CLINDOXYL Nasıl Kullanılır-CLINDOXYL Faydaları Zararları Yan Etkileri Hakkında Bilgi

Aşağıda CLINDOXYL Nasıl Kullanılır-CLINDOXYL Faydaları Zararları Yan Etkileri ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

CLINDOXYL Nasıl Kullanılır-CLINDOXYL Faydaları Zararları Yan Etkileri

KULLANMA TALİMATI
CLINDOXYL ® Jel
Cilt üzerine uygulanır.
Etkin maddeler : Klindamisin fosfat olarak 10 mg/g klindamisin
Sulu formda benzoil peroksit olarak 50 mg/g susuz benzoil peroksit içerir.
Yardımcı maddeler: Karbomer, dimetikon, disodyum lauril sülfosüksinat, disodyum EDTA,
gliserol, kolloidal sulu formda silika, poloksamer 182, sodyum hidroksit, saf su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu
ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. CLINDOXYL
®
nedir ve ne için kullanılır?
2. CLINDOXYL
®
’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CLINDOXYL
®
nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CLINDOXYL
®
’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. CLINDOXYL
®
nedir ve ne için kullanılır?
CLINDOXYL
®
, anti-akne preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
Klindamisin, aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Benzoil peroksit
komedonların (siyah nokta ve beyaz nokta) azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda aknedeki
bakterileri öldürücü etkiye de sahiptir ve cildi daha az yağlı yapar.
CLINDOXYL
®
akne tedavisinde kullanılıp, aşağıda belirtilen hususlarda yardımcı olur:
• Aknelere sebep olan bakterileri azaltır.
• Akne sayısını azaltır.
• Siyah nokta, beyaz nokta ve akneli bölgelerin oluşumunu durdurur.
• Cildi daha az yağlı yapar.
1/5 KT/04/16.07.08/B
CLINDOXYL
®
, jel formunda olup, 25 ve 50 g’lık tüplerde bulunmaktadır.
2. CLINDOXYL
®
’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CLINDOXYL
®
’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• İlacın formülasyonunda bulunan etkin, yardımcı maddelerden herhangi birine ve/veya
linkomisin’e karşı alerjiniz var ise.
• Bölgesel enterit, ülseratif kolit veya bir antibiyotiğin neden olduğu kolit geçiriyorsanız
veya geçmişte bunları geçirmiş iseniz, CLINDOXYL
®
’i kullanmadan önce
doktorunuza danışmalısınız.
CLINDOXYL
®
’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• CLINDOXYL
®
’i göz, dudak, ağız, diğer mukoz membranlara ve cildinizdeki kesik,
yara, güneş yanığı ve ekzema gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız.
• CLINDOXYL
®
kullanımı esnasında güneş ve yapay güneş ışınlarına (UV) maruz
kalmayınız.
• Cildinizdeki hassas bölgelere çok fazla CLINDOXYL
®
uygulamayınız.
• Atopik hastalığı olan hasta iseniz, ciltte daha fazla kuruma görülebileceğinden,
dikkatli kullanınız.
• Aşırı tahriş veya kuruluk gördüğünüz takdirde uygulama sıklığını doktor kontrolü
altında azaltınız.
• Birlikte kullanıldığında, tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal
antibiyotikler, tedavi edici veya “peeling” özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü
kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya
astrenjan (doku sıkıştırıcı ilaçlar) içeren ürünler ile dikkatli kullanınız.
• Kazara göz ile temas olursa, bol su ile yıkayınız.
• Belirtilen dozun üzerindeki dozlarda kullanmayınız.
• CLINDOXYL
®
renkli kumaştan yapılmış kıyafet, havlu ve yatak çarşaflarının rengini
açabilir.
• CLINDOXYL
®
saçları beyazlatabilir.
• CLINDOXYL
®
’in tam etkisini görebilmeniz 4-6 hafta sürebilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
2/5 KT/04/16.07.08/B
CLINDOXYL
®
’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
CLINDOXYL
®
’in yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkileşimi yoktur.
Hamilelik
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Hamile olmanız durumunda CLINDOXYL
®
’i kullanıp kullanmayacağınıza ancak
doktorunuz karar verebilir.
• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
Emzirme
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Emziren annelerde CLINDOXYL
®
kullanımı önerilmemektedir.
Araç ve makine kullanımı
CLINDOXYL
®
’in araç ve makine kullanımına etkisi yoktur.
CLINDOXYL
®
’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
CLINDOXYL
®
cilt üzerine uygulanan bir ilaç olduğundan, Disodyum Lauril Sülfosüksinat,
Disodyum EDTA, Gliserol ve Sodyum Hidroksit’e bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CLINDOXYL
®
’i;
• A vitamini türevlerini içeren topikal akne ilaçları ile aynı anda kullanmayınız.
• Gentamisin ve eritromisin ile beraber alırken dikkatli olunmalıdır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. CLINDOXYL
®
nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz: günde bir kez
akşamları cilt ılık su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, akneli bölgelere yaygın olarak ince bir
tabaka halinde uygulayınız. Jel’i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
Eğer jel cildiniz tarafından emilmiyorsa çok fazla kullanıyor olabilirsiniz.
3/5 KT/04/16.07.08/B
• CLINDOXYL
®
ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi
verecektir.
• Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda tam etkisini gösteremez.
• Eğer CLINDOXYL
®
’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Uygulama yolu ve metodu:
CLINDOXYL
®
’i parmak ucunuzla cilt üzerine uygulayınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği
incelenmemiştir.
Yaşlılarda kullanım: Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.
Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CLINDOXYL
®
kullandıysanız:
CLINDOXYL
®
’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı
ile konuşunuz.
CLINDOXYL
®
’in aşırı kullanımı ile ilgili bilinen bir olay yoktur.
CLINDOXYL
®
’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için iki defa üst üste uygulamayınız. Bir sonraki uygulamayı
normal zamanında yapınız.
CLINDOXYL
®
ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, CLINDOXYL
®
’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
CLINDOXYL
®
’in genel olarak vücut tarafından iyi kabul edildiği bildirilmiştir.
Aşağıdakilerden biri olursa, CLINDOXYL
®
’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Uzun süreli veya şiddetli ishal veya karın bölgesinde kramp.
Bu çok ciddi bir yan etkidir.
Eğer bu durum sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
4/5 KT/04/16.07.08/B
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ciltte uyuşma veya karıncalanma hissi (parestezi)
Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Uygulama yerinde meydana gelen
• Yanma
• Kızarıklık
• Kaşıntı
• Kuruluk
• Soyulma
• Pullanma
Bunlar CLINDOXYL
®
’in hafif yan etkileridir. Bu etkiler birkaç gün içerisinde geçmezse ve
sizi belirgin bir şekilde rahatsız ederse, doktor kontrolü altında ürünü daha az sıklıkta
uygulayın veya birkaç gün uygulamaya ara verip tekrar başlayın.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. CLINDOXYL
®
’in saklanması
CLINDOXYL
®
’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
Eczanede: 2°C-8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklanmalıdır. Dondurmayınız.
Hasta ilacı satın aldıktan sonra: 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi geçmemiş olsa dahi, ilacı satın aldıktan 2 ay sonra atınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLINDOXYL
®
’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLINDOXYL
®
’i kullanmayınız.
Ruhsat sahibi:
Stiefel Laboratories (UK) Ltd.-İngiltere lisansı ile Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.
Bomonti Birahane Sok. No:40 Şişli-İstanbul
Üretici:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Business Park, Sligo-İrlanda

Bu kullanma talimatı 25.09.2008 tarihinde onaylanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver