Cevher Hazırlama Mühendisi İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Cevher Hazırlama Mühendisi Maaşları Ne Kadar Cevher Hazırlama Mühendisi Mesleği Nedir

Cevher Hazırlama Mühendisi Nasıl Olunur Cevher Hazırlama Mühendisi Ne İş Yapar Cevher Hazırlama Mühendisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Cevher Hazırlama Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Cevher Hazırlama Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Cevher Hazırlama Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevher Hazırlama Mühendisi Mesleği

TANIM
Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma gibi sistemlerin tasarlanması, imalatı, bakım onarımı ve yeni sistemlerin geliştirilmesini yapan kişidir.
GÖREVLER

Her türlü cevher ve kömür hazırlama ve zenginleştirme işlemleri proses, tesis tasarımı yapar,
Her türlü cevher ve kömür hazırlama tesislerinin işletilmesini denetler,
Altın, gümüş ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme tesislerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimini yapar,
Termik enerji santralleri ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
Temiz katı yakıt üretim tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
Demir-çelik, cam, seramik, çimento sanayi ham madde hazırlama tesisleri tasarımını yapar,
Gübre, yem, deterjan, boya, sert plastik endüstrisi ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar,
İnşaat agrega tesisleri tasarımını yapar,
Nükleer enerji ham maddelerinin zenginleştirilmesi ve teknolojisini araştırır,
Atık değerlendirme, toprak ıslah teknolojileri ve tesis işletmeciliği gibi alanlardaki gelişmeleri izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Manyetik, gravite, eleltrostatijk ayırıcılar,

Flotasyon makinaları,
Kırıcılar ve elekler,
Kimyasal analizler için atomik absorbsiyon,
UV Spektrometresi,
XRF cihazı,
Minerolojik analizler için mikroskop kullanılanaraçlar.
Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Cevher Hazırlama Mühendisi olmak isteyenlerin;

Matematik, fizik, kimya, doğal kaynaklar konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Doğayı ve doğal kaynakları seven,
Yüksek yerlere tırmanabilen,
Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan,
Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı,
Tertipli ve düzenli çalışan,
Ayrıntılara dikkat eden,
İyi gözlem yapabilen, yaratıcı
Esnek çalışma koşullarına uyumlu

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı açık havada, doğa koşullarında ya da üretim ortamında kapalı alanlarda olabilmektedir.Kirli, tozlu, gürültülü ve kapalı ortamlarda olabilmektedir. Gerekli önlemler alınarak çalışma gerçekleştirilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik
Fizik
Kimya

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Cevher Hazırlama Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4”puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Cevher Hazırlama Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mühendislik Fakültesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Öğrenciler eğitim süresinin;
1.yılında: Matematik, Genel Kimya, Genel Kimya Laboratuarı,İngilizce, Cevher Hazırlamaya Giriş, Fizik, Fizik Laboratuarı,Mineraloji ve Petrografi,
2.yılında: Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Mekaniği, Termodinamik, Maden Üretim Teknolojisi, Parça Mekaniği, Maden Üretim Teknolojisi, seçime bağlı ders (TB), Maden Yatakları, Akışkanlar Mekaniği, Zenginleştirme Öncesi Hazırlık İşlemleri, Proses Mineraloji,
3.yılında: Sayısal Yöntemler, Cevher Hazırlama Tesis Otomasyonu, Türkçe, Endüstriyel Hammaddeler, Flotasyon ve Flokülasyon, Fiziksel Zenginlik Yöntemleri, Kömür Hazırlama, Kömür Teknolojisi,
4.yılında: Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi, Mühendislik Etiği, Cevher Hazırlama Tesis Yönetim ve Ekonomisi, Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı gibi dersler alırlar.
Ayrıca toplam 60 günlük staj mevcuttur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Cevher Hazırlama Mühendisliği” lisans diploması ve “Cevher Hazırlama Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte cevher ve katı malzeme hazırlama ile ilgili bütün sektörlerde iş bulmak mümkündür. Bu bağlamda metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, gübre, yem, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik sektörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda cevher hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin bazı ek uzmanlık alanlarıdır. Söz konusu sektörlerin bulunuş yerlerine göre meslekte iş bulma açısından farklılıkların olması söz konusudur.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 657 Sayılı Kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Maden Mühendisliği,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

2010 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
2008 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi- 2000
İstanbul Teknik Üniversitesi web sayfası (www.cevher.itu.edu.tr)
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver