Çemberde Uzunluk Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Bir Doğru İle Bir Çemberin Durumları, Çemberde kiriş, DGS Çemberde Uzunluk, İki Çemberin Kuvvet Ekseni, KPSS Çemberde Uzunluk, Ortak Teğet Parçasının Uzunluğu

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Çemberde Uzunluk Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Çemberde Uzunluk

Bu dersimizde çemberde uzunluk ve teğet gibi konulardan bahsedeceğiz. İyi dersler…

TEĞET – KİRİŞ ÖZELLİKLERİ

1. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru, teğet olan doğruya diktir.AB doğrusu T noktasında çembere teğet

AB ^ OT

Teğet doğrusuna, teğet noktasından çizilen dik doğru çemberin merkezinden geçer.

EnBasit.com

2. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzulukları birbirine

eşittir.

[PA ve [PTçembere teğet

|PA| = |PB|
EnBasit.com
EnBasit.com

[PT ve [PS çembere teğet ve O çemberin merkezi ise [PO, TPS açısının açıortayıdır.

|OT| = |OS| ve [PT] ^ [TO], [PS] ^ [SO] olduğundan PTOS dörtgeni bir deltoid tir.

İçten ve dıştan teğet çemberlerde merkezleri birleştiren doğru teğet noktasından geçer.

O1 ve O2 merkezli çemberler T noktasında dıştan teğet ise, merkezleri birleştiren doğru T noktasından geçer. EnBasit.com
Aynı özellik içten teğet çemberler için de geçerlidir.O1 , O2 ve T noktaları aynı doğru üzerindedir. EnBasit.com
3. Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme, kirişi ortalar. EnBasit.com
Bir çemberde, merkeze uzaklıkları eşit olan kirişlerin uzunlukları da eşittir.

|OF|=|OE| Û |AB|=|CD|
EnBasit.com
Bir çemberde herhangi iki kirişten merkeze yakın olanı daha büyüktür.

|OH|<|ON| Û |AB|>|CD|
EnBasit.com
4. Bir çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin gördüğü yaylarda eşittir.

EnBasit.com
EnBasit.com
EnBasit.com
5. Bir çemberde paralel iki kiriş arasında kalan yaylareşittir.

EnBasit.com
EnBasit.com
Bir çember içinde alınan herhangi bir P noktasından geçen en kısa kiriş, orta noktası P olan kiriştir.

[AC] ^ [PO]
EnBasit.com

TEĞETLER DÖRTGENİ

1. Bir çembere teğet dört doğru parçasının oluşturduğudörtgene teğetler dörtgeni denir.ABCD dörtgeninde K, L, M, N teğetlerin değme noktasıdır. EnBasit.com
2. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların uzunluklarıtoplamı eşittir.

a+c=b+d
EnBasit.com
3. Teğetler dörtgeninin alanı; içteğet çemberin yarıçapı ile çevresinin çarpımının yarısıdır.

EnBasit.com
EnBasit.com

KİRİŞLER DÖRTGENİ

Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamının 180° dir.Dörtgeninin alanı;EnBasit.com

A(ABCD)=Ö(u – a)(u – b)(u – c)(u – d)
EnBasit.com

KUVVET

1. Çemberin Dışındaki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

[PT, T noktasında çembere teğet, [PB ve [PD çemberikesen ışınlar

Kuvvet = |PT|2 = |PA| . |PB| = |PC| . |PD|
EnBasit.com

2. Çemberin İçindeki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

Bir çemberin içindeki bir noktada kesişen iki kiriş üzerinde,kesim noktasının ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımısabittir.

Kuvvet = |PA| . |PB| = |PC| . |PD|
EnBasit.com

Çemberin üzerindeki bir noktanın çembere göre kuvveti sıfırdır

3. İki Çemberin Kuvvet Ekseni

Kuvvet ekseni üzerindeki noktaların her iki çembere göre kuvvetleri eşittir.

a. Dıştan teğet iki çemberin kuvvet ekseni teğet noktasından geçer. Kuvvet ekseni çemberin merkezlerini birleştiren doğruya teğet noktasında diktir.|O1O2| = r1 + r2 EnBasit.com
b. İçten teğet çemberlerin kuvvet ekseni teğet noktasından geçer. Kuvvet ekseni merkezlerden geçen doğruya teğet noktasında diktir.|O1O2| = r1 – r2 EnBasit.com
c. Kesişen çemberlerde kuvvet ekseni çemberlerin kesişim noktalarından geçer ve merkezleri birleştiren doğruya diktir.|O1O2| < r1 + r2 EnBasit.com
şekildeki P noktasının A noktasında birbirine dıştan teğet olan O1 ve O2 merkezli çemberlere uygulamış olduğu kuvvetler eşittir.

|PB|=|PA|=|PC| Û |BA]^[AC]
EnBasit.com

Yarıçapları kesişim noktalarında dik olan çemberlere dik kesişen çemberler denir.

d. Kesişmeyen çemberlerin ortak noktası yoktur. Kuvvet ekseni iki çemberin arasında ve çemberlerin merkezlerini birleştiren doğruya diktir.|O1O2| > r1 + r2 EnBasit.com

4. Ortak Teğet Parçasının Uzunluğu

EnBasit.com

Ortak teğet uzunluğunun bulunabilmesi için merkezlerden teğetlere dikler çizilir.

O1O2C dik üçgeninde |CO2| = |AB|

|AB|2 =|O1O2|2 – |r1-r2|2

5. Bir Doğru İle Bir Çemberin Durumları

Aynı düzlemde bulunan O merkezli r yarıçaplı bir çember ile d doğrusu üç farklı durumda bulunur.

a. |OH| > r isedoğru çemberi kesmez ve doğru çemberin dışındadır.Çember Ç d = Æ EnBasit.com
b. |OH| = r isedoğru çemberi bir noktada keser. Yani doğru çembere teğettir.Çember Ç d = {H} EnBasit.com
c. |OH| < r isedoğru çemberi iki noktada keser.Çember Ç d = {A, B} EnBasit.com

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Çemberde Uzunluk
Dosya Boyutu/Türü: 285 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver