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S dünyada çocukları bu merciiye atayan ilk ülkedir. 2005 yılı sonlarında göreve başlayan Ivan Cherevko ve Julia KrukÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S bu ülkede hizmet veren ilk çocuk hakları ombudsmanları olmuştur.
Çocuk hakları ihlalleri


Çocuk işçiliği [değiştir]

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’nin 9. maddesiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocukların her türlü istismarÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S ihmal ve sömürüye karşı korunmasını ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamasını beyan etmektedir. AyrıcaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocukların uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmamasını; sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak; fizikselÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmamasını gerektirmektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde 200 milyondan fazla çocuk işçi bulunuyor.[12] Bu ülkelerin başında HindistantarımÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S inşaat ve madencilik yer alıyor. Uluslararası Çalışma ÖrgütüÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S yaşları 5 ila 14 olan 132 milyon çocuğun tarım sektöründe çalışmaya zorlandığına ve bu nedenle eğitim ve sağlık olanaklarından yoksun kaldığına dikkat çekiyor.[12] Ayrıca çocukların mafya ve çetelerin elinde; zorla gasp ve yankesicilik suçlarına yönlendirilmesiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S duygusal istismarı göz onünde bulundurarak dilenciliğe teşvik ettirilmeleri verilecek örneklerden bazılarıdır. geliyor. Çocuk işçiler için en tehlikeli sektörler arasında
Çocukların yaşama hakkının ihlali [değiştir]

2003’ten bu yanaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocukken işledikleri suçlar nedeniyle ÇinÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S İran ve ABD’de altı kişi idam edildi. PakistanÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Filipinler ve Sudan’da da çocuk suçlular infazı bekliyor. İran’da halen çocuk idamları sürmektedir.[13] Uluslararası Af Örgütü yetkilileriÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S “Bir dizi insan hakları ihlalinden kurtulan kaçırılmış kadınlar ve kız çocuklarÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S kaçakçıların ellerinde ikinci bir dizi ihlale maruz kalmaktalar. Bundan da kurtulmayı başarsalar bile bu kez deÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çoğu zaman üçüncü bir dizi ihlale maruz kalmaktalar. ” açıklamasını yapmışlardır.
Savaş milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir parçasıdır. Bazıları başka bir yaşam tarzı tanımamışÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S bazılarının dünyası da savaşların ortaya çıkışıyla alt üst olmuştur. Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk ölmüşÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S bir çoğu da sakat veya öksüz kalmıştır. Birçokları aç kalmış veya açlıktan ölmüştür. Milyonlarcası sevdiklerinden ayrılarak mülteci ya da yerinden-yurdundan edilmiş olarakÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları Syollara dökülmeye zorlanmıştır. Çoğu; şiddetÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S korku ve zorluk dolu ortamda travma içinde yaşamaktadır.
Binlerce çocuk cinayetlerde rol oynamaktadır. Eğitim hakkından yoksun kalan çocuklarınÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S topluma genel olumsuz etkisinin yanısıraÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları Ssuça eğilimli bireyler olma oranı yüksektir. Çoğu güvenlik güçleri ve silahlı muhalif güçler tarafından işe alınmışÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S diğerleri ise başka seçenekleri olmadığını düşündüklerinden gönüllü olmuşlardır. DeneyimsizÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S korkusuz oluşları ve özellikle zor görevlerde kullanılmaları dolayısıyla çocuk askerler arasındaki ölü ve yaralı oranı çok yüksektir.
Kuzey Afrika ülkelerindeÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S açlıkÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S salgın hastalıklar ve susuzluk nedeniyle ölenlerin başında çocuklar gelmektedir.
Yine UNICEF’in hazırladığı bir rapora göre çocuk ölümleri yapılan çalışmalar sonucan giderek azalmaktadır. Buna göre dünyada 5 yaşından küçük ölen çocukların sayısı 2006’daÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S yılda 10 milyon barajının altına inerek 9Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S7 milyona düştü. Rapora göre FasÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti’nde 5 yaşından küçük çocukların ölüm oranının üçte birin üzerindeÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Madagaskar’da yüzde 41Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti’ndeyse yüzde 48 azaldı. Bütün bu gelişmelere rağmen Orta ve Batı Afrika’nınsa çocuk ölümlerinin en fazla görüldüğü bölgeler olmaya devam etmektedir. [14]BM Nüfus Fonu’na göre Afrika kıtasında 5 yaşın altındaki her 1000 çocuktan 155’inin öldüğü belirtilirken bu çocukların büyük çoğunluğu kızamıkÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S tetanosçocuk felci gibiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S aşısı olan hastalıklar yüzünden ölüyor.[15] ve 
Türkiye’de bazı kültürel anlayışların benimsediği töre kavramlarından ötürüÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuklar töre kurbanı olmaktadır. Ayrıca ailelerin çocukları arasında kız-erkek ayrımı yapmasıÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuk hakları ihlallerine verilebilecek örneklerden birisidir. Kız çocukların okutulmamasıÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S onların başlık parası adı verilen ücret karşılığında evlendirilmesiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S çocuk hakları ihlallerine çarpıcı bir örnektir.
Çocuk askerler [değiştir]

Ana madde: Çocukların askerî kullanımı Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 

10 yaşında bir Çinli çocuk asker (1944)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun belirlediği verilere göreÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S 2006[16] Çocukların asker olarak savaş alanlarında kullanılması Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu olarak tanımlanıyor.[16] Buna rağmen BurmaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S BurundiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Fildişi SahiliÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları SDemokratik Kongo CumhuriyetiÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S SomaliÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S SudanÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S ÇadÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S FilipinlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S KolombiyaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S NepalÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Sri LankaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S UgandaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S AfganistanÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S AngolaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Gine-BissauÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S LiberyaÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S MozambikÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S Ruanda ve Sierra Leone gibi ülkelerde çocuklar asker olarak kullanılmaya devam ediyor. yılı içinde yaklaşık 250 bin çocuk silahlı çatışmalara sokuldu ya da bu amaçla silahlı gruplara dahil edildi.
Hamburg Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre çocuklar dövülenÇocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S vurulan ve tecavüze uğrayan insanların şiddet sahnelerine tanık olup savaşmaya ve adam öldürmeye teşvik ediliyorlar. Bu araştırmada yer alan 169 çocuk ve gencin yaklaşık üçte birinin travma sonrasında gelen stres bozukluğu ile yaşadıkları tespit edildi.
Kaynak : Vikipedi

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S
Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S

Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S
Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri Çocuk AfişÇocuk Hakları S

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver