Çay Eksperi İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Çay Eksperi Maaşları Ne Kadar Çay Eksperi Mesleği Nedir

Çay Eksperi Nasıl Olunur Çay Eksperi Ne İş Yapar Çay Eksperi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Çay Eksperi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Çay Eksperi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Çay Eksperi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Çay Eksperi Mesleği

TANIM

Çay fabrikalarına ait yaş çay alım yerlerinde, standartlara uygun körpe yaş çay alımını, muhafazası ve fabrikaya nakliyesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER

Yaş çay satın alınması işleminde üreticiyle ilk teması çay eksperi yapmaktadır. Bu nedenle kaliteli çay alımı ve işlenmesinde en önemli görev ekspere düşmektedir.

Kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesinde gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatır,
Üreticilerle iyi ilişkiler içerisinde bulunarak talep ve problemlerini fabrika yetkililerine bildirir,
Yaş çay alım yerlerinde görevli diğer elemanların sevk ve idaresiyle, görevlerini talimat hükümleri çerçevesinde yürütmelerini sağlar,
Üreticilerin, alım yerine getirmiş oldukları yaş çayın fabrikada bildirilen yaş çay alımı programı dahilinde satın alır,
Alım yerlerine getirilen çayların sergi bezlerine serilerek karıştırılıp havalandırılmasını sağlar,
Alım yerlerine getirilen çayları, standartlara uygunluğu halinde bekletilmeden satın alır,
Ürünün standartlara uymayan kart, uzun dipli kısımlar ve yabancı bitki artıklarını seçtirerek uygun hale getirildikten sonra satın alır,
Satın alınan çayın kalitesinden sorumlu olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

· Hesap makinesi,
· Bilgisayar,
· Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çay eksperi olmak isteyenlerin;

Biyolojiye ve ekonomiye ilgi duyan,
Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Bedence güçlü

kimseler olmaları gerekir.

Görme işitme duyusunda, el ve ayaklarda ileri derecede bozukluk mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çay eksperleri büroda ve arazide görev yaparlar. Mühendislerle işçiler arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlar. Çalışırken çay üreticileri, meslektaşları ve mühendislerle iletişim halindedirler. İş yerinde hem malzeme, hem de insanlarla ilgilidirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Rize Üniversitesi Meslek Yüksekokulu “Çay Eksperliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji,
Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin “Çay Teknolojisi” alanından mezun olanlar “Çay Eksperliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Fizik, Genel Kimya, Genel Ekonomi, Botanik, Toprak Bilgisi, Tarımsal Ekoloji, İklim Bilgisi, Bitki Besleme ve Gübreleme Tekniği, Temel Bilgisayar, Ölçme Tekniği, Zirai Yayın ve Haberleşme, Yaş Çay Ürünü Alım Esasları, Çay Hastalık ve Zararlıları, Çay Tarımı, Hukuki ve İdari Mevzuat, Toprak Yönetimi ve Arazi Planlaması, Çay Analizleri ve Çay Teknolojisi gibi dersler verilmektedir.

Ayrıca bu bölüm öğrencilerinin 40 işgünü (8 hafta) mesleki staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Çay eksperliği ön lisans diploması ve “Çay Eksperi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek yüksekokulu çay eksperliği programını bitirenler; kamu kuruluşlarında tekniker kadrosuyla çalışabilirler. Ayrıca özel kuruluşlarda teknik ara elemanı olarak çalışma şansına sahiptirler. Özel kuruluşlarda denetleyicilik, yöneticilik, üretim gibi görevler üstlenebilirler.

Ülkemizde son dönemlerde uygulamaya çalışılan kamu açıklarının kapatılması ve bütçenin personel giderlerinin asgariye indirilmesi politikaları sonucunda kamu kesiminde iş bulma olanağı azdır. Ancak çay sektörünün devamlılığı ve özel kuruluşlarda çalışma şansının olması nedeniyle, çay eksperliği teknikerlerinin işsizlik riski düşüktür. Çay eksperliğinin başlıca çalışma alanı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ve bağlı kuruluşlardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda kamu kuruluşlarında çalışanlar 10. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta; teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Bu ücret asgari ücretin 2 katı civarındadır.

Özel kuruluşlarda çalışma durumunda ise alınan ücret işin pozisyonu, teknikerin yeteneği, tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Çay eksperliği ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, “Bahçe Bitkileri, Kültür Bitkileri Üretim ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri” alanında dört yıllık lisans programına dikey geçiş yapabilirler
Çalıştıkları kurumda idareci konumuna gelebilirler.

BENZER MESLEKLER

Tütün eksperi,
Fındık eksperi,
Pamuk eksperi.

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Çay alım yerlerinde birinci derecede her şeyden, mahiyetindeki elemanlardan, çayla ilgili talimatları uygulamaktan sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

Alım yerindeki tehlikelere karşı dikkatli olmalı, gereken koruyucu tedbirler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu Çay Eksperliği Programı,
Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver