Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü olan üniversiteler, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlık yapan adaylar için, Cevher Hazırlama Mühendisliği hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan en yeni bilgileri derledik. Cevher Hazırlama Mühendisliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.(e-okul)

Genel Tanım:

Sponsorlu Bağlantılar

Cevher Hazırlama, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknolojiler arasında özgün bir yer işgal etmektedir. Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların metalurji, demirçelik, cam, seramik, çimento, deterjan,  inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır.  Söz konusu işlemlerle ilgili, bir tesisin tasarımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemler Cevher Hazırlama Mühendisliğinde önem kazanmaktadır. Bölümde; matematik, fizik, kimya gibi temel dersler 1. ve 2. yarıyıl; termodinamik,  parça mekaniği, metalurji, zenginleştirme yöntemleri, endüstriyel hammaddeler, flotasyon ve flokülasyon… gibi dersler diğer dönemlerde okutulur.

Faaliyet Alanları:

Metalurjik zenginleştirme, altın, platin ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme, demir-çelik, cam, seramik, çimento endüstrisi, gübre, yem sanayi, deterjan, boya sanayi, inşaat agrega malzemeleri, dolgu, boya ve sert plastik endüstrisi, termik enerji santralleri kırma ve öğütme sistemleri, temiz katı yakıt üretimi (kömür hazırlama tesisleri), nükleer hammadde üretimi ve teknolojisi, artık değerlendirme, toprak ıslah çalışmaları gibi pek çok alanda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen katı doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriktirme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin çalışabileceği bazı ek alanlardır. İş tecrübesine göre kazanç durumları değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Matematik ve fizik alanlarında başarılı olması

Teknolojiye ilgi duyması, mekanik konularında başarılı olması

Çok dikkatli ve sabırlı olması

Ekip çalışmasına açık olması

Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması

Hızlı sayısal düşünme gücü ve zihinsel yeteneğine sahip olması

Yeniliklere ve gelişmelere açık olması

Yaratıcı olması

Beyin – el koordinasyonunun yüksek olması

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)

ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ         308,476     59,900     466,772

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver