Cerrahi Terimler Tıp Terimleri

Cerrahi Terminoloji:

Cerrahi terimleri üç ana başlık altında toplayabiliriz.
1.Yer tanımlamada kullanılanlar
2. Hastalıkları tanımlamada kullanılanlar
3. Cerrahi işlemleri tanımlamada kullanılanlar

Sponsorlu Bağlantılar

YER TANIMLAYAN:

ANTERİOR: Ön.
POSTERİOR: Arka RETRO: Arka
LATERAL: Dış yan
MEDİAL: İç yan
MEDİAN: Orta
PARA: Yan, yanında.
EPİ: Üstünde
BİLATERAL: İki taraflı
UNİLATERAL: Tek taraflı
İPSİLATERAL: Aynı tarafta
RETROGRAD: Geriye doğru
ANTEGRAD: Öne doğru
ANTİ: Karşı,zıt
İSO: Aynı

HASTALIKLARI TANIMLAYAN:

İT – İTİS: İltihap
APENDİSİT- KOLESİSTİT- FİLEBİT
GASTRİT- KOLİT
DİNİ – ALJİ: Ağrı
MASTODİNİ – MASTALJİ
LİTHİYAZİS: Taş
KOLELİTHİAZİS – KOLEDOKOLİTHİAZİS
SİNÜS: Bir ucu mukoza veya deriye açılan boşluk.
PİLONİDAL SİNÜS: Presakral fasia üzerinde.
Sağlık
EREKTİL: Dikduran
ÖDEMLİ: Şiş
DİLATE: Genişlemiş.
FİLEGMONÖZ: Cerahatli.
GANGRANÖZ: Ölü doku.
SÜPÜRASYON: Cerahatli
EVİSSERASYON: Karın içi doku ve organların cilt seviyesinin üstüne çıkması.
EVANTRASYON: Karın içi doku ve organların cildin altında hissedilmesi veya açık yarada cilt altında görülmesi.
HERNİ: Fıtık
REDÜKTE: Fıtık kesesi içeriğinin karın boşluğuna itilebilmesi.
İRREDÜKTE: Kese içeriğinin karın boşluğuna itilememesi.
İNKARSERE: Fıtık kesesi içeriğinin boğulması.
STRANGULE: Kese içeriğinin kanlanmasının bozulması.
HEMORAJİ: Kanama
GASTRORAJİ
HEMATEMEZ: Mide içeriğinde kan bulunması
MELENA: Gaitada kan bulunması.

İŞLEMLERİ TANIMLAYAN:
TOMİ: İçi boş organı keserek açma.
GASTROTOMİ
KOLESİSTOTOMİ
KOLEDOKOTOMİ
KOLETOMİ
LAPARATOMİ
FİLEBOTOMİ

OSTOMİ:İçi boş iki organı birbiriyle ağızlaştırma ( ANASTOMOZ )
– GASTROJEJUNOSTOMİ
– KOLEDOKODUODENOSTOMİ
– KOLESİSTOJEJUNOSTOMİ
– ÖZEFAGOJEJUNOSTOMİ

OSTOMİ: İçi boş bir organı cilde ağızlaştırma.
DİREKT
KOLOSTOMİ
MARSUPİALİZASYON:Kist boşluğunu cilde ağızlaştırma.
İNDİREKT- TÜP İLE
GASTROSTOMİ – JEJUNOSTOMİ
İLEOSTOMİ – ÇEKOSTOMİ

EKTOMİ: Kesip çıkarma(Rezeksiyon)
GASTREKTOMİ
MASTEKTOMİ
APENDEKTOMİ
KOLEKTOMİ
TİROİDEKTOMİ
KOLESİSTEKTOMİ

EKSİZYON: Tamamını çıkarma
EKSTİRPASYON: Tamamını çıkarma
ENÜKLEASYON: Bütünlüğünü bozmadan çıkarma
KİSTİK YAPILAR
KAPSÜLLÜ YAPILAR
FİBROADENOM
PEKSİ: Sabitleştirme.
OMENTOPEKSİ
ÇEKOPEKSİ
BAYPAS: Tıkalı kısmı devredışı bırakma.
PLASTİ: Yeni şekil verme
PİLORAPLASTİ
SFİNKTEROPLASTİ
MAMOPLASTİ
RAFİ: Tamir
SPLENORAFİ
HERNİORAFİ
İNSİZYON: Kesi
EKSPLORASYON: Araştırma
SÜTÜR: Dikiş

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver